Klubopgaver 2017

Klubopgaver for året 2017

 

Forslag til aktivitet

Beskrivelse af opgaven

1. person

2. person

3. person

Krenkerup Høstløb

Fastlæggelse af tid og rute(r) – tilladelse fra grundejere/myndigheder - udarbejdelse af indbydelse – PR-arbejde – fremskaffelse af hjælpere – udarbejdelse af resultatliste (særskilt manual for afvikling af løb findes)

Janne Rasmussen

Kaj Aage Munk

Bo Olsen

Sydstensløbet

Fastlæggelse af tid og rute(r) – tilladelse fra grundejere/myndigheder - udarbejdelse af indbydelse – PR-arbejde – fremskaffelse af hjælpere – udarbejdelse af resultatliste (særskilt manual for afvikling af løb findes)

Thomas Urfeldt

Niels Allerup

Marianne Allerup

Michael Ordon

Nina Rasmussen

 

Solopgangsløb

Fastlæggelse af tid og rute – tilladelse fra Digelaget - udarbejdelse af indbydelse

Christel Sørensen

Hanne Brædder

Lone Clausen

Nina Myssen

Hamborgskovløbet

Fastlæggelse af tid og rute(r) – tilladelse fra grundejere/myndigheder - udarbejdelse af indbydelse – PR-arbejde – fremskaffelse af hjælpere – udarbejdelse af resultatliste (særskilt manual for afvikling af løb findes)

Søren Møller-Madsen

Thomas Urfeldt

Kaj Aage Munk

Marguerit-løbet

Politiken arrangerer et løb på eller ved Margueritruten forskellige steder i landet d. 24. september. Vi har fået indbydelse til at lave en lokal afdeling. Det er et simpelt løb og det giver lidt til klubklassen.

Lisbeth Christiansen

Gitte Jensen

Hanne Brædder

Onsdagstræning i Hamborgskoven

Sikre at alle, der ikke kender ruten, følges med en stedkendt

Lindy Petersen

Heidi Hammershøj

Gitte Jensen

Træningsdag i Nykøbing

Sikre at der bliver delt nogle fornuftige hold – sikre at alle er med på et hold, inden løberne stikker af

Lindy Petersen

Gitte Jensen

 

Løb i naturen

Fastlæggelse af 5-6 lørdage el. søndage i vinterhalvåret – udpege starttidspunkt og startsted for ca. 1 times løbetur i naturen

Tina Oldrup

Lone Clausen

Bo Olsen

Gitte Mie Hansen

Sommerfest

Fastlægge tid og sted – udarbejde indbydelse – modtage tilmeldinger - foretage evt. indkøb – organisere oprydning

Gitte Jensen

Lisbeth Christiansen

 

Klubaften 1

Planlægge en klubaften – reserver lokale - skaf løberelevant indlægsholder internt eller eksternt – lav indbydelse – organiser AV-midler - organiser forplejning

John Andersson

Jan Larsen

Søren Møller-Madsen

Klubaften 2

Planlægge en klubaften – reserver lokale - skaf løberelevant indlægsholder internt eller eksternt – lav indbydelse – organiser AV-midler - organiser forplejning

John Andersson

Jan Larsen

Søren Møller-Madsen

Koordinerende træner til løbeskolen

Samler den nødvendig skare af trænere og sætter sammen med dem rammerne for det kommende års løbeskole - koordinerer den samlede trænergruppes indsats i perioden - indkalder til og afvikler det nødvendige antal møder blandt trænerne under forløbet - fungerer som faglig sparringspartner for de øvrige trænere – forestår informationsmøde for potentielle deltagere

Søren Møller-Madsen

Trænere til løbeskole

Møde hver gang (så vidt muligt) i 13 uger og gennemføre det aftalte program med holdet

Gitte Christiansen, Kaj Aage Munk, Vicky Finne Bech, Lotte Nagel, Jens Erik Korsgaard, Nina Rasmussen, Tina Oldrup, Lisbeth Christiansen, Lone Clausen, John Andersson, Thomas Urfeldt, Henrik Thøgersen, Bo Olsen Dorte Mie Olsen, Gitte Mie Hansen.

Indskiftere: Michael Ordon, Gitte Jensen, Lars Jensen, Jane Toxværd, Hanne Brædder; Johnny Andersen.

Desuden: Annette Hasgaard

Stafet for livet

Samle og organisere et eller flere hold som deltagere

Tina Oldrup

Janne Rasmussen

Kaj Aage Munk

En månedlig kaffetår efter løbeturen

Fastlæggelse af tid og sted, eventuelle aftaler med Hallen

Lone Clausen

Betjening af tidtagningssystem

Introduktion til og indøvning i betjening af klubben elektroniske tidtagningssystem og lejlighedsvis betjening af det ved konkrete arrangementer

Nye deltagere til introduktionsmøde:

Lars Jensen, Heidi Hammershøj, Søren Brædder, Bo Olsen, Thomas Sørensen

Arrangement før og efter generalforsamling

Arrangement af en eller flere aktiviteter før generalforsamlingen 2018 og efterfølgende socialt arrangement

Lone Clausen

Janne Rasmussen

Bo Olsen

Christel Sørensen

Ugentlig styrketræning

 

Lone Clausen

John Andersson

 

Biathlonstævne (løb + skydning)

 

Gitte Jensen

Palle Myssen

 

Jagt-og fritidsmesseTingsted 10/6

 

Lisbeth Christiansen