Referat bestyrelsesmøde 13. Februar 2014

Referat fra bestyrelsesmøde 130214 hos Janne Rasmussen

Deltagere: Søren Møller-Madsen SMM, Mikael Krøier Henriksen MKH, Hanne Brix Hansen HBH, Lone
Clausen LC, Mette Aarslew-Jensen MAJ, Janne Rasmussen JR, Tina Oldrup TON

Dagsorden:
1. Planlæg af aktiviteter, bestyrelsesmøder mv. I det kommende år

2. Opstilling af budget for året

Referat:
Punkterne byttes om:
Budgetforslag udleveret. MKH retter til.

Klubtrøjer til løbeskolen bestilles nu, så de kan være klar til starten. Der bestilles damestørrelser.
Til de nye indskiftere bestilles t-shirts og der trykkes træner på nogle veste, der er på lager.

Vi bestiller en ny hjemmeside via klubmodul. Pris nu 5.000 kr. HBH og JR vil gerne være webredaktører
og finder et kursus.

SMM indkøber et nyt højttaleranlæg, større og til udendørs. Pris ca. 12.000 kr. Kan det gamle sælges?
Løbeskolen: Trænermøde den 18. marts 2014, kl. 19.00.hos P. Hatten. JR planlægger.
Opvarmningskursus. LC har kontakt med en, der kan lave et kursus for trænerne. LC planlægger.

Bestyrelsesmøder i løbet af året:
Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 hos HBH, Grønlandsvej 15
Torsdag den 21. august 2014 kl. 19.00
Torsdag den 13. november 2014 kl. 19.00

Crossløb. Der afholdes netværksmøde med evaluering af den forløbne sæson og planlægning af den
kommende. Søndag den 9. marts 2014. MAJ og LC deltager.
Skov- og Naturstyrelsen: Vi melder fra til projektet, der tilsyneladende ikke er interessant for løbere.

Idrættens Analyseinstitut: Der lægges et link ind i næste nyhedsbrev, så de, der ønsker at deltage, selv
kan melde sig. Vi giver ikke medlemslister videre.

Hvem får hvad fra DGI? De mails, SMM får fra DGI sender han videre til resten af bestyrelsen. Resten af
bestyrelsen modtager enkelte mails direkte. Vi prøver at holde øje med eventuelle ‘dobbeltgængere’.
Evaluering af løbeskolen: Der skal måske udsendes både midtvejs- og slutevaluering. Aftales til
trænermødet 18. marts 2014.

Evaluering af Aqua Circle. Super oplevelse. Ved gentagelse bliver der individuel tilmelding.

HBH inviterer til fastelavnsløb mandag den 3. marts 2014. Start på Cementen kl. 18.00.

MKH checker op på vores aftale med Sportmaster, da nogle medlemmer har oplevet at man ikke får
korrekt rabat eller ikke kan få det rigtige klubtøj.

Debat om mulige oplægsholdere til klubaften. Vi vil gerne have noget om motivation. Vi ønsker at holde
et arrangement inden sommerferien, så vi måske kan fastholde nogle af de nye løbere, der ellers
dropper ud. SMM kontakter Ole Harbæk.