Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 27. februar 2017

 

Tilstedeværende; Lisbeth, Tina, Lone, Kaj Aage, Søren, John og Palle Referent: Palle

Der var følgende dagsordenspunkter;

page1image3224

1. Opfølgning på tidligere punkter:

a. Mulighed for udmeldelse på hjemmesiden

Beslutning: Det kræver administratorret for at kunne udmelde medlemmer. Ved udmeldelse kontaktes kontakt@guldborgsundloeberne.dk

Lone tager kontakt til Thomas og beder ham rette oplysninger på hjemmesiden.

b. Udarbejdelse af oversigt over klubbens materiel

Beslutning: Kaj Aage kunne oplyse at opgørelse af materiel afventer bedre vejr og gerne en lagerplads. Aktiviteten pågår.

c. Udsmykning af klubbens trailer – er bestilt

Beslutning: Søren sørger for at traileren påmonteres reklamer i morgen.

d. Udarbejdelse af streamers – er bestilt hos PV kommer 28. feb.

Beslutning: Søren afhenter streamere i morgen.

e. Leje af garage

Beslutning: der forsøger stadig vi har 2 steder som Lone og Lisbeth vil tage kontakt med. Lone starter med sin mulighed.

f. Klubtøj – er bestilt

Beslutning: De første prøvetryk er godkendt af Søren, de resterende kommer indenfor kort tid. Intersport laver en folder med de aftaler vi har indgået. Reklamefolder lægges på hjemmesiden, så man her kan se hvilke tøj, der kan købes med tryk.

g. Ansøgning til Trygfonden.

Beslutning: Søren har ansøgt om 75 veste, udleveres fortrinsvis til medlemmer mellem 18- 35 år.

h. Procedure for kontingentopkrævning når man melder sig ind i løbeskolen.

Beslutning: Nye medlemmer skal helst første melde sig ind 1. april ellers kommer de til af betale ekstra 3 kr!!

2. Telefon- og kørselsgodtgørelse til bestyrelsen

Det foreslås at godtgørelsen i lighed med tidligere fastsættes til 700 kr.

Beslutning: Der var fuldenighed om at beløbet fastholdes i 2017.

3. Indbydelse til repræsentantskabsmøde i Guldborgsund Sports og Idrætsråd d. 16/3

Beslutning: Vi deltager, måske kan vi få fif fra andre klubber bl.a. mht. lokalebookning. Lisbeth er vores repræsentant.

4. Drøftelse af årets aktiviteter og deres tilrettelæggelse. Oversigtsskema er vedhæftet.

a. Løbeskolen – annoncering – trænertøj – informationsmøde 20/3 – forslag om at hold 1 omdannes til Powerwalk.

Beslutning: Søren har fået tilbud og bestilt annoncering i Folketidende 2 uger i træk.
John bestiller annoncering på digitale skilte i 2 uger.
Vi mangler gode fotos til annoncering Lone kontakter Annemette Petersen om at få taget reklameegnede fotos. Der tages trænerfoto af alle trænere iført deres nye tøj ifm. løbeskolestart. Thomas bedes om at tage fotos.
Lokale til infomødet er booket, Lone bestiller kaffe og te til kl. 19.00 til 50 mennesker.
To nyløbere fortæller om deres oplevelse på mødet igen i år.
Powerwalk forsøges på hold 1 i år, målet er at kunne løbe 3 km. Vi annoncerer med det som noget helt nyt.

b. Løbet ’Rigtige mænd’ udgår fra vores liste

Beslutning: Medlem frafaldt tilbud tovholderrolle. Opgaven er for stor vi takker nej.

c. Jagt- og fritidsmesse 10/6 i Tingsted tilføjet listen. Hvad skal vi vise, og hvad skal vi dele ud.

Beslutning: Lisbeth deltager med 2 personer. Vi kan reklamere for efterårets løbeskole, tilbud om køb af løbetøj, flyer med fotos fra vores egne ture, Lone spørger Janne om billeder og Søren tilbød at lave en billedsløjfe til brug på Ipad eller computer på standen. John laminerer foto i A3, 20-30 billeder til ophæng i pavilion. Alle sender løbende relevante billeder til John. Billeder lægger John i skyen” hvor de er sikre.

d. Margueritløbet 24/9. De 3 arrangører ser gerne en sparringspartner.

Beslutning: Lisbeth, Gitte og Hanne. Ruten foreslås at starte ved Folkedanser huset, en rundtur på 5m rute. Søren hjælper med planlægning, men kan ikke selv deltage på dagen. Kaj Aage deltager på dagen og hjælper med diverse.

e. Bred mulighed for at drøfte stort og småt omkring andre

Beslutning: Søren bad alle løbsarrangører om at melde deres løbearrangementer ind i god tid med datoer til arrangementslisten senest 1. april.

Forslag til årets klubaften arrangementer blev, yoga, pulstræning, intro til crossfittbaner v. Evigheden og et DGI lille kursus i løbestil.

Men også et forslag/projekt fra John om at lave et ”taberhold” hvor fokus var at samle deltagere som ville tabe sig og diskutere materialer og artikler om kalorieindtag kontra forbrænding.

ndbydelse til et møde allerede nu på onsdag om udvikling af ’Evigheden’, som vi jo har talt

f. I
om, som muligt sted for løbeskolen.

Beslutning: Tina er vores deltager på mødet, der blev forslået en Testløbebane,

Crossfitbane, og forbudsskilte, der henvender sig til hundeluftere.

g. Tilbud om deltagelse i foreningsdag i Lindholmcenteret 28. april.

Beslutning: Vi afstår fra tilbud om deltagelse.

h. Eventuelt

Beslutning: Intet

Næste møde afholdes mandag d. 15. maj kl. 19.15, måske hos Tina igen.

Nykøbing F. d. 1. marts 2017