Bestyrelsesmøde april 2015

Bestyrelsesmøde d. 27-04-2015

Til stede: Søren Møller-Madsen, John Andersson, Tina Oldrup, Mette Aarslew-Jensen, Lone Clausen, Hanne Brix-Hansen og Janne Rasmussen

Referent: Janne Rasmussen

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

  • Godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer

    

 2. Status på kontigentopkrævning

  • 24 mangler at betale. Folk skal opdatere deres profil på klubmodul. Der sendes mail til disse. Der er 38 tilmeldte til løbeskolen. Der er stadig forvirring om medlem i løbeskole kontra medlem i løbeklubben. Dette har givet anledning til noget korrespondance i forhold til tilbagebetaling af kontingent.

  • Der udsendes rykkere til de 24.

  • Funktion af Klubmodul: Mulighed for udsendelse af sms til medlemmer.Der mangler nummer og fødselsdato på nogle medlemmer, der udsendes mail til disse. Opgaven er Hannes. 158 medlemmer pr. 27-04-2015. Klubben er blevet tilbudt en funktion i forhold til mobilløsning således klubmoduls hjemmeside selv tilpasser sig mobil/pc/tablet. Dette afvises grundet klubben primært bruger egen hjemmeside.

  • Hanne, Tina og Lone har behov for undervisning i klubmodul, så der bestilles en undervisning.

  • Arrangement af klubaftener: Træningsplanlægning i maj måned, motivation uden dato og restitution og kost d. 15. Juni. Kl. 19-20.30.Lone er tovholder på lokalebookningen, som stadig lader meget at ønske. John og Chayka laver træningsplanlægning. Søren gives besked om dato inden fredag af John. Søren forsøger at booke Ole Harbeck et sted i september.

  • Kaffe efter træning: På mandag. Arrangementet kommer på hjemmesiden og Facebook. Hanne sender kaffe-sms.

    

 3. Trøjebestilling

  • De nye klubmedlemmers klubtrøjer er bestilt via tilmelding.

  • Eksisterende medlemmer mangler at bestille trøjer. Der skal sendes mail til eksisterende medlemmer hvorpå der gives tilbud om gratis løbe t-shirt såfremt der reageres indenfor en vis dato.Søren ender mail via klubmodul. Hanne bestiller og trykker trøjerne.

    

 4. Status på kassererskift.

  • Regnskabet er næsten ajour i det nye system. Den tidligere kasserer figurerer ikke længere på listerne hos samarbejdspartnere.

    

 5. Forældrebanken

  • Bestyrelsen er enige om ikke at blive en del af forældrebanken.dk

 

 

 1. Tidstagning i løbeskolen

  • Der er muligheder for tidtagning i forbindelse med mandagstræningen. Janne kigger banen ved det gamle atletikstadion, da der er dobbeltbooket på banen ved Katedralen. Hold 5 og 6 har tidtagning på mandag.

    

 2. Retningslinier for Facebook

  • Mikael ønsker at ikke at afgive sin suverænitet på Guldborgsundløbernes Facebookside. Man kan oprette en anden Facebook gruppe med samme navn, men dette vil give forvirring i forhold til medlemmerne. Søren anbefaler at der oprettes en side med ”Guldborgsundløbernes – den officielle”. Bestyrelsen er enig. Denne side laves snarest muligt. Der skrives om dette i nyhedsbrev samt på Facebook.

  • Retningslinier: Der udarbejdes retningslinier for hjemmeside, facebook og nyhedsbrev for hvad der promoveres på disse. Dokumentet lægges på hjemmesiden efter korrekturlæsning. Søren tilretter og Janne lægger på hjemmesiden.

    

 3. Klubliv Danmark

  • Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde således bestyrelsen har mulighed for at læse op på hvad tilbuddet indebærer.

    

 4. Eventuelt

  • Mette: DGI er opdateret med stamoplysninger. Alle bør kunne logge ind ændre oplysninger, da vi alle er registreret som bestyrelsesmedlemmer.

  • Mette: kompetencegruppen i DGI; Mette har trukket sig fra samarbejdet, idet hun ikke er løber mere. Der er plads til en ny. Lone har siddet som suppleant og ønsker fortsat at være det. Mette giver besked til gruppen om at vi pt. Ikke har en deltager, men kontakter dem såfremt vi finder en.

  • Lone: Alle medlemmer kan lave arrangementer på Facebook.

  • Janne: Børneattester; Det er i bestyrelsen besluttet, at såfremt en træner ikke ønsker at underskrive samtykke eller at der står en anmærkning, kan vedkommende ikke være træner.

 

Dato for næste møde: 24. august 2015 kl. 19.15 – hos Janne