Referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2013 kl. 19.00 hos Tom Mogensen.

Deltagere: Søren Møller-Madsen (SMM), Mette Aarslew-Jensen (MAJ), Tom Mogensen (TM), Mikael Krøier Henriksen (MKH), Hanne Brix Hansen (HBH) – kom lidt senere, Lone Clausen (LC) og Tina Oldrup (TON)

Dagsorden:

1.       Resultatopgørelse for perioden 1/1 til 30/9 2013 (MKH)

2.       Opsamling på forløbet af Løbeskolen (SMM)

3.       Udkast til ”stillingsbeskrivelser” for bestyrelsesmedlemmer m.fl. (SMM)

4.       Afvikling af fremtidige løb

a.       Forslag til manual for afvikling af motionsløb – vedhæftet

b.      Skal vi definere fælles krav til løb, der arrangeres i klubbens navn?

c.       Skal vi have en fælles holdning til, hvad deltagergebyret skal være?

d.      Skal deltagergebyret gradueres efter den service, som tilbydes?

5.       Stafet for Livet i Guldborgsund (TON)

6.       Information om crossløb (MAJ)

7.       Kursus i opvarmning for løbetrænere (MAJ)

8.       Aktiviteter i vinterhalvåret. Punktet drøftes

9.       Hjemmesiden. Klubmodul kan ikke komme og fortælle om deres produkt. Punktet drøftes

10.   Mulighed for at få klublokale (MKH)

11.   Tilbud fra DGI om ”Foreningstesten”. Punktet drøftes

12.   Eventuelt

 

 

Referat:

Referat fra sidste møde: Ingen bemærkninger

1.       Der er pt. et resultat på 30.954,88 kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende. Der skal indkøbes en trailer og der vil komme lidt indtægt fra Guldborgsundløbet. Der er ca. 75 trøjer tilbage efter løbeskolen.

2.       Der udsendes ikke spørgeskemaer, da det nok er for sent. TON skriver forslagene til spørgsmål rent, så de er klar til næste gang.

3.       Stillingsbeskrivelser ifølge oplæg fra SMM blev gennemgået. Kassereren rykker ikke for kontingent. Betalingen kører via klubmodul. Indlæg til hjemmesiden skal via bestyrelsen til webmaster for at sikre, at indholdet følger klubbens interesser. Der har været et konkret problem med at få en opfordring til samkørsel på hjemmesiden. Cheftrænerposten dækker løbeskolen pt., men vil fremover være to adskilte poster. Cheftræneren kan stå for planlægning af deltagelse i kurser for trænere fx i DGI-regi, herunder hjælpe med at finde de ønskede kurser.

4.       Ugen op til løbet: Opladning af PC og tidtagningsudstyr tilføjes. 1½ måned før: Sikre præmier. Der udarbejdes en liste over mulige/umulige sponsorer. Fremover skal der findes muligheder for at benytte toiletter til løb, hvor der ikke er offentlige eller andre toiletter, der kan benyttes af løberne. Prisniveau for løbene blev diskuteret. Der er ved at være konkurrence på deltagere, da der er mange andre løb. Grundprisen bør nok ikke være over 75 kr. for 5-10 km. og med en lidt lavere børnepris. Fremover opkræver vi generelt 75 kr. for voksne og 50 kr. for børn når der er elektronisk tidtagning. Husk fokus på velkomst og opvarmning. Vores lydanlæg er for lille, så vi må ønske et større.

Følgende faciliteter skal være til rådighed ved alle løb i Guldborgsundløbernes navn:

- fælles opvarmning

- vand og frugt i mål

- præmier

- adgang til toilet indenfor en rimelig afstand fra start/mål.

 

5.       Orientering om projektet. Kan klubben være kanal for at skaffe hjælpere fx via hjemmesiden og ved at informere på træningsaftener. Klubben kan ikke stille med et bestemt antal hjælpere.

6.       Der har været infomøde på DGI. Der kommer folder ud i denne uge. Vedhæftes næste nyhedsbrev, der ventes udsendt i midten af oktober. Vores eget bidrag i december skal annonceres/omtales i avisen.

7.       Kan vi finde en lokal gymnastiktræner, der kan undervise løbeskoletrænerne i en god og virksom opvarmning? LC har et muligt emne, som hun spørger. Kan også give en fællesaften for trænerne. Planlægges til sidste halvdel af marts.

8.       Emner: Annette Fredskov 366/365. En ekspert i løbeskader (LC). Pulstræning – find din maxpuls og hvad kan man bruge den til – også for begyndere. Cirkeltræning i Svømmecenter Falster (MAJ). Julefrokostløb bliver nok lagt i januar, evt. sammen med generalforsamlingen. Generalforsamlingen bliver den 25. januar 2014.

9.       Seminar i CMS i klubmodul i Slangerup 6. november. Kan vi sende et par deltagere? HBH og MKH (og måske SMM) vil gerne deltage for at se, om det er noget for os. Konstruktion af hjemmeside koster ca. 10.000 kr. Opbygning som Blovstrød Løvernes hjemmeside. Det svære er at holde den opdateret. Der skal være en form for ’forum’ eller ’opslagstavle’ hvor løberne selv kan skrive med login. SMM snakker med de personer, der arbejder med vores nuværende hjemmeside. Der er d.d. 85 medlemmer i vores facebookgruppe.

10.   MKH har ikke nået at få sendt ansøgning. Booking af lokale i Hallen koster 60 kr. pr. gang. Vi skal dels bruge et lagerrum, dels et samlingsrum.

11.   God idé med Foreningstesten. SMM kontakter DGI for forslag til datoer.

12.   SMM sender den uofficielle medlemsliste rundt til bestyrelsen, så vi har en mulighed for at tage fat i eventuelle ’gratister’ til træningen og bede dem melde sig ind. Klubben mangler et banner, så vi har et samlingspunkt ved løb. SMM snakker med PVM-reklame om prisen. Enighed om at anskaffe. HBH har indhentet tilbud på trailer fra Engberg Biler. 27.460 kr. leveret og med plader. HBH indkøber trailer. HBH har fået to hvide pavilloner til klubben – ganske gratis. LC roser SMM’s oplæg til køreplan for arrangement af løb, da det vil mindske risikoen for at blive stresset.

 

 

Næste møde bliver hos Mette Aarslew-Jensen, Strandboulevarden 50, den 9. januar 2014 kl. 19.00  

                            

Referent: Tina Oldrup