Klubopgaver 2016

Klubopgaver for året 2016 

 

Forslag til aktivitet 

Beskrivelse af opgaven 

1. person 

2. person 

3. person 

Krenkerup Høstløb 

Fastlæggelse af tid og rute(r) – tilladelse fra grundejere/myndigheder - udarbejdelse af indbydelse – PR-arbejde – fremskaffelse af hjælpere – udarbejdelse af resultatliste (særskilt manual for afvikling af løb findes) 

Thomas Urfeldt 

Chayka Overgaard 

Michael Ordon 

Christel 

Nina Rasmussen 

Marielystløbet 

Fastlæggelse af tid og rute(r) – tilladelse fra grundejere/myndigheder - udarbejdelse af indbydelse – PR-arbejde – fremskaffelse af hjælpere – udarbejdelse af resultatliste (særskilt manual for afvikling af løb findes) 

Michael Ordon 

Niels Allerup  

Thomas Urfeldt 

Jakob Aner 

Solopgangsløb 

Fastlæggelse af tid og rute(r) – tilladelse fra grundejere/myndigheder - udarbejdelse af indbydelse – PR-arbejde – fremskaffelse af hjælpere – udarbejdelse af resultatliste (særskilt manual for afvikling af løb findes) 

Christel Sørensen 

Janne Rasmussen 

Chayka Overgaard 

Festugeløbet 

Fastlæggelse af tid og rute(r) – tilladelse fra grundejere/myndigheder - udarbejdelse af indbydelse – PR-arbejde – fremskaffelse af hjælpere – udarbejdelse af resultatliste (særskilt manual for afvikling af løb findes) 

Nina Myssen 

Lone Clausen 

Nina Rasmussen 

Thomas Urfeldt 

Hamborgskovløbet 

Fastlæggelse af tid og rute(r) – tilladelse fra grundejere/myndigheder - udarbejdelse af indbydelse – PR-arbejde – fremskaffelse af hjælpere – udarbejdelse af resultatliste (særskilt manual for afvikling af løb findes) 

Søren Møller-Madsen 

Thomas Urfeldt 

Claus Nymand 

Biathlonstævne  

(løb + skydning) 

DGI arbejder på at introducere Biathlon, og forestiller sig at et stævne skal arrangeres af en løbeklub, en skytteklub og DGI 

Palle Myssen 

Gitte Jensen 

 

Onsdagstræning i Hamborgskoven 

Fastlægge tid og sted – evt. fælles opvarmning - sikre at alle, der ikke kender ruten følges med en stedkendt  

 

 

 

Træningsdag i Nykøbing 

Sikre at der bliver delt nogle fornuftige hold – sikre at alle er med på et hold, inden de stikker af 

 

 

 

Løb i naturen 

Fastlæggelse af 5-6 lørdage el. søndage i vinterhalvåret – udpege starttidspunkt og startsted for ca. 1 times løbetur i naturen 

Lone Clausen 

Marianne Thøgersen 

Tina Oldrup 

Bo Wrona Olsen 

Sommerfest 

Fastlægge tid og sted – udarbejde indbydelse – modtage tilmeldinger - foretage evt. indkøb – organisere oprydning 

Lisbeth Christiansen 

Gitte Jensen 

Nina Myssen 

Klubaften 1 

Planlægge en klubaften  – reserver lokale - skaf løberelevant indlægsholder internt eller eksternt – lav indbydelse – organiser AV-midler - organiser forplejning 

Chayka Overgaard 

John Andersson 

Søren Møller-Madsen 

Lindy Petersen 

Klubaften 2 

Planlægge en klubaften – reserver lokale - skaf løberelevant indlægsholder internt eller eksternt – lav indbydelse – organiser AV-midler - organiser forplejning 

Chayka Overgaard 

John Andersson 

Søren Møller-Madsen 

Lindy Petersen 

Koordinerende træner til løbeskolen 

Samler den nødvendig skare af trænere og sætter sammen med dem rammerne for det kommende års løbeskole - koordinerer den samlede trænergruppes indsats i perioden - indkalder til og afvikler det nødvendige antal møder blandt trænerne under forløbet - fungerer som faglig sparringspartner for de øvrige trænere – forestår informationsmøde for potentielle deltagere 

Chayka Overgaard 

Trænere til løbeskole 

Møde hver gang (så vidt muligt) i 13 uger og gennemføre det aftalte program med holdet 

Marianne, Vicky, Nina, Jens Erik, Tina, Lisbeth, Lone, John, Thomas, Heidi, Annette, Søren, Bent, Kaj Aage, Tom 

Stafet for livet 

Samle og organisere et eller flere hold som deltagere 

Kaj Aage Munk 

Tina Oldrup 

Lona Clausen 

Janne Rasmussen 

En månedlig kaffetår efter løbeturen 

Fastlæggelse af tid og sted, eventuelle aftaler med Hallen  

Lone Clausen 

Betjening af tidtagningssystem 

Introduktion til og indøvning i betjening af klubben elektroniske tidtagningssystem og lejlighedsvis betjening af det ved konkrete arrangementer 

Helge Golhke 

Christel Sørensen 

Bo Wrona Olsen 

Nina Rasmussen 

Arrangement før og efter generalforsamling 

Arrangement af en eller flere aktiviteter før generalforsamlingen 2017 og efterfølgende socialt arrangement 

Lone Clausen 

Janne Rasmussen