Bestyrelsesmøde august 2015

Bestyrelsesmøde d. 24-08-2015

Til stede: Søren Møller-Madsen, John Andersson, Tina Oldrup, Mette Aarslew-Jensen, Lone Clausen, Hanne Brix-Hansen og Janne Rasmussen. Til punkt 8 var også Thomas Urfeldt og Chayka Overgaard.

Referent: Janne Rasmussen

 

 1. Regnskabsrapport af Kasserer Tina

  Driften giver et foreløbigt underskud på ca. 20.000 grundet alle medlemmer har fået klubtrøjer. Dog ses klubbens regnskab stadig at være fornuftigt med en god egenkapital.

   

 2. Sponsormodeller v/ John og Søren

  • Klubliv Danmark – Denne afventes til generalforsamling, hvor medlemmerne spørges om det har interesse.

  • Sportyfied – at medlemmer kan købe tøj med klublogo igennem firmaet. Nærmere omstændigheder kortlægges af Hanne. Med hensyn til mobilepay kontakter Tina banken og hører om det kan opstartes.

    

 3. Lapio v/ Janne

  Grundet regning på løbeskoles tidtagning, er diskussionen omkring Lapio og hvilken aftale der egentlig er indgået i forhold til benyttelse af softwaren opstartet. Der er kun lavet købskontrakt over hardwaren, men efter mail korrespondance kan det konkluderes, at testløb uden økonomi indblandet, stadig er gratis.

   

 4. Hamborgskovløbet – nu og fremover v/ Søren

  Bestyrelses drøftede hvorvidt løbet skal bestå.

  Løbet vil blive afholdt i år på traditionel vis.

   

 5. Spørgeskemaundersøgelse vedr. løbeskolen – hvorledes bruger vi den fremadrettet?

  Spørgeskemaet har været nyttigt og det kan konkluderes, at løbeskolen stort set har opnået at forventningsafstemme på de forskellige hold.

  SMS er et velfungerende redskab og skal bruges mere.

   

 6. Aktiviteter i vinterhalvåret

  • Motivationstaler Ole Harbeck arrangeres af Søren. En onsdag. Forventet primo oktober.

  • Måske nogle af de foreslåede løb fra ide-gruppen.

  • Måske en aften med træningsplanlægning. Punktet tages på generalforsamlingen.

  • Tina forsøger at tage kontakt til ultraløber Christina Skov Madsen til foredrag om verdens hårdeste maraton på Everest.

    

 7. Ide-Genererings-møde v/Chayka og Thomas

  Gruppen består af Michel Ordon, Christel Sørensen, Thomas Urfeldt og Chayka Overgaard. Formålet med gruppen er, at tænke kreativt i forhold til nye løb. Listen er prioriteret efter antal deltagere, man kan tiltrække. Tanken er, at der kan reklameres via kommunens reklamesøjler. Gruppen foreslår at være den røde tråd i de nye løb og fastholde konceptet, og at medlemmer så kan arrangere løbene. Bestyrelsen foretrækker Marielyst Strandløb, Krenkerup Øl-løb og Hamborgskovløb/trailløb som officielle løb. Solopgang og bueskydning laves som medlemsarrangementer.

   

 8. Eventuelt

  • Janne, Mette og Hanne stiller ikke op til ny periode i bestyrelsen ved generalforsamlingen primo 2016.

  • Der blev stillet forslag om og besluttet i enighed, at give alle de faste trænere et sæt tøj med Guldborgsundløbernes Logo som tak for et fantastisk stykke arbejde i løbeskolen. Hanne sammensætter tilbud.

  • Vedr. Isturen til Guldborg, har buschaufføren sagt ja til at stille bus til rådighed igen næste år. Løbet var en stor succes med mange deltagere, og det konkluderes, at der fortsat skal være jagtstart, så alle mødes nogenlunde på samme tid ved ishuset.

 

Dato for næste møde: Hos Hanne mandag d. 14. december 2015 kl. 19.15