Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 6. februar 2016

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 6. februar 2016

 

Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen afholdt den valgte bestyrelse konstituerende møde. Bestyrelsen konstituerede sig således:

 

Formand:        Søren Møller-Madsen

Næstformand: Lone Clausen

Kasserer:        Tina Oldrup

Sekretær:         Palle Myssen

Medlemsadministrator:    Lone Clausen

Bestyrelsesmedlem:        John Andersson

Bestyrelsesmedlem:        Lisbeth Christiansen

Bestyrelsesmedlem:        Kaj Aage Munk

 

 

Herudover varetager følgende medlemmer og bestyrelsesmedlemmer nedenstående opgaver:

 

Lokaleadministrator:            John Andersson & Lone Clausen

Materialeforvalter:                Kaj Aage Munk

Koordinerende træner:        Chayka Overgaard

Webmaster:                         Thomas Urfeldt