Bestyrelsesmøde 10-02-2020

Bestyrelsesmøde Guldborgsundløberne mandag d. 10. februar 2020

Hallens lokale nr. 9

Deltagere:        Tina Oldrup, Janne Rasmussen, Lone Clausen, Lisbeth Christiansen, Kai Aage Munk,

                           Henrik Thøgersen, Dorte Mie Olsen

Afbud:

Referent:          Dorte Mie Olsen
 

Tina byder velkommens til det første bestyrelsesmøde i 20. Velkommen til Henrik.

Der serveres smørrebrød samt vand.

 

Opstart løbeskole + annoncering:                  Søren har booket lokaler til introduktionsmøde for løbeskole 30. marts kl. 19:00. Søren har foreslået at vi bruger et beløb på at få boostet opslaget på FB. Janne opretter opslaget på FB og booster.

                                                                                  Annoncering som vi plejer, pyloner, annonce i Folketidende.

                                                                                  Forslag om spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med vores reklamering – til alle nyløbere, hvor har de set eller hørt om vores løbeskole

Bank-registrering ift. Hvidvask:                       Henrik skal reg. i banken. Tina henvender sig i banken og laver en aftale

 

Ny kasserer skal have adgang til banken:    Kai Aage skal have rettigheder og adgang til vores bankkonto. Tina sørger for, at lave aftale med banken

 

Hjemmesiden skal rettes:                                  Søren skal slette som formand, Tina skal sættes ind i stedet. Henrik skal sættes ind som nyt bestyrelsesmedlem – med billede.

Skema med klubopgaver tjekkes:                   Tina og Lone har renskrevet frivilliglisten over hjælp til arrangementer fra generalforsamlingen. Navne fra begge lister opdateres.

                                                                                  Antal hjælpere til Tv2 Øst løbet?. Klubben skal stille med 30 frivillige, pt. er der 24.

Klubtøj/aftale med Loop Fitness:                    Lisbeth opsummerer hendes dialog med Loop i forbindelse med reklame på T-shirt. Loop har ikke mulighed for at betale for tryk, da dette koster omkring kr. 5500. Loop vil stadig gerne give rabat i forbindelse med træning. Guldborgsundløberne får1 mdr. for kr. 189,00 mod kr. 210,00. Lisbeth kontakter Loop og sørger for en aftale. Vores medlemmer skal fremvise et medlemskab for at få rabatten. Medlemsbevis ligger i Klubmodul-app’en. Det er supernemt at forevise i Loop. Der er mulighed for, at udskrive medlemsbevis i klubmodulet, medlemmer kan selv gøre dette.

                                                                                  Der er enighed om, at Guldborgsundløberne ikke lægger sig fast med en sponsor.                     

 

Løb i Naturen lørdag d. 15. februar:               Tina mangler hjælpere til de forskellige ruter. Der spørges på FB om der er frivillige der kan hjælpe med ruterne. Tina tager selv gå-ruten, 5 km rute – medlem spørges, 10km tager Janne.

Status på TV2 Øst løbet:                                    arrangørerne afventer accept fra politiet mht ruten. Kommunen samt DGI er i gang med planlægning af toiletfaciliteter, samaritter osv.

                                                                                  Guldborgsundløberne er medarrangører på ruten samt frivillige deltagere. Der bliver 2km, 5km, 10km samt halv maraton – holdene sendes afsted forskudt.

                                                                                  DGI reklamerer/tagger guldborgsundløberne når de har opslag omkring løbet. TV2 kommer og filmer vores træning, når vi kommer tættere på løbs dato.

Evt.:                                                                         billeder på FB fra generalforsamlingen. Billeder af årets frivillige, årets træner samt vindere af eftermiddagens ”sjove” indslag. Janne skriver på FB, at hvis nogle af medlemmerne har billeder fra dagen, er de velkomne til at lægge dem ind i en mappe.

                                                                                  Janne skriver på FB om den nye bestyrelse, om hvordan bestyrelses posterne er fordelt.

Tina har skrevet til Folketidende om, at Søren ikke er formand længere

Godtgørelse til småudgifter, print, papir til alle bestyrelsesmedlemmer – på kr. 700

Opbevaring af flag, telt m.m!, forventer vi at få et rum når campus er færdig bygget?  Opfordring til Søren om at spørge ved næste møde. Der er forslag om, at klubben kan købe en container – set hos TRI klubben, hvor det fungerer super godt!

Klubbens mail adresser – vi har pt. 6 forskellige mail. Enighed om, at al kommunikation fra udefrakommende skal sendes til kontakt@guldborgsund.dk

Janne sender dokument med alle adgangs koder til Henrik

Arbejdsopgaver/fordeling:                               Lone fortsætter som hidtil med lokalebestilling m.m

                                                                                  Tina overtager de opgaver som Søren har haft

                                                                                  Kai Aage har kasserens opgaver

                                                                                  Janne varetager Web del

                                                                                  Søren står for løbeskolen, med hjælp af Dorte Mie

Henrik overtager opgaven med højtalere til løbeskolen samt skiltning i samme forbindelse. Henrik tager kontakt til Søren

Lone tager kontakt til Søren i forbindelse med trænermøde mandag d. 3. marts? – forkert dato, det hedder mandag d. 2 marts

                                                                                  Næste bestyrelsesmøde mandag d. 18. maj kl. 19:15