Bestyrelsesmøde december 2020

Bestyrelsesmøde i Guldborgsundløberne onsdag d. 2. december kl. 18:00

Mødes holde hos Kai Aage. Vi får mad fra Rosmarino.

Deltagere:        Kai Aage Munk, Janne Rasmussen, Lisbeth Christensen, Henrik Thøgersen, Lone Clausen, Tina                            Oldrup og Dorte Mie Olsen

Afbud:

Referent:          Dorte Mie

 

Dagsorden:

Status på vores begrænsede aktiviteter - er der gode ideer?

Der løbes fra flere forskellige steder i bymidten, men uden de sædvanlige aftaler på FB. Vi opfordrer på FB om, at man lægger sit løb ud – i fælleskabet. Med de sædvanlig covid19 restriktioner.

Drøftelse omkring igen at mødes fast på Cementen – i flere forskellige grupper. Ønsket er at vi igen får det faste mødested tilbage for, at få flere med –  og for at åbne for det sociale i egne rækker. Afslutningsvis bliver aftalen, at Tina opfordrer på FB om igen at løbe fra Cementen mandage kl. 18:00 og så aftales der et par faste ”spot” hvor de forskellige hold kan samles – med afstand og respekt for antal.

”spot”: Den hvide dame, opvarmningspladsen, bus skuret og ved ”lade” standeren og info stander.

Økonomi

Kai Aage informerer om, at foreningen har et indestående på kr. 148.000,00. Forsikring på trailer og løsøre er betalt denne mdr.

 

 

Generalforsamling

- hvad kan/må/vil vi

Hvis der i forbindelse med Covid19, bliver åbnet op til at man må være samlet 50 personer, kan vi afholde generalforsamling. Lokalet i Hallen er booket.

Vi går ud fra, at vi afholder generalforsamlingen og retter os efter de restriktioner der er. Pt. vil det være et eftermiddags arrangement uden kaffe og vi kan ikke afholde det social arrangement med mad og hygge som vi er vant til.

Mødetidspunktet vil blive kl. 15:00

Bestyrelsen mødes i god tid inden generalforsamlingen, for at planlægge hvilke type arrangement vi kan afholde. Invitation skal ud ultimo januar med besked om, at vi tilpasser arrangementet.

Janne er på valg og meddeler, at hun ikke ønsker at forsætte i bestyrelsen, men vil gerne fortsætte med tidstagning til div. løb.

Lone er på valg, hun overvejer genvalg og vender tilbage

Tina er på valg og ønsker genvalg

Lisbeth er på valg, overvejer, men regner med genvalg

 

- hyldest til frivillige

Som altid vil kluppen gerne hylde de frivillige, som er uundværlige for kluppen. Vi er enige om, at det koncept vi plejer, er ved at være lidt ”slidt”, så der spørges i plenum – hvad kan vi gøre? Corona pris?

Der er forslag om, at alle medlemmer skal have ”noget” for at blive i kluppen og fastholde løbe motion på trods af Covid19. Det vil vi gerne anerkende. Der kommer flere forskellige forslag:

Vandflaske, mønt til indkøbs vogn, reflex, lille multibag er forslag til ”gaver” som vi kan få lavet med vores logo. Der fremvises en multibag fra Lones vinterbadenetværk. Lone undersøger hvor multibag er købt, samt pris.

Når der skal udleveres vil Lisbeth og Janne gerne stå for det. De medlemmer der deltager i generalforsamlingen får udleveret multibag til arrangementet og resten leveres hjem af Janne og Lisbeth.

Oplysningerne omkring indkøb, pris m.m. skrives på FB – bestyrelses siten

 

Træner (emne der puttes ind, uden for dagsorden)

Træner evaluering blev udsat grundet Covid19. Vi syntes derfor, at vi mangler snakken med vores faste trænere om hvorvidt de har lyst til at fortsætte.

Har bestyrelsen evt. forslag eller emner til nye trænere?

