Bestyrelsesmøde 9. januar 2014

Ordinært bestyrelsesmøde 9. januar 2014 hos Mette Aarslew-Ordinært bestyrelsesmøde 9. januar 2014 hos Mette Aarslew-Jensen

Deltagere: Søren Møller-Madsen SMM, Hanne Brix Hansen HBH, Lone Clausen LC, Tom

Mogensen TM, Mette Aarslew-Jensen MAJ, Mikael Krøyer Henriksen MKH, Tina Oldrup TON.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 3.10.2013

2. Resultatopgørelse

3. Planlægning af generalforsamling

a. Forslag til dirigent

b. Forslag til bestyrelsesemner

c. Har bestyrelsen forslag som skal fremføres?

d. Hvorledes sikrer vi bedst, at medlemmerne påtager sig aktiviteter?

e. ??

4. Næste møde

5. Evt.

 

Referat:

Godkendelse af referat fra mødet den 3.10.2013

Ingen har bemærkninger til tilføjelsen under pkt. 4.

 

Resultatopgørelse

Der mangler beløb fra salg af trøjer. Skyldes en forglemmelse. Desuden skal lageret af de blå

trøjer gøres op. Der er ca. 100 stk. Kontoudskrift fra banken cirkulerer på mødet.

Der er anskaffet en ekstra computer til tidtagningssystemet til 3.000 kr. og beachflag. Fremover

gives besked til bestyrelsen ved anskaffelser.

 

Planlægning af generalforsamling

Dirigentemne: SMM spørger.

 

Diverse emner til bestyrelsens beretning drøftet.

Vi mangler en revisor, blev glemt ved valgene på den stiftende generalforsamling. Derfor vil

regnskabet ikke være revideret.

 

Til drøftelse: Skal vi fremover afholde de løb, vi gør i dag? Evt. droppes Guldborgsundløbet. Der

planlægges et maraton og halvmaraton på Motionsslangen den 11. maj. Derudover forsøges

det at lave et løb på den nye omfartsvej i efteråret. Kan vi få nogle medlemmer til at melde sig til

at arrangere?

 

Kontingentet foreslås uændret til 300 kr. Rykkergebyr 25 kr.

 

Emner til bestyrelsesmedlemmer: TM vil ikke genvælges. HBH er villig til genvalg. Nye emner

spørges af SMM. Der skal mindst bruges et medlem og to suppleanter.

MKH spørger to emner om de vil være revisorer og melder resultat til SMM, som også spørger

et emne til suppleantposten.

 

Næste møde 13. februar 2014 kl. 19.00.

 

Evt.

Annette Fredskov – et emne til en klubaften? Der er forslag om at dele klubaftenen med NALK.

HBH undersøger. Måske kunne vi også dele udgiften til en aften med Marianne Hüche?

 

Klinik Hallandsson – et emne til en klubaften? Handler bl.a. om at undgå skader. Kan afholdes i

starten af maj – helst torsdag. HBH arbejder videre.

 

Der afholdes en sundhedsmesse fredag den 7. februar på Kulturforsyningen. HBH undersøger

om det er interessant for klubben. Hvis det er, vil HBH og LC deltage for klubben.

 

Løbeskolen startes den 31. marts 2014. Deltagerne får en løbebluse ved rettidig betaling. Pris

for løbeskole og bluse 300 kr. Intromøde i Hallen foreslås den 25. marts kl. 19.00. SMM booker.

SMM foreslår at der laves et samlet skema med de adgangskoder, der berører klubben så hele

bestyrelsen har mulighed for at gå ind.

Mødet slut kl. 21.30Jensen

Deltagere: Søren Møller-Madsen SMM, Hanne Brix Hansen HBH, Lone Clausen LC, Tom

Mogensen TM, Mette Aarslew-Jensen MAJ, Mikael Krøyer Henriksen MKH, Tina Oldrup TON.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 3.10.2014

2. Resultatopgørelse

3. Planlægning af generalforsamling

a. Forslag til dirigent

b. Forslag til bestyrelsesemner

c. Har bestyrelsen forslag som skal fremføres?

d. Hvorledes sikrer vi bedst, at medlemmerne påtager sig aktiviteter?

e. ??

4. Næste møde

5. Evt.

Referat:

Godkendelse af referat fra mødet den 3.10.2014

Ingen har bemærkninger til tilføjelsen under pkt. 4.

Resultatopgørelse

Der mangler beløb fra salg af trøjer. Skyldes en forglemmelse. Desuden skal lageret af de blå

trøjer gøres op. Der er ca. 100 stk. Kontoudskrift fra banken cirkulerer på mødet.

Der er anskaffet en ekstra computer til tidtagningssystemet til 3.000 kr. og beachflag. Fremover

gives besked til bestyrelsen ved anskaffelser.

Planlægning af generalforsamling

Dirigentemne: SMM spørger.

Diverse emner til bestyrelsens beretning drøftet.

Vi mangler en revisor, blev glemt ved valgene på den stiftende generalforsamling. Derfor vil

regnskabet ikke være revideret.

