Bestyrelsesmøde juli 2021

Bestyrelsesmøde i Guldborgsundløberne mandag d. 05. juli 2021 kl. 19:15

 

Deltagere: Lone Clausen, Tina Oldrup, Henrik Thøgersen, Lisbeth Christiansen, Kai Aage Munck, Janne Rasmussen og Dorte Mie Olsen

Fraværende:

Referent: Dorte Mie Olsen

 

Møde afholdes privat hos Lone Clausen. Der serveres en sandwich fra Panino

vand, kaffe, te og vandmelon

 

Dagsorden:

Evaluering generalforsamling

Vi var i alt 26 personer til Generalforsamlingen incl. Bestyrelsen. Bestyrelsen er tilfreds med deltager antallet -det blev afholdt en hverdags aften samt der spilles EM fodbold

 

Løbeskole/trænersituationen

Janne har sendt mail ud til alle trænere for accept af, at fortætte som træner i efterårets løbeskole.

Accept fra alle. Derfor kan vi bemande alle hold når vi starter op igen efter sommerferien. Start mandag d. 16. august.

Vi drøfter kommunikationen mellem trænere og indskiftere. Vi skal alle sørge for, at få svaret når der meldes ud på FB om evt. hjælp grundet eget fravær. Alle indskifterne skal lukkes ind på vores Træner site på FB, så de også har en mulighed for at byde ind med hjælp. Emnet skal også drøfter på trænermødet i august.

 

Kan man gøre noget for, at flere vil deltage i vores arrangementer? ingen forslag.

På trods af deltager antal, fik vi fik stort set vores opgaver fyldt op med tovholdere og hjælpere

 

Evt. ny mødetid – forslag om at den faste mødetid kl 18:00 ændres til 17:30. Janne sætter en meningsmåling op på FB, fra medlem til medlem sitet. I spørgsmålene skal der indgå flere forskellige muligheder for tidspunkter. Efterfølgende skal det tages op på trænermødet

 

Kommende arrangementer

Stafet for Livet:

Der er meldt 1 hold til fra Guldborgsundløberne. Tina har modtaget returmelding med plads. En træner har tilmeldt sig. Stafetten afholdes efter en corona model, grundet covid19 restriktionerne. Det giver visse forhindringer hvis der skal løbes lange distancer. Restriktionerne opdateres 1. august – der afventes. Der er pt. ingen tovholder. Når der søges på sitet skal der beskrives hvilke opgaver man har når man er tovholder

Sydhavsstafetten:

Der er hjælpere nok, TU skal have kontakt info.

Sommerfest:

Festudvalget har fundet en dato og sommerfesten afholdes d. 25. september.

Hamborgskovløbet:

Opbakning til at forsøge at holde arrangementet sammen med Tri klubben. Dato kommer senere men regnes først afholdt til okt. Vi regner med, at det er TU der indkalder til et møde. Henrik forventnings afstemmer med TU

Crossløb:

Arrangement  forventes at blive i januar 22, aftale omkring benyttelse af skoven er ok. Ruten er på 4 km. Der er sat gang i tilmeldingerne. Kontakt til cykelkluppen om, at vi har skoven denne dag, så der ikke sker misforståelser mellem løbere og MTB

 

Økonomi

Kassebeholdning: vores indestående 177.516 kr. der mangler pt. afregning for Generalforsamlingen. Der er betalt til klubmodul

Alle bestyrelsesmedlemmer skal have kr. 700 i print gebyr. Kai Aage har alle medlemmers kontonummerer

 

Til trænermødet i august, skal der tjekkes op på om nogle af trænerne mangler jakke, vest el. lign. Enighed om, at den orange farve er vores faste træner farve

 

Klubmodul - betaling med Visa debet og Mastercard

Tina har sagt ja til en ny aftale omkring Visa debet og Mastercard. Det har en mindre forhøjelse af gebyret.

 

Mandagskaffe

Er cafeen stadig lukket? - ja. Kan vi gøre noget selv?

Lone spørger Tina fra Hotel Falster om de kan leverer kaffe og te. Spørgsmålet er så, hvor kan vi være?

Mandagskaffen vil skulle starte fra 1. mandag i september.

 

Tur til Mo-Ve - en mandag

Der er forslag om, at vi på en mandag løber forbi MO-Ve, det gælder alle hold. Rene Fjeldsøe vil gerne fortælle os om projektet og hvor langt de er nået.

Guldborgsundløbernes betaling for at være med, ligger på (ca.) kr. 60-70.000. Det er penge der skal bruges på belægning til en løbesti der anlægges rundt om Mo-Ve. Når først Mo-Ve er etableret koster det ikke noget for klubben at være med.

 

Bestyrelsesdag eller -aften?? Skal vi have noget teambuilding eller er der ikke behov?

Kursus, noget som styrker os som bestyrelse – vi summer over dette til næste bestyrelsesmøde.

 

Den faste is tur til Guldborg skal arrangeres

Lone finder dato til is turen – det bliver en dato i september, en onsdag. Dato forslag 22. eller 29. september. Lone laver en aftale med Rene omkring afhentning fra Guldborg med bus. Der bliver deltagergebyr denne gang, uanset om man skal med bussen retur og det er en bindende tilmelding. Gebyret skal betales til Lone via mobil Pay.

 

Evt.!

Næste gang vi mødes, er til træner arrangement d. 19. august på Hotel Falster