Ekstraordinært nyhedsbrev januar 2023

Ekstraordinære nyheder - januar 2023

Efter lang tids venten er foreningshuset MO.VE endelig klar til brug. Bestyrelsen har besluttet, at vi rykker træningsstedet til MO.VE fra 6. februar 2023, kl. 17.30. Det betyder, at vi snart ”siger farvel” til Cementen som mødested.

Kom og vær med til at ”indtage” foreningshuset, hvor vi er på lige fod med de øvrige brugere af huset. Vi vil forsøge at gøre dagen lidt festlig.

Efter løb er der mandagskaffe fra ca. 18.15 og mulighed for at se på faciliteterne. Mandagskaffen for alle medlemmer den første mandag i måneden indtages fremover i MO.VE.

Der er altid mulighed for at lægge tøj mm. i skabe (som i svømmehallen) og alle, der har lyst, kan få et bad.

Biler skal parkere enten langs med fodboldbanen over for ZOO eller ved NFC’s gamle klubhus. Der er cykelparkering ved huset. Kun bussen og cykler må køre gennem Vesterskoven/Østre Allé.

Der er mulighed for at købe diverse mad- og drikkevarer i Caféen i foreningshuset, og mod bestilling kan man købe dagens ret. Link til bestilling af mad https://www.nykobingfc.dk/om-nfc/nfc-caf%C3%A9en/ Dagen før!! (muligvis ændres til torsdag til om mandagen pga. varelevering)

I bygningen findes også et fitnessrum. Hvis man ønsker at benytte det, skal man melde sig ind, det koster enten 1.200 kr./år eller 650 kr./halvår. Fitness. https://www.nykobingfc.dk/om-nfc/sundhedssektor/nfc-fitness/

Kom og spørg bestyrelsen, hvis der dukker noget op!

Generalforsamlingen den 11. februar 2023 afholdes også på MO.VE. Der udsendes særskilt indbydelse.

Løbeskole forår 2023. Løbeskolen tyvstarter i år for at tilbyde fortræning til Royal Run. Allerede 13. februar går vi i gang. Som altid er alle medlemmer velkomne til at løbe på holdene.

16. januar 2023 Bestyrelse