Bestyrelsens beretning for 2016

Bestyrelsen skal varetage klubbens formelle organisatoriske opgaver (regnskab, kontingentopkrævning, kontakt til myndigheder, information om klubben mv.). Det er derimod ikke bestyrelsens ansvar – men alle medlemmers fælles ansvar  -  at der er løberelaterede aktiviteter i klubben. Og dem har der heldigvis været mange af i 2016.

 

Den største enkelt-aktivitet er igen i år løbeskolen. Den har lagt beslag på 18 personers indsats hver uge i 22 uger. Løbeskolen blev i år for første gang organiseret med træning 2 gange om ugen, sommerferie og så træning igen i sensommeren. Det har vi oplevet stor tilfredshed med. Tak til Chayka, som har varetaget opgaven som ”skoleinspektør” i år.

 

En anden og helt ny aktivitet har været styrketræning, som startede op i starten af oktober og fortsætter hen i april med fin tilslutning og stor entusiasme. Tak til John som initiativtager og til Lone som engageret træner.

 

Af andre ”løbende” aktiviteter må vi nævne ’Løb i naturen’, som har været afviklet 7 gange.

 

Her ud over har aktiviteterne været:

16.-17. apr.      Klubtur til Hamburg Marathon

16. maj                Solopgangsløb med efterfølgende yoga på stranden og morgenmad

8. juni                  Fælles istur til Guldborg

11. juni               Biathlon stævne sammen med Nykøbing F. Skytteforening

16. juni               Temaaften om åndedrætstræning

26. juni               Sydstensløbet – afviklet sammen med Svømmeklub Falster

21. aug.               Deltagelse med et hold i Stafet for livet

27. aug.               Høstløbet

3. sept.                Sensommerfest

23.-26. sept.    Klubtur til Berlin Marathon

29. sept.             Temaaften om ernæring

30. okt.               Hamborgskovløbet – afviklet sammen med Guldborgsund Triathlonklub

15. nov.              Foredragsaften Løb i Amazonas

3. dec.                  Yoga-temadag

 

Endelig har klubben haft en andel i Enelco-løbet og ikke mindst i Sydhavsstafetten ved at stille hjælpere til rådighed.

 

Jeg vil gerne sige tak til alle de som har medvirket som arrangør af disse aktiviteter eller som hjælper ved afviklingen. Jeg har nævnt det mange gange i nyhedsbrevet og gentager det gerne her: Uden jeres indsats blev det hele ikke til noget.

 

Jeg vil også gerne nævne, at Sydhavsstafetten i 2016 blev afviklet for 5. gang. I alle årene har organisationen bag løbet uddelt overskuddet til de 3 foreninger, der står bag. I Guldborgsundløberne fik vi i år ikke mindre end 43.000 kr. Disse donationer er i høj grad med til at sikre, at vi både kan holde et højt aktivitetsniveau i klubben og have rådighed over udstyr og materiel, der gør aktiviteterne lettere, og samtidig have et lavt kontingent.

 

I år har vi bl.a. indkøbt et Go-Pro-kamera, styrketræningsstænger og nogle beachflag. Desuden har vi indkøbt en klubtelefon med Mobilepay.

 

For at undgå tvivl og uvished har vi fået varemærkeregistreret klubbens logo og Hamborgskovløbets logo.

 

Klubben har i 2016 meldt sig ind i Guldborgsund Sports- og Idrætsråd, der varetager idrætsforeningernes interesser overfor Guldborgsund Kommune.

 

Vi har undersøgt muligheden for at få rådighed over et kommunalt lokale til klubben, men har i første omgang opgivet tanken.

 

Jeg vil gerne sige en speciel tak til mine kolleger i bestyrelsen for både et godt og konstruktivt samarbejde og for en stor indsats for klubben.

 

 

 

Bestyrelsen har med baggrund i indstillinger fra medlemmerne udpeget nogle personer, der fortjener en særlig tak for deres indsats i år. Der er 3 kategorier – årets træner – årets nye frivillige – året erfarne frivillige. Og de nominerede er:

 

Årets træner – Lone Clausen: Begrundelse: Lone Clausen har i en årrække været en engageret træner i løbeskolen, og har i 2016 med kort varsel og stort engagement overtaget den nyetablerede styrketræning.

 

Årets rutinerede frivillige – Thomas Urfeldt. Begrundelse: Thomas Urfeldt har været med til at tage initiativ til en række løb – i 2016 to nye løb – og været med i arrangementet af en lang række løb. Afviklingen af disse løb er både af stor betydning for klubbens økonomi og for det samlede aktivitetsniveau i klubben.

 

Årets nye frivillige – Christel Sørensen. Christel Sørensen har i 2016 været aktiv deltager i vores tidtagerteam, og tog initiativ til og arrangerede egenhændigt Solopgangsløb med efterfølgende yoga og morgenmad.

 

Tak til Chayka, som har varetaget Løbeskolen i de seneste 2 år, men som nu har ønsket en pause