Bestyrelsesmøde december 2015

Bestyrelsesmøde d. 14-12-2015

Til stede: Søren Møller-Madsen, Tina Oldrup, Mette Aarslew-Jensen, Lone Clausen, Hanne Brix-Hansen og Janne Rasmussen og Chayka Overgaard. Afbud fra John Andersson

Referent: Janne Rasmussen

 1. Overordnet planlægning af løbeskolen 2016, Chayka deltager i dette punkt.

  Chayka vil gerne være koordinerende træner i 2016. Stor ros fra bestyrelsen. Forslag fra Chayka; ud fra brugerundersøgelsen ønskes der mere samtræning og flere dage med træner på. Eventuelt så hold 1 og 2 lavede samtræning om onsdagen. Mere struktur, da der efterspørges mere løbeskole. Udfordringen er at have trænere onsdage også. Eventuelt intervaltræning om onsdagen med kun 2 trænere, da trænerne allerede binder sig hele sommeren om mandagen. Forslag: nyt hold efter sommerferien (for nystartede nyløbere)

  Før sommer: 12 ugers hold 1-6 2 gange ugentligt. April, maj, juni

  Sommerferie

  Nye hold efter sommer: 1-3 august og september. Uge 41 med.

  Annoncer i både forsommer og sommer (nyløbere hold 1-3)

  Der bestilles lokaler og kaffe til trænermøde d. 11. januar 2016 kl. 19.15. Lone bestiller og Chayka indkalder. Fremlægger forslag om opvarmerkorps.

  Forslag: Trænerinstruktørdag, inspiration inden løbeskolen, eventuelt fra Blovstrødløberne. En halv lørdag eller søndag i marts

  Spotkursus om løbestil for alle medlemmer.

   

 2. Økonomistatus

  1. Forventet underskud på ca. 20.000. Der er brugt flere penge i år på trænerkurser og klubtrøjerne har været en udskrivning.

 3. Ideer til anvendelse af donation fra Lolland-Falsters Løbevenner

  1. Træningscamp, forhåndsbooket nogle shelters, med overnatning. Indeholdende løbeture, styrketræning i naturen, besøg fra løber, mad, overnatning og morgenløbetur med morgenmad. Økonomi: betaling af foredragsholder eventuelt mad. Juni og august. Ca. 5000 kr. fra budgettet.

  2. Veste til alle medlemmer som betaler kontingent rettidigt

 4. Medlemsregistrering i Klubmodul, procedure

  1. CFR er klaret. Hanne og Tina har fået styr på proceduren. Løbeskolemedlemmer er nu registreret som almindelige medlemmer. De får ikke automatisk besked om betaling af kontingent, så derfor skal de have manuelt besked. Der er liste med disse navne. Hanne og Tina holder styr på varslingen. Lone vil gerne være med på klubmodul forudsat at hun får oplæring. Hanne vil forestå undervisningen.

 5. Orientering om status for varemærke-registrering

  1. Logo er blevet registreret.

 6. Planlægning af generalforsamling

  1. Tidspunkt – 6. februar 2016 (hvem planlægger, Lone, Hanne)

  2. Sted – I hallen

  3. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer

  4. Andre aktiviteter i tilknytning til generalforsamlingen. 100 kr. i egenbetaling hvis deltagelse i spisning. Ikke-medlemmer 150 kr. Afstemning om årets træner, nye og gamle frivillig. Mail til kontakt@guldborgsundloeberne.dk. 300 kr. til hver. Hanne undersøger om beløbet er det samme som sidst. Lone køber 3 rammer og gavekort- Afstemningen lægges i nyhedsbrev. Senest afgivning af stemme d. 10. januar.

 7. Eventuelt

Dato for næste møde: I hallen d. 25. januar kl. 19 med sandwich. Lone booker.