Bestyrelsesmøde januar 2022

Bestyrelsesmøde i Guldborgsundløberne onsdag d. 26. januar 2022

Mødes holde hos Tina Oldrup kl. 18:00 til ”stjerneskud” og kaffe/te med lækker chokolade

Deltagere:        Kai Aage Munk, Janne Rasmussen, Lisbeth Christiansen, Henrik Thøgersen, Lone Clausen, Tina Oldrup og Dorte Mie Olsen

Afbud:

Referent:          Dorte Mie

 

Dagsorden:

Mange af punkterne omhandler årets generalforsamling

Regnskab

Kopi af regnskabet deles rundt. Kort drøftelse af udgifter og indtægter. Det ser rigtig fint ud. Aktiver for i alt kr. 212.919,55.

Beretning

Beretning til generalforsamlingen skal forberedes, denne gang er beretningen for en noget kortere periode da generalforsamlingen 2021 blev afholde 21. 06. 21. Tina starter på at skrive beretningen og sender ud til gennemsyn i bestyrelsen. Hvis bestyrelsen har noget de vil have med, kan det tilføjes. Kort bliver der lige foreslået, at vi husker at skrive noget om foreningens formål, det at være frivillig, at vi mangler løbetrænere og hvordan det er at være træner i guldborgsundløberne – kluppens forventninger. Tina kontakter Rene Fjeldsøe for status omkring opstart i MOVE. Vi håber der er opstart ca. medio marts, så måske er der mulighed for at vi kan startes årets løbeskole derude fra.

Dirigent

Mht. til valg af dirigent til generalforsamlingen, er der taget initiativ til at spørge et medlem, som har takket ja til opgaven

Genvalg/valg

Valg: Lisbeth, Janne, Kai Aage og Dorte Mie Olsen

Genvalg: alle ønsker genvalg

Suppleanter: Nina og Bo

Bestyrelsen udgør 5-7 medlemmer. Der skal laves en indbydelse til generalforsamling som afholdes d. 26. februar. Vi ønsker at genbruge den fra sidste år – Lone laver rettelser. Indbydelsen skal sendes ud senest 14dg.før generalforsamlingen, evt. kan den sendes ud sammen med nyheds brevet.

Evt. en opfordring på invitationen, til dem der har en ”træner i maven”

Aktivitet på dagen: udvalget er Lone, Janne og Kai Aage

Generalforsamling: der er booket lokaler og bade faciliteter. Kaffe/te samt (forhåbentlig) en frivillig der bager en kage

Spisning: Restauranten i Hallen er booket

Corona (giver det problemer?) Corona giver ingen yderligere anledning til restriktioner

Spisning – gratis for alle/frivillige

Alle medlemmerne inviteres og alle medlemmer samt frivillige spiser gratis, ”påhæng” betaler kr. 150. Lone tager kontakt til Hallen for menu samt, at få aftalt en kuvert pris – omkring kr. 175-200 pr. person! Kaffe, te og vand bestilles til selve generalforsamlingen, kagen leveres af et par frivillige.

Tina deler bladet LF Livstil rundt. Der er en meget fin artikel i bladet, om Guldborgsundløberne. Hvis det Link Tina har fået med, må deles kan det lægges på FB - det sørger Janne for.

Drøftelse omkring alders fordeling i vores klup, der er mange medlemmer på 40+, kan vi ændre det så vi får flere yngre medlemmer.

Evt. mere reklame for Guldborgsundløberne, når vi kommer ud til MO.VE

Løbeskole 2022

Trænermøde 16. marts – alle trænere er inviteret

Opstart på løbeskolen mandag d. 4 april. På nuværende tidspunkt tager vi ikke stilling til startsted, da muligheden for at vi kan starte fra MO.VE er til stede i stedet for cementen. Ca. 3 uger før sendes informationen ud. Løbeskolen slutter i uge 24 (20. juni)

Nye trænere – forslag om, at hvis man har et ønske om at vide mere og evt. prøve, at være med som træner, så kan man få lov at deltage d. 16. marts. Information gives på Generalforsamlingen.

Evaluering af løbe hold. Vi ønsker mere struktur og styr på holdene 1-4. Vores faste trænings plan for løbeskole holdene skal følges, fokus på pace, antal km m.m.

Inden opstart af løbeskole skal der afholdes et trænermøde – mandag d. 7. marts kl. 19:00. Janne sender invitation ud – programmet er trænerfunktion, holdsætning samt fokus på trænings metoderne. Uddeling af løbetøj – Fusion løbe bukser, trekvart eller shorts, jakke eller bluse i træner farven. Vi skal have vores logo (billede) på

Som opstart på løbeskolen foreslås der, at trænerne møder ind ½t. før løbestart og tager imod de evt. nye.

Janne laver en reminder til træner arrangement d. 16. marts, samt indkalder til trænermøde d. 7. marts – sandwich bestilling.

 

Dato for Sydhavs stafet er meldt ud, det bliver d. 7. juni. Vi vil igen sørge for, at få mange frivillige til at hjælpe

Træner emner

Kun et enkelt emne, som vil blive spurgt

 

Evt.

Vi har et gratis inspirations kursus til gode fra DGI. Det bliver kurset d. 16. marts.

Indbydelse fra kommunen til et dialogmøde vedr. folkeoplysende faciliteter. Onsdag d. 2. februar kl. 19:00-21:00. Flere tilmeldte fra Guldborgsundløberne.

Tv2 øst løb – der er ikke de store forventninger til, at det bliver et stort løb, derimod bliver det et arrangement hvor der er planer om mange sjove oplevelser ud over selve løbet. Løbet afholdes 1. maj. Vi er sammen med Triatlon klubben. Der skal bruges ca. 45 frivillige