Bestyrelsesmøde februar 2015

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

Generalforsamling d. 7. februar 2015, Nykøbing Falster

 

Deltagere:        Søren Møller-Madsen, Mette Aarslew-Jensen, Tina Oldrup, John Andersson, Lone Clausen, Hanne Brix Hansen, Janne Rasmussen

Referent:         Janne Rasmussen

 

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand:                                      Søren Møller-Madsen

Næstformand:                                                         Janne Rasmussen

Kasserer:                                       Tina Oldrup

Sekretær:                                      Janne Rasmussen

Koordinerende træner:          Bestyrelsen udpegede Chayka Overgaard

Løbeskole

 administrativ koordinator:    Tina Oldrup og Lone Clausen

Materielforvalter:                      Lone Clausen og Hanne Brix Hansen

 

Næste bestyrelsesmøde d. 23. februar 2015 kl. 19.30 hos Lone. Chayka er inviteret med til dette møde i forbindelse med planlægning af løbeskolen.

Løbeskolen opstartes d. 13. april 2015 – intromøde d. 25. marts, hvilket Mette arrangerer.