Bestyrelsesmøde i Guldborgsundløberne d. 13. januar 2020

Til stede: Søren Møller-Madsen, Lone Clausen, Janne Rasmussen, Tina Oldrup, Kai Aage Munk, Lisbeth Christiansen og Dorte Mie Olsen

Fraværende: ingen

Referent: Dorte Mie

Bestyrelsesmødet afholdes i Hallens lokale 9.

Søren byder velkommen. Der serveres sandwich, vand og kaffe.

Dagsorden

  1. Der skrives alene beslutningsreferat under bestyrelsesmøderne – fra d.d.
  2. LOOP spørger om en evt. sponsor aftale!. Sponsor tilskud ønskes, men vores ønske er et fastlagt beløb, da klubben gerne vil give en T-shirt til alle medlemmerne af Guldborgsundløberne. I tilskuddet skal være inkluderet penge til skabeloner, tryk samt div. omkostninger. Lisbeth vender tilbage til Susanne fra Loop
  3. klubbens nye tiltag – japansk interval træning starter fra NFC om onsdagen, sammen med de andre hold fra Guldborgsundløberne
  4. planlægning af generalforsamlingen                    

 

          Sædvanlig dirigent er spurgt og har givet tilsagn om, at varetage opgaven igen 

                      Formandens beretning læses op som sædvanlig. Informerer om, at bestyrelsen forsøger ny måde til klarlægning af opgaver og frivillighed med spøgeskema undersøgelse.

                      Udkast til regnskab foreligger, forventes færdig i weekenden

                      Ingen bemærkning til vedtægts ændringer

                      Ingen indkomne forslag indkommet d.d.

                      Spørgeskemaet er færdigt og sendes ud til alle medlemmer via link. Alle skal sættes til at være redaktører. Link sendes til Søren senest i morgen d. 14.jan. Svarfrist 22.januar.

                      Svarerene danner udgangspunkt for drøftelse på generalforsamlingen

                      Kontingent og rykkergebyr foreslås uændret

                      Valg – bestyrelsen foreslår 2 nye bestyrelses medlemmer

                      Valg af sup. – Søren spørger de nuværende om de er villige til genvalg

                      Vi har 2 kandidater som revisorer

                      Halsedisse og drikkedunk til alle frivillige. 

                      Årets træner – er fundet!

                      Evt.: Lone informerede omkring menu til generalforsamlingen