Til drøftelse: Skal vi fremover afholde de løb, vi gør i dag? Evt. droppes Guldborgsundløbet. Der

planlægges et maraton og halvmaraton på Motionsslangen den 11. maj. Derudover forsøges

det at lave et løb på den nye omfartsvej i efteråret. Kan vi få nogle medlemmer til at melde sig til

at arrangere?

Kontingentet foreslås uændret til 300 kr. Rykkergebyr 25 kr.

Emner til bestyrelsesmedlemmer: TM vil ikke genvælges. HBH er villig til genvalg. Nye emner

spørges af SMM. Der skal mindst bruges et medlem og to suppleanter.

MKH spørger to emner om de vil være revisorer og melder resultat til SMM, som også spørger

et emne til suppleantposten.

Næste møde

13. februar 2014 kl. 19.00.

Evt.

Annette Fredskov – et emne til en klubaften? Der er forslag om at dele klubaftenen med NALK.

HBH undersøger. Måske kunne vi også dele udgiften til en aften med Marianne Hüche?

Klinik Hallandsson – et emne til en klubaften? Handler bl.a. om at undgå skader. Kan afholdes i

starten af maj – helst torsdag. HBH arbejder videre.

Der afholdes en sundhedsmesse fredag den 7. februar på Kulturforsyningen. HBH undersøger

om det er interessant for klubben. Hvis det er, vil HBH og LC deltage for klubben.

Løbeskolen startes den 31. marts 2014. Deltagerne får en løbebluse ved rettidig betaling. Pris

for løbeskole og bluse 300 kr. Intromøde i Hallen foreslås den 25. marts kl. 19.00. SMM booker.

SMM foreslår at der laves et samlet skema med de adgangskoder, der berører klubben så hele

bestyrelsen har mulighed for at gå ind.

Mødet slut kl. 21.30

Deltagere: Søren Møller-Madsen SMM, Hanne Brix Hansen HBH, Lone Clausen LC, Tom

Mogensen TM, Mette Aarslew-Jensen MAJ, Mikael Krøyer Henriksen MKH, Tina Oldrup TON.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 3.10.2014

2. Resultatopgørelse

3. Planlægning af generalforsamling

a. Forslag til dirigent

b. Forslag til bestyrelsesemner

c. Har bestyrelsen forslag som skal fremføres?

d. Hvorledes sikrer vi bedst, at medlemmerne påtager sig aktiviteter?

e. ??

4. Næste møde

5. Evt.

Referat:

Godkendelse af referat fra mødet den 3.10.2014

Ingen har bemærkninger til tilføjelsen under pkt. 4.

Resultatopgørelse

Der mangler beløb fra salg af trøjer. Skyldes en forglemmelse. Desuden skal lageret af de blå

trøjer gøres op. Der er ca. 100 stk. Kontoudskrift fra banken cirkulerer på mødet.

Der er anskaffet en ekstra computer til tidtagningssystemet til 3.000 kr. og beachflag. Fremover

gives besked til bestyrelsen ved anskaffelser.

Planlægning af generalforsamling

Dirigentemne: SMM spørger.

Diverse emner til bestyrelsens beretning drøftet.

Vi mangler en revisor, blev glemt ved valgene på den stiftende generalforsamling. Derfor vil

regnskabet ikke være revideret.

Til drøftelse: Skal vi fremover afholde de løb, vi gør i dag? Evt. droppes Guldborgsundløbet. Der

planlægges et maraton og halvmaraton på Motionsslangen den 11. maj. Derudover forsøges

det at lave et løb på den nye omfartsvej i efteråret. Kan vi få nogle medlemmer til at melde sig til

at arrangere?

Kontingentet foreslås uændret til 300 kr. Rykkergebyr 25 kr.

Emner til bestyrelsesmedlemmer: TM vil ikke genvælges. HBH er villig til genvalg. Nye emner

spørges af SMM. Der skal mindst bruges et medlem og to suppleanter.

MKH spørger to emner om de vil være revisorer og melder resultat til SMM, som også spørger

et emne til suppleantposten.

Næste møde

13. februar 2014 kl. 19.00.

Evt.

Annette Fredskov – et emne til en klubaften? Der er forslag om at dele klubaftenen med NALK.

HBH undersøger. Måske kunne vi også dele udgiften til en aften med Marianne Hüche?

Klinik Hallandsson – et emne til en klubaften? Handler bl.a. om at undgå skader. Kan afholdes i

starten af maj – helst torsdag. HBH arbejder videre.

Der afholdes en sundhedsmesse fredag den 7. februar på Kulturforsyningen. HBH undersøger

om det er interessant for klubben. Hvis det er, vil HBH og LC deltage for klubben.

Løbeskolen startes den 31. marts 2014. Deltagerne får en løbebluse ved rettidig betaling. Pris

for løbeskole og bluse 300 kr. Intromøde i Hallen foreslås den 25. marts kl. 19.00. SMM booker.

SMM foreslår at der laves et samlet skema med de adgangskoder, der berører klubben så hele

bestyrelsen har mulighed for at gå ind.

Mødet slut kl. 21.30