Retningslinier for hjemmeside, nyhedsbrev samt Facebook

Hvad promoverer Guldborgsundløberne – og hvad ikke? 

 

De generelle regler: 

  • På hjemmesiden omtales som hovedregel alene Guldborgsundløbernes egne gøremål. 

  • Vi videregiver oplysninger om løb på Lolland-Falster og Sydsjælland, hvis de ikke er tættere end 6 dage på vores egne løb. Andre løb omtales ikke. 

  • Vi viderebringer ikke oplysninger eller reklame for produkter eller ydelser. Men vi viderebringer oplysninger om et kommende arrangement, såfremt en leverandør vil arrangere en klubaften, hvor leverandøren selv kan præsentere sit produkt. Og vi accepterer oplysning og anbefaling fra medlem til medlem om produkter eller ydelser på Facebook. 

  • Vi videregiver links til produkter eller ydelser af bred almen interesse for løbere. 

Nedenfor er en række konkrete eksempler anført: 

 

 

Hjemmeside 

Nyhedsbrev 

Facebook-gruppe 

Andre løb end vores egne på LF/Sydsjælland, 6 dage væk el. mere 

nej 

ja 

ja 

Andre løb end vores egne på LF/Sydsjælland, tættere på end 6 dage 

nej 

nej 

nej  

Andre løb end vores egne generelt 

nej 

nej 

nej 

Velgørenhedsløb eller  -arrangementer 

nej 

ja 

ja 

Løbe-relaterede produkter – direkte henvisning overfor medlemmer 

nej 

nej 

nej 

Løberelaterede produkter – henvisning til demonstrationsarrangementer 

nej 

ja 

ja 

Anbefaling af løberelaterede produkter fra medlem til medlem 

nej 

nej 

ja 

Startnumre – fra løber til løber 

nej 

nej 

ja 

Løberelaterede ydelser og behandlinger (massage, fysioterapi mv) 

nej 

nej 

nej 

Løbetræningsprogrammer - kommercielle 

nej 

nej 

nej 

Løbetræningsprogrammer -gratis 

(egne) 

nej 

nej 

Links til træningsprogrammer 

ja 

ja 

ja 

Klubaftener hos leverandør (sportsbutik, fysioterapeut, løbecoach mv) 

nej 

ja 

ja 

Løbecoaches 

nej 

nej 

nej 

Klubture 

ja 

ja 

ja 

DGI-ydelser, eksempelvis sponsorprogram 

ja 

ja 

ja 

Løberelaterede kurser DGI/DIF/DAF 

nej 

ja 

ja 

Løberelaterede kurser andre 

nej 

ja 

ja 

Links til løberelaterede hjemmesider med direkte salg 

nej 

nej 

nej 

Links til løberelaterede hjemmesider med ”gode råd” 

ja 

ja 

ja 

Anmodning om samkørsel til løb 

nej 

nej 

ja