Nyhedsbrev April 2015

Løbeskolen starter mandag d. 13. april

 

Selv om det har været svært at se det de sidste par dage, så har det faktisk været forår i en hel måned. På grund af påskens beliggenhed stod valget mellem at starte årets løbe-skole enten d. 30 marts eller d. 13. april. Heldigvis valgte vi ikke d. 30 marts, hvor vejret var elendigt, men i stedet d. 13. april, og vi satser så på, at løbeskolen – ”som sædvan-ligt” – indledes i fint forårsvejr. Det er kl. 18.00 fra Cementen, at det foregår.

 

Det er i år 8. gang, at vi afvikler løbeskole. Og igen i år med en gruppe af entusiastiske trænere, der stiller deres indsats til rådighed ganske gratis.

 

Konceptet vil ligne løbeskolen fra sidste år. 6 hold med forskellige forudsætninger og for-skellige målsætninger. De er vedhæftet denne mail. Du kan se træningsprogrammerne for de enkelte hold på klubbens hjemmeside http://www.guldborgsundloeberne.dk/loebeskolen

 

Husk at løbeskolen er gratis for klubmedlemmer, som har betalt kontingent for 2015.

 

Man kan fortsat tilmelde sig løbeskolen. Vi har derfor vedhæftet en flyer, som vi håber du vil dele ud til højre og venstre og til venner, bekendte, familie og andre, som kunne have glæde af at deltage i løbeskolen.

 

Kontingentopkrævning

 

Her pr. 1. april er det også ”sandhedens time”, for det er på dette tidspunkt at kontingent-opkrævningen sker. Du burde have modtaget en mail, hvor du adviseres om, at kontin-gentet trækkes. Såfremt du mod forventning ikke har fået nogen kontingentopkrævning, så bedes du rette henvendelse til kassereren, Tina Oldrup, tini@bdk.dk.

 

Kommende løb

 

Med forårets komme, så vil der også for alvor komme gang i løbearrangementerne. Guld-borgsundløberne er involveret i 3 arrangementer dette år:

 

Idestrupløbet, mandag d. 25. maj (2. pinsedag) kl. 10, distancer 3, 5 og 10 km

Sydhavsstafetten, tirsdag d. 16. juni kl. 17.30, distance 4 x 5 km (stafet)

Festugeløbet, onsdag d. 5. august kl. 18.00, distancer 2, 4 og 6 km

 

Skriv disse datoer ind i kalenderen.

 

Også flere af vores kolleger på Lolland-Falster-Sydsjælland arrangerer løb. Vi har ved-hæftet indbydelse til Kulsbjergsløbet.