Onsdag d. 11. september kl. 18:00

Deltagere: Kai Aage Munch, Lisbeth Christiansen, Tina Oldrup, Søren Møller Madsen, Janne Rasmussen, Dorte Mie Olsen og Lone Clausen

 

Referent: Dorte Mie

 

Vi mødes i Hallens mødelokale nr. 9. Vi får sandwich, vand og kaffe

 

Dagsordenen

Økonomisk status:

Tina sender udskrift rundt, klubben har et + 145.000 kr. Flere nye medlemmer som er betalende. Vi er pt. 194 medlemmer.

 Søren spørger til årets resultat – ingen store udgifter, så umiddelbart går vi ud med et +.når året er omme. Bestyrelsen ønsker et telt/pavillon. Kai Aage har hørt på et til omkring kr.5000. Hos forhandleren kan man tilkøbe logo. Guldborgsundløberne – kan evt. sættes på i begge ender og på fronten. Teltet er med alu ben og vejer omkring 70kg.

Hvor kan vi opbevare det? – ex. ved Campus – til den tid, for der får vi et opbevaringsrum.

Der er enighed om, at Kai Aage bestiller et telt, med reklame i begge ender og på forsiden

 Søren sender logo til Kai Aage

Familieløb:

Der har været en indtjening på kr. 600 til løb i søndags - familieløb på Marielyst som blev afholdt sammen med Turistforeningen. Der var desværre   kun 27 tilmeldte. Umiddelbart virkede det ikke som om, at Turistforeningen havde plan for arrangementet!

Janne fortæller, at den nye pc blev testet ved dette løb og den fungerer    optimalt

Fastlæggelse af startsted for onsdagstræningen (fra og med onsdag d. 25. sept.)

Valget er mellem NFC syd og Cementen – det drøftes. NFC giver nye muligheder, på trods af mørke og lidt dårligere p-plads forhold. Evt. happening for, at få flere med derud, Forslag om pavillon, spændende ruter, lys.

Søren finder ud af om vi kan bestille kaffe og kage til kl. 19:00 for at fejre at vi starter på vinter halvårs løb. Søren melder til Janne om det kan lade sig gøre, så det bliver lagt på facebook. Der er enighed om, at vi skal kunne sidde indendørs..

Afslutning af løbeskolen

Sidste løbsdag er på mandag d. 16. september.

Der skal laves en fælles spisning for trænere med mad og drikke. Dato for afslutning bliver mandag d. 7. oktober kl. 19:00 med start af evaluering på året på alle løbe grupper, og derefter spisning. Søren sender mail rundt for at trænerne får sat datoen ind.  Lone får besked om antal, så der kan bestilles mad og lokale.

 

Drøftelse af efterårets og vinterhalvårets aktiviteter

Løb i naturen og klub aftener. – undertegnet havde glemt, at mit navn stod på listen sammen med Gitte Jensen – der tjekkes op.

Der starter styrke træning om torsdagen. John starter, Lone hjælper og der foreslås, at Gitte Mie Hansen forespørges om hun vil hjælpe. Det noteres dagen efter, at Gitte Mie gerne vil hjælpe.

 

Forslag til arrangementer:

Arrangement med Per Birkemose – emne? aktiv aften eller foredrag – puls træning. Udregning af puls. Evt. forespørgsel til DGI. Søren spørger Martin Christensen.

Der kan evt. også laves et arrangement som ikke omhandler løb, der foreslås en yoga event – restitutions yoga, i forbindelse med løb. Lone spørger Line om en yoga aften.- helst en hverdags aften.

Info omkring Gå hold – de starter nu kl. 17:30 og vi er i tvivl om deres ønske om medlemskab. Vi har stadig et fast hold som starter kl. 18:00. Det drøftes om vi stadig skal have et gå hold næste sæson. Vi tager stilling til dette senere.

Super fint sensommerarrangement. En rigtig hyggelig tur med turbåden Anemonen på Maribo Sø og efterfølgende spisning på Restaurant China House.

Tina indkalder til møde løb i naturen.

         

                     

Status på etablering af Campus

Søren har været til et møde i foråret, der var det endnu ikke helt afklaret med tidsplan samt økonomien. Udgangspunktet var 15 mill. i tilskud fra kommunen og i andre sammenhæng var det til krone til krone. Præcis indhold og præcis opstart vides ikke endnu.

