Bestyrelsesmøde d. 15. august 2016

 

Tilstedeværende: Tina, Lone, Lisbeth, Søren Kaj Aage, John og Palle

Fraværende: Ingen

 

Dagsorden;

 1. Økonomigennemgang v/Tina
 2. Vinterens styrketræning v/John
 3. Ønske om salg af klubtrøjer v/Søren
 4. Gennemgang af trailer v/Kaj Aage
 5. Administration af klubbens Facebook-gruppen v/Søren
 6. Eventuelt v/alle

 

Referat;

 

 1. Økonomien blev gennemgået kort. Vi agter at dele overskuddet fra Sydstensløbet med svømmeklubben, da de er medarrangør. Løbeklubben afholder imidlertid udgift til annoncering.
  Palle mangler at få bestyrelsespenge – han skynder sig at sende kontooplysninger til Tina.
  Tina ligger inde med vores klubtelefon hvorpå vi modtager betalinger via mobilpay og Swip. Mobilen kan lånes til arrangementer, men oplyses ikke på hjemmesiden, da den ofte er i ”dvale”. Tina oplyste at der netop er indsat 17.000 kr. af årets indtægter.
  Thomas har spurgt til, hvorvidt Krenkerupløb gennemføres trods svigtende tilmelding, det er besluttet at vi gennemfører løbet – og håber på sene tilmeldinger.
 2. Styrketræningen igangsættes med start 6/10 og slutter 27/04. Tidspunktet er hver torsdag kl.17.30-19.00 på Nordbyskolen. Klubben tilbyder træningen og John vil gerne stå for selve træningen pba. rammer udstukket af bestyrelsen. Alle klubbens medlemmer vil kunne deltage. Forslag om eksempelvis 8 øvelser uden vægte. Forslag om at Chayka og Heidi spørges; begge kan måske bidrage med en inspirationsaften henholdsvis før og efter jul. John tager kontakt til de to fysioterapeuter og vi andre hører nærmere. Eksempelvis hvad koster en sådan inspirationsaften?
 3. Klubtrøjer bør haves, så de som udgangspunkt kan erhverves, så alle føler sig som en del af klubben. Kaj Aage spørger Hanne på Hatten om indkøb er muligt - vi betaler for indkøb og betaling for tryk.  En anden mulighed er PVM i Systofte, som også kan lave tryk på trøjerne. En oplagt mulighed, uanset valg af trøjer, er at bestille størrelse og betale klubtrøjer på klubmodul. Det betyder at vi ikke skal have lager med risiko for tab. Det blev foreslået et link til bestillingen på det kommende nyhedsbrev.

Nye bilstreamere med vort nye logo, skal laves som tidligere. Foræres til medlemmer der ønsker at reklamere for klubben. Søren spørger PVM om at få pris på disse. Lone snakker med Lisbeth om hvorvidt Saksenhøj endnu en gang kan genoptrykke streamers for os.

 1. Gennemgang af klubtrailer udsættes til det er lyst. Bør lænses for ca. 100 kg ifølge Kaj Aage. Vi kigger på den d. 29. august.
 2. Bestyrelsen har fortsat råderet/administratorret over facebooksiden og det var der enighed om at fortsætte med på mødet.
 3. Vi fortsætter med registrering af logoet for Hamborgskovløbet hos Patent- og varemærkerådet, det koster 2300,-kr.

Søren har indkøbt formandsklokke til generalforsamlingen og måske bestyrelsesmøderne!!.

 

Der efterlyses arrangementer til efteråret 2016. Et forslag var Kristina Extreme running/gennem Amazonas. Måske som et nyt indlæg i november, Lone vil booke lokale i hallen, når det ønskes.

  

Et andet forslag var at ”Maria” laver yoga-programmer til løbere en lørdag eftermiddag i løbet af efteråret/vinter. Lone snakker med Maria, og John med Line, for at høre om de ville være interesserede. Der kom forslag om at yogaen kunne være en del af styrketræningen på Nordbyskolen. John og Lone aftaler kontakt til kursusledere og om at låne lokale på Sofieskolen. Første arrangement forsøges afholdt i november.

Søren tilbød en aften med indlæg om marathonløbs-erfaring og anekdoter, bestyrelsen takkede ja til tilbuddet og det kommer med på vinterens program.

Næste nyhedsbrev udkommer 1/9.

Næste bestyrelsesmøde afholdes i hallen d. 7. november kl. 19.15.
Herefter følger bestyrelsesmøde d. 9. januar 2017.
Endelig har vi vores generalforsamling d. 4. februar 2017.