Referat bestyrelsesmøde august 2014

Referat fra mail-bestyrelsesmøde i august 2014. 
Bestyrelsen har pr. mail aftalt følgende: 
1. Økonomioversigten er taget til efterretning. Budgettet på kursuskontoen forøges med 4.000 kr. 
2. Der er udsendt spørgeskema til deltagerne i løbeskolen.
3. Klubben har fremsendt opfordring til Guldborgsund Kommune om at forbedre deres bookingsystem. 
23. november 2014
Tina Oldrup