Nyhedsbrev april 2013

Nu er foråret her!! Lige om lidt.

Efter en umådelig lang vinter med løb i kulde og blæst er vi ved at være klar til alle forårets aktiviteter. Dem kan du læse om her. Og så er det tid for årets kontingentbetaling. Der er en løbe-T-shirt i klubbens nye blå farve til de, som betaler til tiden.

 

Løbeskolen starter

Med forårets komme, nærmer også tiden sig for opstart af løbeskolen. Der blev i slutningen af marts holdt introduktionsmøde for årets løbeskole med 30-40 deltagere. Og snart går det løs. Som sædvanligt med 6 hold med trænere på hvert hold.

 

Første træningsdag er mandag d. 8. april kl. 18.00 på Cementen.Se målsætningerne for de enkelte hold og de vejledende træningsprogrammer på vores hjemmeside, http://www.guldborgsundloeberne.dk/loebeskolen. Annoncen for Løbeskolen 2013 udsendes sammen med dette nyhedsbrev. Sørg endelig for at sprede den rundt blandt kolleger, venner og bekendte.  

 

OBS. Løbeskolen og medlemskab af klubben er 2 forskellige ting.

”Eleverne” i løbeskolen deltager i et 22 uger langt, men tidsbegrænset forløb, og har principielt ingen tilknytning til klubben, når de 22 uger er gået. Medlemmer i klubben er medlemmer for 1 helt år, og kan deltage i alle klubbens aktiviteter gennem hele året. Medlemmer i klubben kan altså også deltage på holdene i løbeskolen.

 

Vi vil gerne understrege dette, fordi emnet hvert år har givet anledning til misforståelser – medlemmer som betaler til løbeskolen og bliver overraskede, når der senere kommer en kontingentopkrævning dumpende, eller ”elever”, der tror at de allerede har meldt sig ind i klubben.

 

Medlemmer af klubben – altså du som modtager dette nyhedsbrev, og som betaler kontingent (300 kr.) her pr. april – kan deltage i løbeskolen uden yderligere betaling.

 

 

Løbskalender

Der er planlagt en meget flot række af motionsløb, som klubben helt eller delvist arrangerer:

 

Søndag d. 5. maj kl. 10: Indvielse af den udvidede Motionsslange, marathon, stafet-marathon, 25 km, stafet-25 km. Indbydelsen er vedhæftet. Tilmelding på https://lap.io/event/2013-motionsslange-marathon

 

Mandag d. 20. maj kl. 10: Idestrupløbet, 3, 5 og 10 km

 

Tirsd.ag d. 18. juni kl. 17.30: Sydhavsstafetten, 4 x 5 km. Tilmelding er åbnet på www.sydhavsstafetten.dk

 

Mandag d. 29. juli kl. 18: Festugeløbet, 2, 4 og 6 km

 

Søndag d. 8. sept. kl 11: Hamborgskovløbet, 5 og 10 km

 

Søndag d. 13. okt. kl. 10: Guldborgsundløbet, 5 og 10 km

 

Nu med ’ø’

Der har nu et par år været mulighed for at købe domæne-navne med de særlige danske bogstaver æ, ø og å. Vi har derfor supplerende købt domæne-navner Guldborgsundløberne.dk. Du kan nu ramme vores hjemmeside både med ’guldborgsundløberne.dk’ og med ’guldborgsundloeberne.dk’.

 

Restsalg af T-shirts

Vi har et restparti af løbe-T-shirts fra sidste år. Farven er hvid. Dem sælger vi ud for den uhørt billige pris, 25 kr. pr. stk. Ikke alle størrelser haves. De sælges om mandagen ved træningen fra ’Cementen’.

 

Indbydelse til løb

Fra Nr. Ørslev Gymnastikforening har vi modtaget indbydelse til Hannenovløbet søndag d. 14. april. Indbydelsen er vedhæftet. Og fra Præstøløberne har vi modtaget indbydelse til løb d. 11. maj. Også denne indbydelse er vedhæftet.

 

Kontingent til tiden  =  gratis løbe-T-shirt

Vi har i vores nye klub valgt programmet ’Klubmodul’ som vores administrationsprogram for kontingent, medlemslister mv. Her kan du betale dit kontingent med Dankort, og senere også med andre kreditkort. Som med alle andre IT-programmer har der været et par indkøringsvanskeligheder, men nu skulle alt køre.

 

For de som betaler til tiden – senest 10. april – er der gratis en løbe-T-shirt i klubbens nye farve.

 

Her nedenfor finder du kasserens mail om kontingentbetaling, som skulle være sendt til alle medlemmer:

 

Så er det blevet tid til betaling af det årlige kontingent. Det gør du ved at oprette en profil på vores klubside hos klub-modul på denne adresse:

 

http://www.guldborgsundloeberne.klub-modul.dk/cms/ProfileMaintainEnrollment.aspx?TeamID=2

 

Når du betaler dit kontingent inden sidste rettidige indbetalingsfrist den 10. april 2013, kan duGRATIS vælge en klubtrøje i den nye blå farve ved enten at gå ind i menupunktet SHOP eller på dette link

 

http://www.guldborgsundloeberne.klub-modul.dk/cms/ShopOverview.aspx

 

(bemærk, at du stadig skal være logget ind i klub-modul)

 

Har du nogle spørgsmål, er det meget velkommen til at skrive og spørge.

 

mange løbehilsner

Mikael Krøier Henriksen, kasserer