Bestyrelsesmøde september 2020

Bestyrelsesmøde i Guldborgsundløberne onsdag d.2. september 2020 kl. 19:15

 

Deltagere: Henrik Thøgersen, Kai Aage Munk, Lone Clausen, Tina Oldrup, Lisbeth Christiansen, Janne Rasmussen og Dorte Mie Olsen

 

Fraværende: ingen

 

Referent: Dorte Mie Olsen

 

 

Mødet afholdes privat -hos Lone Clausen. Vi får burgere fra The Burger og drikkelse samt te, kaffe og vandmelon.

 

Tina byder velkommen.

 

 

Dagsordenen

 

Økonomistatus

Kai Age informerer om kr. 158.000,00 i plus. Sommerfesten er betalt. Vi har søgt og fået kr. 15.000 i corona tilskud, Samt modtaget kr. 3000,00 i forbindelse medTV2 øst løbet.  Vores (lille)forening betaler kr. 3800,00 om året i gebyr i Banken – enighed om, at det er dyrt.                                       

 

Løbeskolen/Trænere                                           

ca. 55 løbere som møder op og løber fra Cementen. Vi mangler løbetrænere! Der er 2 hjælpere til power Walk, som kan hjælpe John efter behov. Janne har talt med en løber omkring træning for unge mellem 16 og 20 – med et mere seriøst fokus. Har vi trænere til det og er kluppen gearet til det? Der aftales, at denne snak evt. skal tages med Hold 6-halv/hel maraton som har dygtige og erfarne løbere. Der drøftes også om vi kan tiltrække det yngre segment og har vi noget at tilbyde?

Vi mangler ildsjæle, frivillige og nye trænere til en evt. opstart af yngre segmenter - drøftelse med trænergruppen for nye tiltag, samt en opsamling på hvad vi vil og kan. Tina taler med Søren.

Der er stadig onsdag træning i Hamborgskoven - sidste træning bliver 16. september. Forslag om et afslutningsløb, hvor ruterne fra Hamborgskov løbet løbes, frugt og vand fra klubben. Janne lægger det op som en begivenhed på FB og løbet er kun for medlemmer.                                                                                                                 

                                                                                      

Løb i naturen                                                           

sommerholdet er blevet bedt om lave en tur - næste løb i naturen   bliver 19. september i Nysted. Reminder til vinter holdet, så det ikke kommer bag på dem, at der skal laves lidt forberedelser.

 

Mandagskaffe                                                         

Bestyreren fra caféen i Hallen kontakter os, når vi igen kan afholde ”mandags” kaffe. Lone tager kontakt inden 1. okt. for en up date. Info omkring dette i næste Nyhedsbrev.                                                                                       

 

Trænermøde                                                           

Evt. trænermøde 7. eller 12. oktober – Tina taler med Søren

 

Hjemmesiden                                                         

lidt kedelig, Tina spørger efter fornyelser. Det er FB der bruges og ikke web siden. Hvis vi skal have lagt nye billeder på sitet, skal der bruges penge på en professionel fotograf, for at få en ordentlig kvalitet. Vi har en løber i klubben som vil blive kontaktet omkring dette. Vi mangler også frivillige til vedligeholdelse af sitet. Tina vil spørge i klubben/på sitet om vi har et medlem som vil kunne hjælpe 

                                                         

Evt.                                                                              

indskifter på Hold 4

da Dorte Mie ca. 5x er på skole i Roskilde og ikke når hjem til kl. 18:00. Janne tænker at klare det alene, så længe holdet ikke er større en 6-7stk. Johnny kan spørges  hvis Janne er fraværende

                                                                                      

Aktiviteter til Generalforsamlingen? Dato for denne bliver lørdag d. 27. februar 2021

                                                                                      

Næste møde 2. december kl. 18:00 hos Kai Aage