Generalforsamling 2013

Referat fra stiftende generalforsamling den 19. januar 2013, kl. 15.30 i B1938’s klubhus.

Posted on 13. Jan, 2014 by Thomas Urfeldt

34 deltagere

Velkomst ved Søren Møller-Madsen.

1.       Dirigent blev Thomas Urfeldt, som konstaterede at der var givet rimeligt varsel.

2.       Søren Møller-Madsen orienterede om baggrunden for at stifte en ny klub. Især de kaotiske forhold omkring medlemsregistreringen i 2012 har været med til at gøre, at det blev aktuelt at stifte en selvstændig klub. Det kostede en del medlemmer, at proceduren var ugennemskuelig. Bestyrelsen har så valgt at arbejde på stiftelsen. Det giver dog også ulemper, bl.a. har vi så ikke længere klubhuset i Idestrup til disposition. Det er aftalt med B1938, at vi gerne må leje det.

3.       Vedtægterne er tidligere udsendt i udkast. Søren Møller-Madsen gennemgik hovedtrækkene i vedtægtsforslaget og begrundede nogle af formuleringerne. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. Alle stemmer for. Herefter er Guldborgsundløberne stiftet.

4.       Budgetforslag blev fremlagt af Mikael Krøier Henriksen. Søren Møller-Madsen kommenterede budgettet. De 67.000 kr. der er givet i tilskud udefra til tidtagningsudstyret giver luft i budgettet. Karen Bressing foreslår, at bestyrelsen får kørepenge, så det ikke koster noget at være en del af bestyrelsen. Forsamlingen bakker op om at bestyrelsen skal have 700 kr. om året. Desuden besluttes, at mindstekravet til kørselsgodtgørelse til medlemmerne sættes ned til 60 km. pr. tur. Kontingentet bliver vedtaget til 300 kr./år.

5.       Valg af bestyrelse. Tom Mogensen, Hanne Brix Hansen, Mikael Krøier Henriksen, Mette Aarslew-Jensen, Tina Oldrup, Søren Møller-Madsen og Lone Clausen vælges. Tom Mogensen, Hanne Brix Hansen og Søren Møller-Madsen for et år, resten for to år.

6.       Aktivitetsskema med forslag til klubaktiviteter præsenteres. Søren Møller-Madsen gennemgår skemaet og noterer dem, der melder sig. Der er stor tilslutning til at stå for aktiviteterne.

7.       Eventuelt: Mette Aarslew-Jensen forespørger om der skal aftales fælles løbeaften udover mandagen, med løb fra Cementen. Efter lidt debat konkluderes, at der løbes fælles onsdag kl. 18.00 fra Cementen. Fællesløb, ikke træningsaften. Søren Møller-Madsen orienterer om klubtøj. Det er vigtigt, at der er besluttet, hvordan klubtøjet skal se ud, da det er et krav ved deltagelse i officielle løb. Debat i forsamlingen. Afstemning viser, at bukserne fremover skal være sorte og både bluser og jakker skal være mellemblå. Jens Munk foreslår at løbeskolens deltagere også får blå bluser og så må restlageret af hvide bluser sælges billigt eller udloddes som præmier. Søren Møller-Madsen takker for en god generalforsamling.

 

Mødet sluttede kl. 16.40

 

Referent: Tina Oldrup