Hvad promoverer Guldborgsundløberne – og hvad ikke?

 

 

Guldborgsundløberne får en del henvendelser om forskellige ”uundværlige” løbe-produkter, som vi bør anbefale for vores medlemmer, eller forslag om at indgå samarbejdsaftaler med netbutikker, som sælger løbe-produkter. Bestyrelsen har derfor udarbejdet nedenstående retningslinjer for, hvad vi vil reklamere for på et af vores 3 medier – og hvad vi ikke vil reklamere for:

 

 

De generelle regler:

  • På hjemmesiden omtales som hovedregel alene Guldborgsundløbernes egne gøremål.
  • Vi videregiver oplysninger om løb på Lolland-Falster og Sydsjælland, hvis de ikke er tættere end 6 dage på vores egne løb. Andre løb omtales ikke.
  • Vi viderebringer ikke oplysninger eller reklame for produkter eller ydelser. Men vi viderebringer oplysninger om et kommende arrangement, såfremt en leverandør vil arrangere en klubaften, hvor leverandøren selv kan præsentere sit produkt. Og vi accepterer oplysning og anbefaling fra medlem til medlem om produkter eller ydelser på Facebook.
  • Vi videregiver links til produkter eller ydelser af bred almen interesse for løbere.

Nedenfor er en række konkrete eksempler anført:

 

 

Hjemmeside

Nyhedsbrev

Facebook-gruppe

Andre løb end vores egne på LF/Sydsjælland, 6 dage væk el. mere

nej

ja

ja

Andre løb end vores egne på LF/Sydsjælland, tættere på end 6 dage

nej

nej

nej

Andre løb end vores egne generelt

nej

nej

nej

Velgørenhedsløb eller  -arrangementer

nej

ja

ja

Løbe-relaterede produkter – direkte henvisning overfor medlemmer

nej

nej

nej

Løberelaterede produkter – henvisning til demonstrationsarrangementer

nej

ja

ja

Anbefaling af løberelaterede produkter fra medlem til medlem

nej

nej

ja

Startnumre – fra løber til løber

nej

nej

ja

Løberelaterede ydelser og behandlinger (massage, fysioterapi mv)

nej

nej

nej

Løbetræningsprogrammer - kommercielle

nej

nej

nej

Løbetræningsprogrammer -gratis

(egne)

nej

nej

Links til træningsprogrammer

ja

ja

ja

Klubaftener hos leverandør (sportsbutik, fysioterapeut, løbecoach mv)

nej

ja

ja

Løbecoaches

nej

nej

nej

Klubture

ja

ja

ja

DGI-ydelser, eksempelvis sponsorprogram

ja

ja

ja

Løberelaterede kurser DGI/DIF/DAF

nej

ja

ja

Løberelaterede kurser andre

nej

ja

ja

Links til løberelaterede hjemmesider med direkte salg

nej

nej

nej

Links til løberelaterede hjemmesider med ”gode råd”

ja

ja

ja

Anmodning om samkørsel til løb

nej

nej

ja