Ekstraordinært Nyhedsbrev

FACEBOOK – Vogt dig for efterligninger

                                                            

Guldborgsundløberne Facebookgruppe hedder ’GULDBORGSUNDLØBERNE – DEN OFFICIELLE GRUPPE’.

 

Desværre figurerer der også en ”illegal” gruppe på Facebook, som uden nogen ret anvender vores logo og vores navn og kalder sig ’Guldborgsundløberne’. Det har desværre givet anledning til flere misforståelser.

 

Bestyrelsen har forsøgt at standse denne ”illegale” gruppe, men hidtil uden held. Næste skridt kan blive at gå rettens vej.

 

Vi kan se, at den ”illegale” gruppe har et betydeligt antal Guldborgsundløbere som medlemmer. Bestyrelsen vil kraftigt opfordre alle medlemmer til at AFMELDE sig Facebookgruppen ’Guldborgsundløberne’ og TILMELDE sig ’GULDBORGSUNDLØBERNE – DEN OFFICIELLE GRUPPE’.

 

 

En eksklusion

 

Det er med beklagelse, at Guldborgsundløbernes bestyrelse har følt sig nødsaget til at tage det helt ekstraordinære og kedelige skridt at ekskludere et medlem fra klubben. Det drejer sig om Mikael Krøier Henriksen, som herefter ikke længere repræsenterer klubben eller er med i fællesskabet. Eksklusionen er sket med omgående virkning. Da en eksklusion er et meget drastisk skridt, har bestyrelsen gjort sig mange overvejelser forud for denne beslutning.

 

Da Mikael tidligere været kasserer for klubben, vil vi gerne for at foregribe eventuelle rygtedannelser fastslå, at eksklusionen ikke har noget med pengesager at gøre.

 

 

Søren Møller-Madsen

Formand Guldborgsundløberne