Referat fra Bestyrelsesmøde i Guldborgsundløberne mandag d. 14. maj 2018

Til stede:

Søren Møller Madsen, Lone Clausen, Kaj Aage Munk, John Andersson, Lisbeth Christiansen, Tina Oldrup og Dorte Mie Olsen

Referent: Dorte Mie Olsen

Mødet afholdes i NFC lokale.

 

Dagsorden punkter:

Økonomistatus:                 Gennemgang af konto mht. indbetalinger samt udgifter i forbindelse med kursus for løbetrænere. Tilskuddet fra Guldborgsund Kommune er stadig uafklaret, da vi ingen tilbagemelding har fået. Søren tager kontakt med Lone Svendsen GBS.

Medlemsstatus –

antal medlemmer,

restancer, aftale om

kontrol ved løbeskole:      ved trænermødet sidste mandag, var der optalt til at være 204 medlemmer og ca. 18 der stadig var i restance. Ved tjek i dag er der stadig 7 i restance, hvoraf der er aftaler med 2. Enkelte af dem i restance, møder ikke op til løb. Lone sender mail ud om hvorvidt de stadig er interesseret i medlemskab i kluppen. Kontrol af indbetalinger og indmeldinger mandag d. 28. maj. Lone laver lister til samtlige hold, så trænerne kan krydse af.

Nyt system til lokale-

Booking:                             Lone har været på kursus i lokalebooking – Guldborgsund Kommune. Afholdt på Rådhuset. Lone har søgt om gymnastiksalen på Nordby Skolen til efteråret, hvor der igen er opstart af styrketræning. Lokaler til møder kan søges fra dag til dag. Man afmelder også lokaler hvis man ikke har brug for det, så andre har mulighed for at booke. Søren og Lone er oprettet som brugere i det nye system. Det nye system er mere overskueligt end tidligere og forhåbentligt mere brugbart i planlægnings øjemed.

 

Løb efter løbeskolen –

Startsted:                           sidste løbedag er 27. juni. Som sidste år vil der stadig løbes fra Cementen om mandagen og Hamborgskoven/Cementen om onsdagen. Evt. orientering af trænere til eget hold og tilbagemelding omkring lysten og deltagelse til, at løbe i Hamborgskoven. Der kan også løbes på den nye løbebane på Strandboulevarden.

                                           Dato for sommerfest – lørdag d. 11. august, invitation kommer senere

Forslag til dato for årets Istur til Guldborg – forskellige forslag, 13. juni, 20. juni eller måske d. 27. juni som er sidste løbedag. Lone tjekker op mht. bus samt efterfølgende giver besked til Is huset om, at vi kommer 30-40 stk.

Enelco løbet d. 6. juni. Let irritation over, at vi ikke bliver informeret om løbsdato, især da vi stiller op fra Guldborgsundløberne med tidtagere.

 

 

Løbeskole i efteråret?:      opbakning til at løbeskolen fortsætter efter sommerferien. Evt. opstart 15. august og 9 uger frem. Løbe program sættes 2 uger tilbage. Startsteder - Cementen samt evt. Hamborgskoven om onsdagen!. Efter sommerferien opgives Hold 1 – alt for få stabile løbere. Træner kan/vil anbefale, at de få løbere kan deltage på Power Walk holdet eller Hold 2.

 

Frivillige – rekruttering

af nye frivillige:                  ved løb og arrangementer, er det vigtigt at vi inddrager de nye frivillige. De skal inddrages via mail eller face to face til det arrangement som de umiddelbart selv har skrevet sig på til. Når vi nærmer os næste generalforsamling 2019, skal vi vurdere hvordan vi forholder os til de frivillige hjælpere og hvordan vi ”serverer” opgaverne, så de og vi ikke er i tvivl om det er som arrangør, deltager eller frivillig hjælper de har tilmeldt sig. Når styrketræning starter op igen, er det stort behov for indskiftere. Vi skal forsøge at få 1-2 eller flere frivillige, som gerne vil afløse Lone og John ind imellem. Hvis der ingen er, som melder sig kan det medføre flere aflysninger.

 

Evt.:                                    Dorte Mie – Palle står stadig som sekretær på vores hjemmeside. Søren kontakter Thomas Urfeldt og beder ham om, at opdaterer.

                                           Trænermøde inden sæson afslutning, evt. mandag d. 25. juni efter træning. Lone tjekker op på lokale, samt bestilling af sandwich  

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 20. august kl. 19.15. Tid og sted oplyses senere.