Der etableres nye p-pladser hvor man dog skal gå et stykke op mod campus Eneste transport som må køre på området bliver by-bussen. Der er også plan om en sti rundt om pladsen på ca. 1 km med 1 stigning – grus sti, som er et ønske fra os. Der ønskes også en plads til træning, opvarmning – på tegningen er en rund plads. Omklædnings rum bliver et skabssystem, så det bliver en fælles central del med plads til baderum. Baderum skal ligge et stykke væk fra mødelokalerne grundet støj. Fokus på højtaler system som alle klupper kan bruge.

 

Færdig? – 2020 men der er ingen faste datoer og årstal pt.

 

Forberedelse af generalforsamling – herunder rekruttering af ny formand

Generalforsamling – vi har en stor udfordring og det er, at Søren holder som formand. Evt. udmelding om at vi mangler en ny formand – kan spørges ud om der er nogen iblandt medlemmerne som har et ønske om at kunne overtage. Det er ildsjæle der skal bære klubben.

Andre der er på valg tilkendegiver, at de gerne tager en periode til.

 

Der skal være en funktionsdygtig bestyrelse med en formand for, at klubben kan eksister. Når der skrives ud skal det være en venlig og konkret tekst med et ønske om en ny formand.

 

Søren laver et udkast som han sender ud til os alle. Lone ønsker ikke formandsposten på trods af, at hun er næstformand.

 

Drøftelse omkring suppleanter og overgangen til, at være en del af bestyrelsen, skal suppleanter til at deltage i møderne? Umiddelbart bruges suppleanterne kun ved varigt frafald af bestyrelses medlemmer.

 

Dato for 2020 generalforsamling 1. februar 2020 ca. kl. 14:00. Der bestilles baderum og lokaler til generalforsamlingen – Lone booker.

 

Revisor og revisor suppleant skal spørges om de er villige til genvalg

 

Frist for tilkendegivelse af emner som formand, Søren sender en doodle til os alle – gerne onsdag i uge 48, grundet Lones eksamen

 

Eventuelt

  Soldater projekt

Vi er enige om, at det er et kæmpe arbejde som vi som klub ikke kan påtage os ansvaret for, at kunne planlægge. Vi kan sagtens tilbyde gratis medlemskab og træning, men har svært ved at løfte så stor en opgave

Facebook

FB sitet fungerer, der er likes og syntes godt om – Line stopper på sitet, da hun melder sig ud af guldborgsundløberne og ikke længere har løb som prioritet. Lone vil gerne deltage, men ønsker mere oplæring. DGI har et kursus hvor DGI kommer med en underviser.

Janne ønsker flere meldinger omkring arrangementer og andre input til FB. Janne skal have besked omkring løb i naturen, før og efter. Vi får mange notifikationer, skaber lidt forvirring. Hjemmesiden er klubben egen side, fra medlem til medlem kan der komme info andre steder fra.

Janne føler sig lidt alene i FB arbejdet, vi skal være bedre til at melde ind så snart vi har nyheder eller lign.

Søren slettes i en periode som administrator, så kan han følge med hvordan siden ser ud fra medlemmerne side.

Evt. nyt billede på fb siden – der skal spørges i forbindelse med GDPR.    Der skal laves en fællesliste, hvor vi kan se hvem der ikke ønsker at blive fotograferet. Den kan trækkes på klub modul. Vi skal spørge hvis vi tager billeder. Lone spørger John omkring et andet billede.

Markerings flag:

Mini flag til Cross løb – små flag – til markering af ruten. Det skal vi investere i . DGI spørges om hvor de købes. Janne spørger DGI omkring indkøb og pris.  Priser mv. sendes rundt til bestyrelse. 

 ”Gaver” fra foreningen til frivillige

Halsedisser? har vi mange af dem? – ca. 30 stk. tilbage Søren tæller. Skal vi finde på noget andet næste gang? Tina foreslår. vandflasker med Guldborgsund logo på. Tina har pris - kr. 24 inkl. Moms og logo, pr stk. Søren sender logo til Tina

Stafet for livet

Lone - stafet for livet – hun ønsker, at vi skal være med at ”sælge” arrangementet bedre til næste år. Vi har mange løbere dernede, men de fleste løber med familie og venner. I vores invitation står der at man selvfølgelig må tage familien med.

Forslag om evt. sponsorer, omgangs sponsorer, ideer til, at der skal være mere fokus på det sociale og sammenholdet. I tilfælde af, at det bliver større,  skal vi være klar på at vi skal have flere frivillige der hjælper og bakker op.