Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. september 2017

 Dagsorden:

 

Tilstedeværende medlemmer;

 

Lone, Tina, Lisbeth, Søren, Kaj Aage, John og Palle

 

 1.       Opfølgning på tidligere punkter
  1.       Udarbejdelse af oversigt over klubbens materiel (Kaj Aage)

 

Beslutning; Kaj Aage har nu lavet en oversigt over indholdet i vores trailer. Diverse løsøre er nu lagt i gennemsigtige kasser i traileren. De øvrige løsøre uden for traileren tilføjes i den kommende tid på listen med angivelse af, hvor de befinder sig. Kaj Aage er tovholder.

 

 1.       Leje af garage (alle)

 

Beslutning; Palle har endnu ikke fået tilbagemelding på sin henvendelse. Kaj Aage har været i kontakt med ”gravemesteren”, og det er fortsat en mulighed. Men vi henlægger muligheden indtil videre.  Vi fortsætter indtil videre med vores trailer parkering hos Hanne.

 

 1.       Ansøgning til Trygfonden – der er søgt om førstehjælpskursus til 15 trænere (Søren)

 

Beslutning; Første ansøgning er kommet retur fra Trygfonden. Ny ansøgning er allerede sendt og den vil komme i betragtning i forbindelse med runden med ansøgningsfrist i marts 2018.

 

 1.       Supplerende kurser for trænere – 7 er tilmeldt Basis 2 (Søren).

 

Beslutning; Trænermodul 2 er udbudt og vi deltager med i alt 7 trænere. Kurset afholdes i Errindlev d. 11. november 2017. Vi vil undersøge muligheden for tilskud til bl.a. førstehjælpskursus til foråret. Lisbeth undersøger muligheder hos kommunen/GSIR for tilskud til diverse kurser.

 

 1.       Brug af tidtagningssystemet – Søren

 

Beslutning; Der eksisterer en lukket gruppe på Facebook. Her har alle tidtagere adgang til bookning af udstyr til brug ved tidtagning.

 

 1. Økonomiopfølgning (Tina)

 

Beslutning; Tina gav en status for klubbens økonomi. Der er pt. en saldo ca. 100.000 kr. pr. 11/9/17. Vi har fået en henvendelse fra Swedebank, der har en aftale med Klubmodul. Det giver medlemmerne mulighed for at anvende en lang række betalingskort fremover. Vi melder positivt tilbage på henvendelsen, og Tina tager kontakt.

Tina rundsender en App fra Klubmodul, hvor alle medlemmer har mulighed for selv rette/ændre deres kontaktoplysninger.

 1. Forslag om indkøb af større pavillon (Kaj Aage)

Beslutning; Forslag fra Kaj Aage om indkøb af telt til ”Stafet for livet” - måske på 3x6 m med faste sider. Det vil koste ca. 15.000 kr. Bestyrelsen vil holde øje med et godt tilbud på et telt i god kvalitet til en pris på 7-8000kr.

 

 1. Forslag om bevilling af midler til gennemførelse af vinterens styrketræning (John)

 

Beslutning; Vi sætter et beløb af til træner igen i år ifm. træning på Nordbyskolen. Det blev besluttet, at der i år bevilges 6000 kr.  Vi satser på at have Nordbyskolen igen i år på torsdage i perioden oktober-marts i tidsrummet 18.30-20.00. Lone arbejder hårdt på sagen.

 

 1.       Ændring af tidspunkt for kontingentopkrævning
  1.       Nuværende formulering i vedtægterne: ”Kontingentet – gældende for perioden 1. april til 31. marts – opkræves 1 gang årligt i april månedVed indmeldelse efter 1. oktober betales halvt kontingent. Ved indmeldelse efter 1. februar betales kvart kontingent”.

 

 1.       Foreslås ændret til: ”Kontingentet – gældende for det aktuelle kalenderår - opkræves 1 gang årligt i marts måned. Ved indmeldelse efter 1. august betales halvt kontingent.

 

Beslutning; Der var enighed om forslaget fra Søren.  

 

 

 1.       Der foreslås indkaldt til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 2. oktober kl. 19.15 vedrørende vedtægtsændringen som beskrevet under punkt 5.b..

 

Beslutning; Søren indkalder hurtigst muligt til ekstraordinærgeneralforsamling, da den skal indkaldes senest 14 dage før. Datoen bliver den 2. oktober ifm. med fælleskaffe efter træning.

 

 1.       Generel drøftelse af lokalesamarbejde – herunder sted(er) for vinterens træning
  1.       Oplevelser fra det nuværende (begrænsede) lokalesamarbejde

 

Beslutning; Vi har modtaget mange positive tilkendegivelser fra fodboldfolket indtil videre. 

 

 1.      Hvorledes fordeler vi vinterens træning på de forskellige geografiske udgangspunkter

 

Beslutning; Efter d. 20. september, mødes alle til træning på cementen om mandagen og hos NFC om onsdagen.

 

 1.       Ideer til input til en samarbejdsaftale mellem brugere af et foreningshus – alle må meget gerne overveje hvilke elementer en sådan samarbejdsaftale skal indeholde

 

Beslutning; Foreningshusets kommende brugeraftaler blev vendt i bestyrelsen. Der var enighed om, at alle grupper skal have indflydelse. Men fodbold har langt det største antal medlemmer og dermed det største pladsbehov. NFCs lokaler giver muligheder for sociale arrangementer og de enkelte løbehold kan få mulighed for at modtage specialundervisning.   

 

 1.       Tilbud fra DGI om et forløb i foreningsudvikling – se vedhæftede foreløbige mail fra DGI.

 

                Beslutning; Bestyrelsen deltager med så mange medlemmer som mulig på de tre dage.

 

8.  Indvielsen af ” Evigheden”

 

 Beslutning; Vi er inviteret med til indvielsen onsdag d. 18. oktober kl. 14.00. Lone, Lisbeth og Søren deltager. De deltagende udarbejder flyer på baggrund af Indbydelsen til Hamborgskovløbet, som uddeles på dagen.

 

 1.       Eventuelt

 

         Beslutning; Vi får meget snart yderligere 2 nøgler til NFC. Den ene overdrages til Søren.  Vi finder efterfølgende en modtager til den sidste nøgle.