Bestyrelsesmøde november 2021

Bestyrelsesmøde i Guldborgsundløberne mandag d. 8. november 2021

Deltagere: Tina, Janne, Lone, Kai Aage, Lisbeth, Henrik

Afbud

Sekretær: Dorte Mie

Mødet afholdes hos Tina Oldrup. Vi starter kl. 19:00 med smørrebrød

Dagsordenen:

Evaluering af løbeskolen

Vi mangler stadig trænere, og gerne trænere der har overskud til at tage uddannelsen som løbetræner. Et tilbud som klubben tilbyder nye trænere og betaler udgiften til uddannelsen i DGI. Forslag om lokale kurser. Mange af vores løbere har det bedst med, at ”bare løbe”, uden opvarmning og yderligere tiltag. Evt. forslag til lokale kurser, kan blive afholdt først på foråret – sammen med løbeskolen.

 

16. marts 2022 er dato for et træner arrangement. Drøftelse omkring hvilke form for kursus vi skal afholde, fartlege, bakke træning, kreativ træning ønskes, input til kvalificeret og mere interessant træning. Oplæg skal med på næstkommende trænermøde.

Forslag om at DGI kan deltage på trænermødet med forskellige input til træningsprogrammer, skader.

 

Spørgsmål - kan vi skaffe flere trænere? og hvordan kommer vi videre? Janne laver en aftale med DGI om et Brush-up kursus på 3t. Inden arrangementet skal der afholdes et bestyrelsesmøde

Kan vi lave en rekrutterings video?  hvor vi fortæller om Guldborgsundløberne, hvad vi laver af spændende ting samt opfordrer til at blive træner?

Vi skal ikke rekrutterer trænere til hold 5 og 6 da det er meget sammensatte grupper og grupper som har løbet sammen i flere år. Evt. input fra Thomas og Bo omkring hold deling/træning.

Information til DGI om hvilke ressourcer vi har som trænere, ambitionerne skal svare til vores niveau

 

Intervalgang står ikke på hjemmesiden. Det skal der informeres om, samtidig skal der oplyses om at alle kan være med.

Janne og Lone mødes først på året for, at lave et kort skriv omkring dette.

 

 

Evaluering af træningstider

Alle er enige om, at der er flest positive tilkendegivelser om at mødetids punkt er rykket til kl. 17:30. Mandags kaffe er igen igangsat, så der er kaffe den første mandag i måneden.

Der var ca. 20 løbere til kaffe i mandags.

 

 

Status på aktiviteter/løb

Rute til crossløb er fundet og afprøvet. Opfordring til at ruten må gerne afprøves. Ruten skal afklares med Martin fra DGI. Dato for afholdelse 16. januar 2022. Middelaldercenter skal kontaktes med hensyn til toilet forhold og evt. ønske omkring om, at der er åbent for salg af kaffe, te og evt. varm suppe el. lign.

Afklaring af evt. parkerings pladser. Skovfogeden skal informeres omkring adgang samt, at vi skal have en bil m. trailer ind i skoven med vores tidstagningsudstyr. Henrik skriver til Skovfogeden

1 rute på 4km – som kan løbes flere gang, der vil også være en gå rute

 

Tv øst løbet. Kai Aage og Janne har deltaget i et møde omkring dette. Dato er fastlagt til 1. maj. Der vil forventeligt være tilbud om en kort stafetrute parallelt med de ”rigtige” løberuter.

Forud for løbet skal der laves aftale med ”broen” – så broen holdes lukket mens der løbes. Evt. medalje? uafklaret endnu, men der arbejdes på det

 

Andre ideer til aften arrangementer, foredrag el lign.?

Førstehjælps kursus som ex. aktivitet

Skralde tur arrangement.

Forslag om tur til Femø – madpakker, bakkeløb. Evt. badeforhold på Havnen.

Forslag om yoga event. Tina spørger en yoga underviser

 

 

Vi mangler 3 Beach flag – vi har 6 i alt. Janne ønsker et billede af et flag, Tina har et som hun senders til Janne, som laver et opslag på fb, om der er nogen der har flagene. Hvis ikke de findes, skal vi have bestilt et par nye.

 

Leje af mobilscene til Sydhavs stafet. Guldborgsund Kommune skal kontaktes, da der ved sidste booking var tvivl om hvorvidt vi kunne bruges den til Sydhavs Stafet i Maribo. Da det er et arrangement både for Guldborgsund kommune og Lolland Kommune burde der ikke være problemer, men Lone kontakter Guldborgsund Kommune for ny aftale.

 

 

Forberedelse af generalforsamling, herunder aktivitet inden selve generalforsamlingen

Dato forslag 26. februar 2022 Lone booker lokale i Hallen

Forslag til arrangement kommer fra festudvalget

 

”Tak til frivillige” – hvordan siger vi tak til de frivillige og skal vi gøre noget i år? Vi har haft 2 arrangementer hvor vi har brugt frivillige, ellers ikke den store aktivitet.  I stedet for gave, arbejdes der på gratis transport til forskellige løbsarrangementer.

 

Forslag som drøftes. Mere samarbejde med Lollandske klupper omkring kørsel, både for sammenhold og priser.

Bestyrelsesmøde lige inden Generalforsamlingen

 

Folkeoplysningsudvalget

Tina har modtaget en mail, om deltagelse ved folkeoplysnings valg.

Der er møde d. 30. november. Der ønskes en repræsentant i udvalget, ingen i bestyrelsen har tid, derfor spørges en tidligere repræsentant om mulighed for at deltage. Hurtig tilbagemelding om, at hun gerne vil deltage, så vidt ingen andre kan.

 

Nyt fra GSIR- Guldborgsund idrætsråd

Lisbeth fortæller om GSIR. Lisbeth har lige deltaget i en generalforsamling sammen med 2 andre medlemmer af andre klupper. Lisbeth blev valgt ind som suppleant. Der er 104 klupper i foreningen.

I GSIR kan man søge om ting der er relevante til klup arbejde, første hjælps kurser, hjertestarter m.m

GSIR vil gerne deltage i f. ex. vores møder eller arrangementer.

 

Økonomi

Foreningen har pt. kr. 146.000 i plus.

Guldborgsundløberne har aftalt at give et tilskud til MO.VE, for at være en del af det fælles foreningshus.

Mandags kaffe og generalforsamling er endnu ikke betalt. Lone kontakter Jonny`s cafe for regning for den mandags kaffe der er afholdt.

Kommende udgifter: Udgifter til batterierne til tidstagning systemet samt

Højtalere som skal til reparation, måske er det en løs forbindelse. Hvis det ikke kan repareres overvejes indkøb af nye.

Forslag om nye indkøb til MO.VE – kegler og andet udstyr