Bestyrelsesmøde juni 2022

Bestyrelsesmøde Guldborgsundløberne mandag d. 13. juni kl. 19.00 hos Tina Oldrup

 

Deltagere: Kai Aage, Lisbeth, Lone, Henrik, Dorte Mie, Janne og Tina

 

Afbud:

 

Sekretær: Dorte Mie Olsen

 

Vi får en sandwich og vand samt kaffe/te.

 

 

Dagsorden:

 

Status på økonomien (Kaj Aage)

Vi har d.d. aktiver i banken på kr. 235.000,00 Indtjening på TV2 Øst løbet blev kr.10.093,50.

Regning og opgørelse fra Hallen. Lone plejer at bestille kaffe til 40, vi forsøger i en periode kun at bestille til 30 da der altid er rigeligt.

Kaffe i sommerferie? Lone bestiller til juli og august måned, men med et mindre antal kopper.

 

Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen plejer at få kr. 700,00 til print/materialer – Kai Åge overfører til alle.

 

Status på medlemmer, nye og udmeldte (Lone)

Der er pr. d.d. 6 medlemmer som er udmeldt

Der er 145 betalende medlemmer deraf 3 nye

Enighed om, at der ved næste opvarmning ved mandags træningen skal huske nye på, at blive indmeldt.

 

Løbeskolen i fremtiden (Janne)

Løbeskolen fungerer ikke særlig godt, grundet vores mangel på trænere. Lisbeth stiller et forslag hvor man laver et rul på hold 1-2, så alle trænere hjælper et par gange – i stedet for at vi aflyser holdet. Muligheden kan også være, at vi slår Hold 1+2 sammen! Der er pt.1-3 deltagere på Hold 1 og 6-7 på Hold 2.

Forslag om, at vi afholder et møde med alle trænerne så vi får afklaret hvordan vi får afviklet løbeskolen efter sommerferien.

Der indkaldes til et kort og konstruktivt ”stående” møde på mandag d. 27. juni kl. 18:30 – Janne sender indkaldelse ud.

 

 

Fælles buskørsel (Janne)

Meningsmåling på FB med kørsel til CPH Half til 18. september 2022. Meget positiv feedback og stemning for fællebus kørsel. Enighed om at det giver en god foreningsfølelse og fælleskab, at køre sammen til et større løb.

Chaufføren som er adspurgt til kørslen, har et par spørgsmål: Hvad koster det ? tidspunkt for afgang, retur kørsel samt antal personer. Lone sender et svar til ham: Der skal køres fra Cementen så tidlige så løberne er i Kb hca. 1t. inden løbet som starter kl. 11:0, hjemkørsel kl. 16:00 så burde alle være i mål. Antal deltagere ca. 50 personer. Der er bindende tilmelding med betaling via MobilPay. Medlemmer kr. 50,00, ikke medlemmer kr. 100,00. Janne lægger informationerne på FB

 

 

 

Status på kommende arrangementer, har vi styr på det nødvendige, skal vi have fat i nogen?

- Sydhavsstafetten 14.06.

Der er styr på de frivillige, 2 på standby, hvis der pludselig opstår et behov for yderligere hjælp

 

- Istur til Guldborg 29. juni

Arrangementet er med i det sidste Nyhedsbrev. Vi afventer tilmeldingerne, lige nu er det umiddelbart kun gående der har tilmeldt sig. Janne laver en begivenhed på FB. Vi slutter i Guldborgs kl. 19:00. Hvis man ønsker transport hjem, betales der sammen med tilmelding som selvfølgelig er bindende. Senest tilmelding d. 24. juni.

 

- Stafet for livet 13-13. august

JE. Korsgaard har deltaget i møderne omkring Stafet for livet. Vi regner med, at stille telt op på vores ”sædvanlige” plads. Når vi nærmer os skal Janne have besked, arrangementet vil så blive lagt på FB

 

- Hamborgskovløbet

Henrik har været i kontakt med skovfogeden. Aftalt med skovfogeden at han vender tilbage, når han har nogle datoer hvor der er mulighed for at vi kan være i skoven.

Vi håber på en dato i oktober. Henrik sender Messenger besked, ud til dem der var med til at arrangerer løbet sidste år, så ansvaret er lagt ud til flere.

 

- TV2-Øst Løbet 2023

Guldborgsundløberne har fået meget ros og anerkendelse for dette arrangement. Der blev lagt mange frivillige kræfter i for, at få det hele til at gå op. Skal vi afholde løbet igen, har vi brug for flere frivillige.

 

 

- Sensommerfest

23. september – fredag. Festudvalget er i gang med at finde på noget.

 

-MO.VE

  opdatering fra René Fjeldsøe, Projektet er forsinket men overdrages fra bygherre til NFC d. 4. juli, René spørger til vores bidrag – hvor meget vil vi skyde ind? Vi har ingen info omkring denne løbesti/bakke og inden vi aftaler et fast beløb vil vi gerne vide lidt mere om formen på dette. Tina skriver retur til René. Vi drøfter, at vi gerne vil bidrage med kr. 60.000.

 

 - Andre arrangementer?

 

Sydstens løbet – spørgsmål om løb igennem GSIR/Bjarne. Et løb som modsvarer det tidligere Sydstens løb, er det noget vi kunne tænke os at arbejde for som et årligt tilbagevendende, med løbe og gå ruter?

Umiddelbart et stort arrangement og der var ikke ret mange tilmeldinger sidst det blev afholdt.

 

Henrik informerer om et arrangement som GBS kommune har i ”støbeskeen”, et løb som skal foregå på diget ved Marielyst. Vi vender tilbage til dette når det bliver aktuelt.