Nyhedsbrev april 2016

Nyhedsbrev2016_marts-(5)

Løbeskolen starter

For 9. år i træk afvikler vi igen i år vores Løbeskole. Den starter mandag d. 11. april – som sædvanligt kl. 18.00 fra Cementen, og som sædvanligt med 6 niveauer. Læs målene og træningsprogrammerne for de forskellige hold på klubbens hjemmeside www.guldborgsundloeberne.dk/loebeskolen

Nyt i år er, at løbeskolen har fast træning 2 gange om ugen – mandage og onsdage kl. 18. Den varer til gengæld kun 12 uger i år, og sidste træningsdag er derfor onsdag d. 29. juni. Der afvikles introduktionsmøde tirsdag d. 5. april kl. 19 i Nykøbing-Hallen, lokale 14-15.

PS: Løbeskolen er gratis for medlemmer i klubben, som har betalt deres kontingent.

PPS: Del gerne vedhæftede annonce ud overalt, hvor du kan komme i tanker om.

Nyhedsbrev2016_marts (4)

Kontingentopkrævning

Kontingentopkrævningen er i gang netop nu. Igen i år er kontingentet latterligt lavt – kun 300 kr. for et helt år. Som ”gammelt” medlem burde du have modtaget en mail, hvori der adviseres om, at der pr. 1. april trækkes 300 kr. Som medlem i forbindelse med Løbeskolen sidste år, burde du have modtaget en mail fra kassereren. Har du ved en fejl slet ikke hørt noget, bedes du kontakte kassereren kasserer@guldborgsundloeberne.dk.

image004.jpg@01D110AE.62B72A20

SydstensLøbet – Danmarks Sydligste ½-marathon søndag d. 26. juni

I forbindelse med generalforsamlingen introducerede vi tanken om, at nogle af klubbens traditionelle løb ville blive erstattet af noget nyt og mere event-præget. Det første resultat er Sydstensløbet – arrangeret af Jakob Aner, Michael Ordon, Niels Allerup og Thomas Urfeldt. Det går fra Sydstenen på Gedser Odde og til Marielyst. Læs mere på vores hjemmeside www.guldborgsundloeberne.dk/arrangementer/sydstensloebet.

Et nyt, spændende og flot initiativ.

140X113_1 (9)

Sydhavsstafetten tirsdag d. 14. juni

Det er allerede snart en tradition – det kæmpestore stafetløb for hold, der afvikles midt i juni. Efter 2 år med udsolgte løb er der i år åbnet for lidt flere deltagere, så i alt 1800 løbere kan være med. I lighed med tidligere er der tale om 4 personer pr. hold og med 5 km til hver. Læs mere på www.sydhavsstafetten.dk.

Det er rigtig vigtigt for klubbens økonomi og gode omdømme, at vi kan stille et pænt antal hjælpere. Vil du give en hånd med, så henvend dig til thomas@urfeldt.dk.

Kalender

Oversigt over arrangementer i klubben indtil videre:

Tirs. d. 5. april kl. 19. Introduktionsmøde til løbeskolen. Nykøbing-Hallen, lokale 14-15

Man. d. 11. april kl. 18. Opstart løbeskolen.   Cementen

Lør. d. 11. juni ??? Biathlon (løb og skydning)

Tirs. d. 14. juni kl. 17.30. Sydhavsstafetten, 4 x 5 km holdløb

Søn. d. 26. juni kl. 10. Sydstensløbet, Danmarks Sydligste ½-marathon

Lør. d. 27. aug. Høstløbet (øl-løb ved Krenkerup)

Lør. d. 17. sept. Løb i naturen

Søn. d. 16. okt. Løb i naturen

Lør. d. 12.nov. Løb i naturen

Lør. d. 17. dec. Løb i naturen

image009.jpg@01D110AE.62B72A20

Andre arrangørers løb

Falster Golfklubløb 2016 10. april: Se mere

http://www.nøg.dk/noeg2015/falstergolfklubloeb.asp