Motionsslangen

Motionsslangen er et afmærket og naturskønt stisystem for gående, løbende og cyklende rundt om Nykøbing Falster. Der er forskellige muligheder for genveje, så man kan variere længden af sin tur.

Tager man hele Motionsslangen i sin yderste udstrækning bliver den 42 kilometer. Turen rundt om Nykøbing by er 21 kilometer. Og bruger man genvejene kan man lave flere forskellige kortere ruter. Motionsslangen er etableret af Naturstyrelsen og Guldborgsund Kommune. Guldborgsundløberne og Dansk Cyklistforbunds lokalafdeling er med til at udvikle og drive Motionsslangen.

Eventuelle fejl på Motionsslangen, f.eks. ødelagt afmærkning, bedes meddelt Naturstyrelsen på tlf 72 54 32 55 eller mail marro@nst.dk

Kort over Motionsslangen

Folder om Motionsslangen