Ekstra nyhedsbrev september

EKSTRA-NYHEDSBREV – SEPTEMBER 2017
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 2. okt. kl. 19.15 i hallens cafeteria (afholdes i forbindelse med den sædvanlige kaffedrikning) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om ændret formulering i vedtægternes § 4 om kontingentopkrævning. Nuværende formulering i vedtægterne: ”Kontingentet – gældende for perioden 1. april til 31. marts – opkræves 1 gang årligt i april måned. Ved indmeldelse efter 1. oktober betales halvt kontingent. Ved indmeldelse efter 1. februar betales kvart kontingent”.  Foreslås ændret til: ”Kontingentet – gældende for det aktuelle kalenderår - opkræves 1 gang årligt i marts måned. Ved indmeldelse efter 1. august betales halvt kontingent.” 3. Eventuelt Baggrunden for forslaget er et ønske om at undgå forvirring omkring kontingentbetaling for personer, der tilmelder sig løbeskolen. Vi begynder typisk at reklamere for løbeskolen i marts. Hvis nogen på den baggrund melder sig ind hurtigt, vil de med det nuværende system blive opkrævet kontingent endnu engang allerede 1. april.
 
Onsdagstræningen flytter til Nykøbing FC Syd, Østre Alle Onsdagstræningen i Hamborgskoven er nu slut for denne omgang. Fra og med onsdag d. 20. september starter træningen ved Nykøbing FC’s klubhus i Syd – det tidligere B1921 (overfor vandrehjemmet). Her vil der i øvrigt også være mulighed for bad og omklædning, og man kan forudbestille varm mad til efter løbeturen. Tidspunktet er det sædvanlige – kl. 18. Træningstiderne er nu: Mandage kl. 18 Cementen Onsdage kl. 18 Nykøbing FC Syd
 
Indbydelse til Margueritløbet 24. september kl. 11. Der foreligger nu en indbydelse til Margueritløbet, som Guldborgsundløberne er arrangør af. Indbydelsen er vedhæftet. Del den gerne ud blandt familie, venner og kolleger. Et afslappet løb for børn og bedstemødre (og andre).
 
Indbydelse til Hamborgskovløbet 22. oktober kl. 11 Der foreligger ligeledes en indbydelse til Hamborgskovløbet. Indbydelsen er vedhæftet. Løbet afvikles for 42. gang og er således et af landets ældste motionsløb. Det er 9. gang, at Guldborgsundløberne står for det. Også denne indbydelse må du meget gerne videregive, hvor du har mulighed for det.
 
Indbydelse til kursus i pulstræning torsdag d. 5. oktober kl. 19 hos NFC Syd Kurset skal vise, hvorledes man kan bruge sine egne pulsdata til at tilrettelægge en personligt tilpasset træning. Det bliver Line Kremmer fra DGI, som kommer og gør os klogere. Kurset indeholder både teori og praktik, så mød op iført løbetøj. Vi starter med ca. 3 kvarters teori. Derefter rykker vi udenfor og prøver ting af i praksis. Endelig slutter vi med en teoretisk afrunding. Det tager ca. 2 timer i alt. Kurset for gratis for medlemmer af klubben. Og en sidste ting - Det vil være en rigtig god ide, hvis man på forhånd har fundet ud af, hvorledes ens puls-ur virker.

 
 
Vinterens styrketræning for løbere torsdage kl. 18.30 – 20.00 fra 12. oktober Via en ihærdig indsats fra Lone og brok til kommunen og en anden forening er det lykkedes os at ’tilbageerobre’ gymnastiksalen på Nordbyskolen torsdage. Derfor gentager vi sidste vinters succes med styrketræning for løbere. Det bliver igen Lone Clausen og John Andersson, suppleret af gæstelærere, der vil stå for træningen. Styrketræningen er planlagt til at finde sted i perioden 12. okt. til 5. april.