Bestyrelsesmøde januar 2023

Bestyrelsesmøde i Guldborgsundløberne onsdag d.11. januar kl. 19:00

Deltagere: Henrik Thøgersen, Lone Clausen, Janne Rasmussen, Kai Aage Munk, Lisbeth Christiansen, Tina Oldrup, Dorte Mie Olsen

Afbud:

Referent: Dorte Mie

Mødet holdes hos Lone Clausen, som sørger for sandwich/salat da mødet afholdes efter løb.

 

Foredrag om kost og løb 18. januar 2023

Foredrag med klinisk diætist Susanne Ross om kost og løb. Foredraget holdes i Hallens lokale 14.

Forplejning: Tina køber kiks og frugt. Lone bestiller kaffe og te

Tina, Lone og Kai Aage mødes ca. 18:30 til bordopstilling

Janne skriver på fb omkring forplejning samt bademulighed. Der bestilles til 30 personer

MO.VE status

Informationer fra Rene vedr. åbningstider i MO.VE. Den normale åbningstid er fra kl.11:00 til 20:30 (ca.). Bestyrelsesmedlemmer får udleveret en nøglebrik, som udelukkende skal/kan bruges inden/efter lukketid

Der arbejdes på en løsning for parkering af vores trailer og rum (måske i container) til det overskydende materiel. René forsøger at finde et indendørs sted til vores elektronik i Mo.Ve, efterhånden som indretningen kommer på plads.

Booking system fungerer endnu ikke. Hvis der skal bookes til møder el. lignende skal René kontaktes. Man booker kun til møde, ikke til almindelig kaffe hygge efter træning

Der bliver også mulighed for at bestille mad efter træning. Bestilling foregår via et link. Oplysninger omkring dette vil blive beskrevet i en info folder som Tina vil lave.

Første træningsdag i MO.VE bliver mandag d. 6. februar – det bliver samtidig vores første ”kaffe efter løb”

Lisbeth og Henrik tilbyder at lave noget ekstra denne dag med flag, velkomst bobler el.lign.

Lone og Lisbeth tager ud og laver en aftale med cafébestyreren Ole

Janne opretter et opslag på fb om vores nye faste mødested – informationen låses så beskeden ligger øverst i feedet i nogle måneder

Mandagskaffe – bestilles fra nu hos MO.VE. Der skal laves en fast aftale om ”mandagskaffe”  første mandag i mdr. Efter aftale vil der være 3 kander kaffe samt tevand, er behovet større får vi selvfølgelig mere

 Regninger sendes direkte til kasserer@guldborgsundloeberne.dk

Der er også mulighed for at styrketræne i ”huset”. Prisen er pr. år kr. 1200,00

Tina og Lone sender informationsmail, samt invitation til generalforsamling ud

Generalforsamling

Aktivitet før generalforsamling er under forberedelse, som altid hemmelig indtil videre. Festudvalget er igen bestående af Janne, Lone og Kai Aage

Dirigent til generalforsamlingen? Tina spørger vores sædvanlige dirigent.

Kagebord: må vi tage kage med? MO.VE ser helst at vi bestiller hos dem. Der bestilles kaffe, kage og vand

Mad: for alle medlemmer er maden gratis, påhæng koster kr. 150,00. Lone finder ud af menu

På generalforsamlingen vil vi gerne have Input fra medlemmerne om, hvordan vi i fællesskab skal bruge MO.VE – punkt på generalforsamlingen, og en lille omtale d. 6. februar

Henrik, Lone og Tina på valg – alle ønsker at fortsætte

Økonomi

Udlevering af regnskabet pr. 31.12.2021

Kort drøftelse af regnskabet. Vi har en egenkapital på kr. 255.814. Vi mangler at betale udgiften til løbestien MO.VE på kr. 75.000

Vi er 149 medlemmer i klubben pt.

Bro løb 10. juni

Der er nu 21 personer der skal med bus til Broløbet d. 10. juni. Der spørges ind til muligheden for at tage Spodsbjerg/Tårs færgen i stedet for at køre over broen. Kai Aage kontakter busselskabet. Løbet starter 16:30

Royal Run

Janne og Kai Aage har været til et par møder allerede. Ruten ligger nogenlunde på plads, men det er stadig en hemmelighed og må altså ikke deles med os – endnu.

Der vil blive 3 forskellige ruter, Man regner med, at der deltager 10.000. Guldborgsundløberne står for ruten samt depoter på ruten

Der bliver spurgt ind til de frivillige, da der allerede er flere der har spurgt ind, flere der gerne vil hjælpe. Janne informerer om, at klubben ikke står for opgaven med frivillige hjælpere. Der skal i alt bruges 380 frivillige. Klubben får kr. 75,00 for hver frivillig hjælper.

Medlemmer eller medlemmers venner og familie kan skrive til klubbens mail

info@guldborgsundløberne.dk Janne laver et opslag på fb. Tina vil skrive om tilmeldingen i Nyhedsbrevet

Janne kan fortælle, at der på nuværende tidspunkt allerede er tilmeldt over 7100

Kenneth Nordstrøm fra Guldborgsund Kommune har en forespørgsel om, hvorvidt vores borgmester Simon Hansen kan træne og løbe sammen med ny løbere?

Tina sender svar om, at Simon kan træne på samme betingelser som alle andre ny løbere. Der skal oprettes et hold for ny løbere som træner op til RR.

Vi har et medlem som gerne vil være træner for ny løbere. Han har træner uddannelse og er vant til ny løbere fra en tidligere klub.

Løbeskole start bliver mandag d. 13. februar. Træning bliver gratis for nye medlemmer indtil RR den 29. maj.

Janne tager kontakt med 2 ny trænere som skal have trænertøj.

Vi skal have reklame på pylonerne, reklame i ugeavisen og på Facebook. Henrik kontakter guldborgund kommune for pylonreklame.

Ugeavisens journalist Lise Ravnkilde har spurgt om vi er interesseret i en artikelserie om vores holdtræning op til Royal Run. Tina kontakter Ugeavisen med et ja.

Tina er blevet kontaktet af Søren fra DAF - Dansk atletikforbund. Søren sidder med aktiveringsdelen til Royal Run og har ”lidt” økonomi som han gerne vil fordele lokalt. Tina vil spørge ind til økonomien, for at få en ide om hvad DAF kan hjælpe med, evt. tilskud til alle ny løberne?

Tina producerer information, som lægges i alle sportsbutikkerne

GSIR- Sydstens løb

Lisbeth som sidder i GSIR bestyrelsen, spørger ind til hvorvidt vi har lyst til arrangerer Sydstens løbet? Alle er enige om, at i år trækker klubben på rigtig mange frivillige kræfter grundet Royal Run, derfor bliver det et nej. Vi vil gerne spørges i 2024 – uden dog, at love noget.

Evt.:

Når vi mødes til Naturløb, skal arrangørerne sørge for at have Guldborgsundløber flag med, så man kan se at vi mødes ude officielt. Tovholder på opgaven får flag med hjem. Der skal købes et par stykker mere og fordeles ud

Nyt banner til vores telt, Tina kontakter PVM for bestilling af Beach flag og banner