Bestyrelsesmøde maj 2021

Bestyrelsesmøde i Guldborgsundløberne onsdag d. 12. maj kl. 19:15

Mødes holde hos Tina

Deltagere:        Kai Aage Munk, Janne Rasmussen, Lisbeth Christensen, Henrik Thøgersen, Lone Clausen, Tina                            Oldrup og Dorte Mie Olsen

Afbud:

Referent:          Dorte Mie

Tina har sørget for sandwich, kaffe, te og chokolade

Dagsorden:

  1. Klubbens økonomi

Klubben har et indestående i Banken på kr. 188.253,00. Kluppen har en fin økonomi trods corona. Hvis sydhavsstafetten afholdes i august måned som udmeldt, regner vi med en ekstra indtægt på dette arrangement.

 

 

  1. Medlemsregistrering, herunder rykkere og udmeldinger

Der er gang i rykker proceduren.

157 medlemmer pr. d.d. Flere nye deltagere som er startet i forbindelse med løbeskolen.

 

 

  1. Status på løbeskolen + intervaltræningen

Stor interesse for intervaltræning om onsdagen. Janne har lavet en aftale med Katedralskolen om, at vi gerne må brug banen. Meget ros til træneren.

Forsamlingsforbuddet er pr. 6. maj hævet til 75 personer. Vi drøfter muligheden for en snarlig opstart, af fælles opvarmning inden løb om mandagen. Vores tidligere op varmere skal kontaktes. Janne skriver på i trænergruppen på FB og lægger link på fra DGI omkring trænings muligheder.

Bestyrelsen er nysgerrige på kluppens alders gennemsnit – Tina foreslår, at der trækkes en statistik – Lone vil gerne forsøge, at trække en statistik på aldersfordeling i vores klubmodul.

Resultat kan evt. lægges på FB. Udtræk fra klup sitet, sendes til Henrik som producerer en oversigt.

Alle løbeskole hold fungerer udmærket med faste løbere

Forslag om trænermøde, status på løbeskole, opvarmning – pleje af trænerne.

Løbeskole opstart efter sommerferie pause - mandag d. 23. august til og med uge 41. Trænermøde torsdag d. 19. august kl. 18:00 Henrik undersøger om vi kan booke et lokale på Hotel Falster – info på bestyrelsessite på FB.

Overblik over træner og træner uddannelse – der spørges hos DGI. Kursus katalog for overblik af uddannelses tilbud hos DGI rekvireres.

 

 

  1. Børneattester

Attest er sendt til ny gåholdstræner. Der følges op på om attesten er modtaget og udfyldt.

 

 

  1. Opbevaring af grej (der ligger en del hos Søren)

Søren har forskellige ting som han opbevarer privat og som han gerne vil af med. Søren har oplyst, at der er parasoller (ældre), vanddunke, sandwich skilte, flagstænger m.m. Drøftelse om hvad der stadig kan bruges.

Kai Aage har et par skilte samt Beach flag, Tina vil gerne opbevarer vanddunke

Vi glæder os til fast opbevaring og et bedre overblik når vi på et tidspunkt får opbevaringssted i den nye Campus.

Lone sørger for en aftale med Søren.

 

  1. Generalforsamling

Vi vil i dette corona år forsøge at afholde generalforsamlingen på en hverdagsaftens. Forplejning: sandwich, kaffe og kage. Tilmelding påkrævet. Forsamlingsforbuddet-inde er pt. 50 personer samlet efter 11. juni er det hævet til 75 personer.  

Generalforsamling afholdes 21. juni kl. 19:15. Afholdes efter løbsaften, med mulighed for bad i hallen. Lone tjekker lokale i Hallen, hvis det ikke kan lade sig gøre forsøger Tina, at booke et lokale hos NFC.

Indkaldes som vanligt med 14dg varsel, sendes ud inden d. 7. juni.

                            

 

  1. Sommerfest (sociale arrangementer)

Sommerfesten foreslås udskydes til 2022. Vi afventer med fastlæggelse af arrangementer til efter sommerferien. Evt. emne på generalforsamlingen, så vi fælles tager stilling.

Henrik stiller et forslag om, at når byggeriet ved NFC skrider frem, så kunne vi lave en aftale om en

rundvisning og få en snak om byggeriet.

 

 

  1. Eventuelt

Tina har modtaget en mail fra Ricky Midtgaard, Intersport omkring vores klub aftale. Grundet omkostnings stigninger, vil vores aftale blive tilpasset forholdene. Pr. d.d. beholder vi klub rabatten på 25% på alt Fusion klubbeklædning samt 20% på alle ikke nedsatte varer i butikken. Ved et større behov for klubtilbud vil Ricky være behjælpelig og finde et godt tilbud.

 

Aftalte datoer:             Generalforsamling mandag d. 21. juni kl. 19:15

                                          Trænermøde torsdag d. 19. august kl. 18:00