Bestyrelsesmøde oktober 2022

Bestyrelsesmøde i Guldborgsundløberne onsdag d. 19. oktober kl. 19:00 

 

Deltagere: Lone, Janne, Kai Aage, Henrik, Tina, Dorte Mie 

Afbud: Lisbeth 

 

Mødet holdes hos Tina Oldrup, som sørger for sandwich da mødet afholdes efter løb 

 

Dagsorden: 

Hamborgskovløb 

Peter Tværmose sender besked ud om mødetid til de frivillige der har meldt sig til, at hjælpe. Der er pt. 66 tilmeldte deltagere. Vi har information om, at Næsgård Efterskole deltager med ca. 35-40 unge, de har dog endnu ikke tilmeldt sig. Notits på fb om, at vores medlemmer der deltagere, deltager i klup tøj. Janne lægger beskeden op på sitet onsdagen før – onsdag d. 26. oktober. 

Vi har en formodning om, at Folketidende kigger forbi på dagen 

Trænerafslutning/evaluering af løbeskolen 

Er der stemning for at vi skal have en træner afslutning? Stor tilslutning sidste år, derfor enighed om at vi afholder afslutning 

Forslag om Bowling og spisning på Marielyst. Dato 8. november kl. 17:30. Kai Aage kontakter stedet. Vi regner med omkring 15-20 deltagere. Kai Age skriver til Janne som sender invitationen på mail og lægger den også på trænersite på fb. 

Intervaller/udfordringer om onsdagen eller? 

Onsdags træning – drøftelse omkring dette, ingen nye forslag. Vi tager det op igen, når vi starter på Mo.Ve 

Ingen dato for hvornår vi kan starte træningen fra Mo.Ve endnu. Projektet afventer en rapport. 

Mo.Ve brugeraftale og økonomi 

Løbebanen er stadig ikke klar til løbere, nyeste information er at det bliver i oktober. Stien bliver omkring 1 km. 

Vi bliver spurgt fra Mo.Ve om vi (Guldborgsundløberne) vil stå nævnt på et skilt over bidragsydere. Kluppens bidrag vil være på kr. 75.000,00. Hvis alle andre bidragsydere ønsker, at stå på skiltet vil Guldborgsundløberne også.  

Indvielsen dato er stadig ikke fastsat 

Bidraget fra Guldborgsundløberne er specifikt til løbe banen og ikke et bidrag for at være med i ”huset”. Det forventes, at den løbende økonomi i huset balancerer. 

Tina har modtaget et udkast til en brugeraftale. Tina har anket, da der stod at den var uopsigelig i 10 år. Aftalen er nu ændret til opsigelse med ½ års varsel. Aftalen sendes på mail til bestyrelsen. 

Depotrum – vi får mulighed for et opbevaringsrum, størrelsen er ikke helt på plads. Vi har tidstagnings udstyr, højtalere m.m. som vi ønsker at få opbevaret. Vores udstyr har en værdi på omkring kr. 125.000, derfor vil vi gerne vil have det opbevaret sikkert. Der bliver p-plads til vores trailer. Hvis ikke et depotrum er stort nok, kan vi alternativt bruge en container som kan placeres ved vores trailer.  

Så vidt oplyst vil der være lokaler/rum som kan bruges til ex. yoga, eller anden for indendørs træning. Udendørs kommer der ”Det grønne hjerte”, udendørs træning men under ”tag”. 

Økonomi generelt 

Guldborgsundløberne har Pt.kr. 211.000,00 i plus oplyser vores kassér. Økonomi er ok. 

Vinteraktiviteter 

Forslag om besøg af en diætist, som kan fortælle om mad, ernæring, energi m.m. Det bliver en dato i det nye år.  

Yoga arrangement ønskes 

Evt. 

Dato for generalforsamling 11. februar 2023. Lone booker Hallens lokaler, så vi er sikret en lokale. Hvis vi kan bruge lokaler hos Mo.Ve, kan lokalet i Hallen af bookes. 

Dato for næste bestyrelses møde – 11. januar 2023 kl. 19:00, som udgangs punkt Mo.Ve, ellers afholdes det privat hos Lone