Bestyrelsesmøde maj 2020

Bestyrelsesmøde i Guldborgsundløberne mandag d. 18. maj 19:15

Mødet afholdes hos Tina Oldrup – privat

Deltagere: Henrik Thøgersen, Lisbeth Christiansen, Janne Rasmussen, Lone Clausen, Tina Oldrup, Kai Aage Munk, Dorte Mie Olsen

Afbud:

Referent:         Dorte Mie

Vi starter med bagels sandwich, vand, kaffe og the

Dagsorden:

 

Drøftelse omkring årets afholdelse og deltagelse i løb – vi afventer melding fra regeringen d. 8. juni.

 

Istur:                                                                            enighed om, at vi evt. forsøger med en anden dato, senere på året

 

Dgi`s seneste anbefalinger

vedrørende corona smitte:                                ikke de store ændringer, max.10 pers., ingen brug af toilet /bad og omklædning. DGI har kontaktet formanden for, at høre hvordan vores opstart er gået – positivt at der er interesse og opbakning derfra  Negativ omtale vedr. opstart? – enkelte grundet info kun via FB. Tina har informeret om, at det er vores eneste mulighed. Problematik omkring møde tider og parkering på NFC. Mange løbere første løbs dag, det er pt. for nedadgående. Ingen problemer ved Hamborgskoven

 

Økonomi:                                                                   Henrik T opfordres til at få underskrevet i Jyske Bank – standard for nye bestyrelsesmedlemmer

                                                                                       Tina og Kai Aage har begge fuldmagt til kontoen

                                                                                       Dagens saldo er kr.161.000.

                                                                                       Der er tilgang af nye medlemmer

                                                                                       Vi har lovet at betale for etablering af garage til trailer og grus på løbebane ved det nye campus. Pris forventes 50-100.000kr.

                                                                                       Evt. opstart af campus sept. 21

                                                                                       Søgning af midler i corona puljen. Der forventes svar i juni. Hvis tallene fra sidste år sammenlignes med de nuværende, vil vi få et underskud på ca. 25.000

Løbeskolen:                                                              Japansk interval gang starter op igen 8. juni. Der gåes ca. 1t., omkring. 8km Opfølgning på programmet i næste nyhedsbrev- Tina. Lone informerer til Søren                Løbeskolens sidste dag inden sommerferien er 22. juni.

                            

Interval træning:                                                    Forslag om interval træning på bane – på tværs af holdene

                                                                                       Hver onsdag – først til mølle. Evt. på forsøgsbasis, så der kan laves hold når der åbnes op.

                                                                                       Janne laver interval løb på bane – max 9 deltagere

                                                                                       Holdet bliver ikke et fast hver onsdag grundet forskellige arbejdstider, der inviteres via FB. Opfordring til medlemmerne om, at lægge op på FB hvis man løber en tur. Samme principper som ved fast træning.

                                                                                       Janne informerer om Hold 4 visitkort – lavet grundet ”forsinkelser” på ruten.                                                                    

Øvrige arrangementer, herunder

Løb i naturen:                                                           tidligere planlagte løb i naturen - afventer. Det skrives i nyhedsbrev

                                                                                       Sommerfest: Gitte J og Lisbeth - drøftelse omkring afholdelse

                                                                                       Evt. forslag om lille julefrokost til november i stedet.

                                                                                       Festudvalget melder ud.

 

Materialeforvalter:                                                Janne har flag, vanddunke m.m som hun ønsker opbevaret andet sted. Aftale laves med Lone, som har mulighed for opbevaring

                                                                                       Når Campus er færdig bygget – vil alle materialer være samlet og opbevaret samme sted.                                               

 

Evt.                                                                               tøj fra Intersport – Ricky har på opfordring opdateret lageret.                                                                              

                                                                                       Søren roses for hans mange aktiviteter på FB.                         

                                                                                       Tina spørger om der er info om evt. nye trænere? – ingen har hørt noget

                                                                                       Henrik er hjælper på Hold 4.

                                                                                       Alle trænere skal være opmærksomme på tid og page, så holdets målsætninger som ses på FB og hjemmesiden overholdes.                                                                                           

                                                                                       Evalueringsmøde sidst på sæsonen for opdatering af hold og trænere.

                                                                                       Dato for næste møde 2. september kl. 19:15. Mødet afholdes hos Lone Clausen