Lone informerer om, at Gå holdet/power hold ønsker at stille med hold som er sat op som løbeholdene. Det vil give et bedre forståelse af, at det også er træning. Flere hold med forskellige distancer og fart. Klare målsætninger som skal italesættes ved løbeskole.

Drøftelse omkring sparring mellem trænerne.  Vi mangler et sted hvor man kan sparre, stille spørgsmål og få og give råd. Evt. en side på FB, der er en lukket gruppe for trænere.

Janne opretter straks en lukket gruppe på FB, og inviterer de trænere hun er ven med og opfordrer resten af bestyrelsen til at gøre det samme. 

Lone oplyser at vi d.d. er 167 betalende medlemmer

Orientering fra DGI-mødet den 25. november.

Tina har været på virtuelt møde med DGI, løbeklupper fra Møn, Bogø og flere forskellige andre klupper.

Der blev fortalt om forskellige tiltag og kreativitet i forbindelse med løb i en Covid19 tid.

Kluppens Cross løb er ikke sikker endnu, DGI afventer corona situationen. Ca. 14dg før opstart vil der blive vurderet om vi kan afholde løbet. Vi aftaler, at drøfte situationen tættere på jul.

DGI vil gerne i gang med træner kurser, nogle oplagt emner?

I stedet for at enkelte trænere tager afsted alene, er ønsket at alle trænere inviteres til fælles arrangementer i kluppen. Interesse for puls træning, cross løb m.m. Forslag om specifik instruktør fra området, som kan afholde et kursus.

Tids perspektiv – inden opstart af løbeskolen. Bedst hvis og når Covid19 er på retur.

Tina har lidt materiale med fra mødet.

 

Tilbud fra Flügger Andelen vedr. sponsorat

Lone Olsen, Flügger Andelen har kontaktet Tina i forbindelse med et sponsorat.

Ved at tegne en konto hos Flügger som alle medlemmer i Guldborgsundløberne kan benytte, får den handlende 20%, samt Guldborgsundløberne får 5% af det samlede indkøb 1x om året. Dog skal kontoens samlede køb være på min. Kr. 500 som skal gå til foreningsstøtte. Der er på deres hjemmeside en reklame vi kan benytte på vores hjemmeside.

Enighed om, at det er en fornuftig aftale og Tina vil tage kontakt med Lone Olsen igen.

 

Forslag til medlemsaktiviteter, evt. virtuelle

Information om Nytårs løb, et arrangement igennem Runners hvor man betaler for medalje, deltager nummer og er lille flaske champagne

Forslag om oprydningsløb på motionsslangen – evt. først på foråret

Forslag om Guldborgsundløbernes egne medaljer – Janne mener, at have talt med Søren omkring dette. Medaljen skal være med vores eget logo, uden dato – så den kan bruges ved alle løb. Et medaljekøb laves som et tilkøb, hvis man tilmelder sig et løb hos os.

Janne kontakter Søren

Opfordring til at melde tilbage, hvis man kommer på noget.

 

Status på MoVe ((op)rydning i Vesterskoven er startet)

Campus projekt er stille og roligt i gang. Første spadestik tages fredag d. 4. december kl. 13:00. Tina tager derud – med egen spade –i invitationen bliver man bedt om at tage egen spade med. Der er mange forskellige muligheder i det nye byggeri, kontorfaciliteter, inde og ude bade, p-pladser, petanque baner m.m

Der etableret en løbesti i området. Stien laves af overskuds jord, med jordvolde/stigninger – ca. 1 km. Guldborgsundløberne har tidligere lavet aftale om, at kluppen betaler for et slidlag på ruten.

 

Evt.

Hvis bestyrelsen har rettelser til hjemmesiden, ex. nyt mobil nummer, mail eller andre oplysninger der skal rettes, skal de nye oplysninger mailes til Janne

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 20. januar 2021 kl.18:00 hos Tina Oldrup.