Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 12. januar 2017 Der er følgende dagsorden:

 

1. Aftale om fremtidig form for referat. Det foreslås, at referatet med hvert dagsordenspunkt som overskrift alene er et beslutningsreferat, samt at det tydeliggøres hvem der i givet fald tager action på et punkt. Referatet læses op ved mødets afslutning og godkendes på stedet efter eventuelle bemærkninger.

Beslutning: Vi har hermed besluttet at der fremadrettet laves et beslutningsreferat, der læses op efter hvert punkt. Der påføres evt. aktionspersoner til de enkelte opgaver.

2. Opfølgning på punkter fra tidligere referater

a. Undersøgelse hos Guldborgsund Kommune for muligheden af at råde over klublokaler – action John

Beslutning: Da vi ikke kan få fast lokale, låner vi indtil videre lokale hos BDK/Tina, evt. låne lejlighedsvise arrangementer låne kommunale lokaler, sagen henlægges.

b. Registrering af logo for Hamborgskovløbet. Registreringen er nu afsluttet.

Beslutning: Registreringer nu endelig faldet på plads og gælder i 10 år.

c. Tydeliggørelse af ind- og udmeldelse på hjemmesiden – action Lone

Beslutning: På hjemmesiden anføres at udmeldelse kan ske på mailadressen kontakt@guldborgsundløberne.dk. - aktion Lone.

d. Eventuelt løbende kontingentopkrævning – erfaring fra Tri-klubben om inddrivelse af restancer - action Lone

Beslutning: Triklubben gennemfører ikke rykker procedure. Vi fastholder vores nuværende kontingentopkrævning.

e. Samlet oversigt over klubbens materialer – action Kaj Aage

Beslutning: Sagen pågår, aktion - Kaj Aage.

f. Udsmykning af klubbens trailer med logo – action Søren

Beslutning: Sagen pågår, aktion Søren

g. Udarbejdelse af streamere – action Søren

Beslutning: Sagen pågår, aktion-Søren

h. Undersøgelse af muligheden for at leje en garage til klubbens materiel – action ??

Beslutning: Afventer en mulighed fra Aarslev Jensen eller andre hvis anden muligheden viser sig. Sagen overgår til Kaj Aage, aktion Kaj Aage

i. Ordning for køb af klubtøj, status på sonderingerne – action Lisbeth og Søren
Beslutning: Det undersøges om en af sportsbutikkerne vil have et mindre lager (betalt af klubben) af t-shirt

og jakker, liggende, som kan købes med logo af medlemmerne, direkte i forretningen, aktion-Søren. Han træffer beslutning og orienterer bestyrelse. Han undersøger ligeledes om der kan trykkes klublogo på selvvalgt tøj.

2. Planlægning af generalforsamling lørdag d. 4. februar. Udkast til indbydelse er vedlagt.

Beslutning: Det foreløbige udkast til generalforsamlingen blev godkendt. De godkendte udkast sendes nu til samtlige medlemmer.

3. Desuden planlægning af aktiviteter i forbindelse med generalforsamlingen, og udpegning af årets frivillige.

Beslutning: Der indstilles på baggrund af indkomne forslag til årets træner og tilsvarende en som årets rutinerede frivillig og endelig indstillet en til årets nye frivillige.

4. Løbeskolen 2017. Der mangler fortsat trænere. Der foreslås følgende tidsplan:

a. trænermøde mandag d. 13. februar kl.19.15

b. introduktionsmøde mandag d. 20. marts kl. 19.00 c. Opstart mandag d. 27. marts. Kl. 18.00

Beslutning: Vi fastholder de foreslåede datoer for opstart af løbeskolen. Søren kontakter de 13 trænere, som allerede har meldt sig. Måske melder flere sig ifm. generalforsamlingen. Der bestilles ny jakke og T- shirt til samtlige trænere.

5. Tydeliggørelse af kommende aktiviteter på hjemmeside/Facebook/andre steder?

Beslutning: Opfordring til at arrangører husker at reklamere på hjemmeside, facebook og nyhedsbrev for de enkelte arrangementet igennem året.

6. Eventuelt

 •   Indbydelse til netværksmøde med andre løbeklubber i Præstø d. 24. januar, action-Søren deltager

 •   Vi påtænker at søge Trykfonden om veste med lys til 100 medlemmer. Plan påtænkes også mht.

  førstehjælpskursus for trænere.

 •   ”Stafet for livet” Tina har nu oprettet et hold igen til 2017.

 •   Styrkeholdet vil gerne indkøbe styrkestænger med tilbehør, der gives i alt 5000,-kr til indkøb, action-

  Lone og John.

 •   John forespurgte om mulighed for lejlighedsvis professionel hjælp til eks. Analyse af løbestil”, Søren

  spørger om erfaringer på netværksmødet i Præstø, her i januar, action-Søren.