Bestyrelsesmøde februar 2015

Referat bestyrelsesmøde Februar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde 23. februar 2015 hos Lone.
Til stede: Søren Møller-Madsen, Hanne Brix Hansen, Lone Clausen, Janne Rasmussen, Tina Oldrup, Chayka Overggard.

Afbud: John Andersson, Mette Arslew-Jensen

 1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

  Punktet udgår da det nye bestyrelsesmedlem ikke er til stede

 2. Opsamling efter generalforsamlingen, herunder

  1. Gennemgang af listen med klubopgaver (vedhæftet)

 3. Fortræning til Hamborgskovløbet omdøbes til onsdagstræning i Hamborgskoven.

 4. Punktet ”Hamborgskovløbet” slettes.

 5. Der er enighed i bestyrelsen om at Guldborgsyndløberne ikke støtter det nye Hamborgskovløb.

 6. Individuel træningsplanslægning: der stilles forslag om en klubaften og denne defineres. Det debatteres om denne klubaften skal foreligge i starten af løbeskolen.

 7. Månedlig kaffetår: Hanne fortæller, at Hallen siger, at det godt kan lade sig gøre. Der er lavet et tilbud fra Hallen på 25 kr. for kaffe og kage pr. mand, alternativt 15 kr for kaffe. Lone har spurgt om omklædning- og badefaciliteter i Hallen, hvilket der ikke er plads til om mandagen. Der arbejdes på omklædning i Karatecenteret. Kaffeslapperas starter mandag d. 2. marts. Slås op på hjemmesiden af Lone og Janne. Der aftales så vidt mulig jagtstart så alle er hjemme kl. 19. Klubben betaler kaffe/te.

 8. Løb på travbanen – stryges, da der ikke var folk til det.

 9. Løbeskolekoordinator: der tilføjes Lone

   

  1. Huskelisten ved skift af kasserer (vedhæftet)

 10. Der kræves underskrift fra bestyrelsesmedlemmerne på referater af konstituerende møde

 11. Al materiale er overgivet til ny kasserer.

 12. Der skal laves om så der er brugeradgang til domæne af hjemmeside.

 13. Klubmodul: Der undersøges om det er muligt at få undervisning i klubmodul af Hanne, Lone og Tina. De andre medlemmer af bestyrelses inviteres med. Adgang skal flyttes til bestyrelsesmedlem.

 14. DGI : Mikael skal erstattes af John. Mette tager kontakt.

 15. DAF: Hanne tager kontakt og får rettet medlem samt får fulgt op på krav til klubtøj.

   

  1. Oversigt over adgangskoder (vedhæftet)

 16. Der fastsættes fælles adgangskode og email. Hanne er tovholder. Søren undersøger med Domænenavne.

 17. Planlægning af løbeskolen, herunder

  1. Tilbagemelding fra Kick-Off-møde afholdt af DGI om deres løbeprojekt; Afventer erfaring fra i år og kigger på konceptet næste år. Der henvises til Idan.dk med nyeste forskningsresultater i forhold til løb. Guldborgsundløberne fortsætter eget koncept i år.

  2. Dialog- og planlægningsmøde for trænerne –fastlæggelse af mål og træningsintensitet for de forskellige hold

   Trænermøde: Chayka: ønsker fælles målsætning. Der mangler trænere. Indskiftere skal inviteres med til mødet. Der er 12 trænere. Chayka får mailadresser til alle trænere fra Søren. Lone har booket hallen til intromøde kl. 20-21. Lone booker møde til trænermøde d. 9. marts kl. 19.15

  3. Tidspunkter for opstart og afslutning

   Som udmeldt opstartes løbeskolen d. 13. april 2015.

  4. Annoncering; Søren er tovholder

  5. Introduktionsaften: Lone booker lokale. Mette er tovholder.

  6. ”Etiske retningsningslinjer” for at løbe i hold. Der udarbejdes et kodeks blandt trænerne.Søren sender et forslag rundt til bestyrelsesmedlemmerne og Chayka. Chayka laver opslag på Facebook efter nye trænere.

 18. Eventuel ny sponsoraftale: Søren: skal vi overhovedet have sponsoraftaler med butikkerne i byen. Hanne har fundet en trøje på nettet til rimelige penge og klubben kan trykke dem selv. Aftalen stoppes.

 19. < >

  Forespørgsel fra Guldborgsund Triathlonklub om eventuel leje af tidstagningsudstyr: Bestyrelsen enedes om at eventuel udlejning ikke må gå ud over egne løb. Der kan kun laves aftale med bemanding. Tidstagningsudstyret er ikke til frit udleje, men da Thomas og Janne er medlem begge steder, kan der laves en aftale. Lejren af udstyret vil være erstatningspligtig. Mht. Enelcoløbet kommer det an på Thomas og Janne, da dette er velgørenhed. Det vedtages, at tidstagningsudstyret koster 1000 kr. i leje, en erkendtlighed til medhjælperne. Såfremt triklubben ønsker at leje chip, vil erstatningsprisen være 25 kr. pr forsvunden chip, dog minimum 200 kr.

 20. Søren: klubaften om motivation med Ole Harbæk. Søren er tovholder

 21. Hanne: Vedr. bestilling af trøje ved tilmelding. Hanne undersøger med Klubmodul hvordan de ”gamle” får bestilt nye trøjer. Hanne undersøger hvad logo koster. De gamle trøjer sælges for 50 kr. Der skal trykkes nye bilmærkater.

 
Næste møde:

Janne Rasmussen
Referent.