Klubbens historie

Klubben blev stiftet d. 27. april 1981 som Idestrup Kondi – organiseret som en afdeling under B1938. Klubben bestod primært af medlemmer fra lokalområdet. I 1986 blev det første Idestrupløb afviklet.

Efter en række aktive år faldt aktivitetsniveau og medlemstal gradvist fra sidst og var til sidst under 30. I 2008 påtog Idestrup Kondi sig sammen med enkelte andre hjælpere at afvikle Start to Run-konceptet i Nykøbing F. Det gav berøring med mange nye løbere.

Klubben blev ved en ekstraordinær generalforsamling d. 11. nov. 2008 omdannet til Guldborgsundløberne med et nyt større geografisk opland. Der blev samtidig lavet en ny aftale mellem B1938 og Guldborgsundløberne om de indbyrdes spilleregler, især fordeling af penge.

Den nye klub havde straks fra starten ca. 80 medlemmer (og pr. nov. 2011 ca.160 medlemmer). Guldborgsundløberne har de efterfølgende år afviklet ’løbeskole’. Den nye klub fortsatte Idestrupløbet og genoplivede i 2009 Festugeløbet og Hamborgskovløbet og startede Guldborgsundløbet.

D. 19. januar 2013 blev klubben stiftet som en ny selvstændig klub.