Nyhedsbrev februar 2011

Kommende arrangementer:

 

Tirsdag d. 8. februar kl. 19.00 – Kend-dit-løbeur v/Mikael Henriksen

Denne aften gentager vi arrangementet, hvor du kan lære mere om at bruge dit løbeur. Der er fokus på Garmins ure, især Forerunner 205, 305 og 405. Og har du mod på at forberede dig, så har der netop kørt en artikelserie om emnet i bladet ’Aktiv Træning’, som du kan se et sammendrag af på http://aktivtraening.dk/gps-skole

 

Løb i naturen søndag d. 20. februar (bemærk: søndag)

Mødested ved Middelaldercentret søndag den 20. februar kl. 10.00. Turen går i Hamborgskoven. Hvis det er dårligt føre, bliver der en alternativ tur i Sundby-området.

 

Torsdag d. 31. marts kl. 19.00 – Kost og ernæring i forbindelse med løb v/ Camilla Spagner

Kost og ernæring har været et meget efterspurgt emne fra vores medlemmer. Her har vi fået kontakt til en virkelig ekspert. Camilla Spagner er cand.scient. i human ernæring. Og samtidig er hun en glimrende løber, og fast skribent på flere løbemagasiner og en efterspurgt foredragsholder. Læs mere på http://www.spagner.dk/om-mig

 

 

Diverse

 

Berlin ½-marathon 3. april

Flere medlemmer har tilmeldt sig dette glimrende arrangement, hvor man udover et velorganiseret løb på en rute med mange højdepunkter også får en tur til denne spændende by. . Læs mere på http://www.marathon.dk/rejser/informationer-om-marathon-rejse.asp?eventid=38. Her kan man også tilmelde sig, og også bestemme om man vil have 2 eller 3 overnatninger. Vi satser ligesom sidst på hotellet Park Inn, der ligger perfekt i forhold til start og mål. Husk at skrive, at I kommer fra Guldborgsundløberne – hvis vi er nok deltagere herfra, så kan vi blive samlet op i Nykøbing

 

Refleksveste

Vi har stadig en lille rest af refleksveste med påtrykt klublogo, og de sælges fortsat til den særdeles favorable pris af 80 kr. pr. stk. Der er kun størrelserne L, XL, og XXL tilbage, men de skal også være lidt store i størrelsen, fordi man typisk bærer dem udenpå andet løbetøj. Henvend dig til Tom Mogensen, tm@seas-nve.dk, hvis du har interesse i tilbuddet..

 

Løbeprojekt 2011

Årets løbeprojekt hat første træningsdag mandag d. 4. april. I år står vi helt på egne ben – projektet hedder derfor ’Løb med Guldborgsundløberne’. Men konceptet kommer til at ligne *løb med DGI’

 

Kurser

DGI planlægger følgende kurser afholdt hos os i klubhuset i Idestrup:

Klubben giver gerne tilskud til deltagelse i disse kurser, såfremt man er indstillet på at bidrage til klubbens aktiviteter. Se om kursustilmelding nedenfor.

 

Deltagelse i kurser

Specielt DGI afholder mange interessante og relevante kurser for trænere og løbere, også motionsløbere. Kurserne afvikles med støtte fra Tipsmidlerne, men der er dog en vis egenbetaling. Egenbetalingen er mindre for medlemmer i klubber under DGI. Guldborgsundløberne yder gerne et tilskud til denne reducerede egenbetaling, men under visse forudsætninger. Af det tilskud, som klubben yder, kan den få en andel tilbage fra Guldborgsund Kommunes Folkeoplysningsudvalg, men kun hvis klubben inden 14 dage efter kursets afholdelse indsender en ansøgning med dokumentation for gennemført kursus. (jah, jah - troede du virkeligt, at løb var en simpel og ubureaukratisk ting??)

 

Bestyrelsen har derfor fastsat følgende retningslinjer gældende for 2011:

  • Klubbens samlede kursusbudget for 2011 er 6.000 kr.
  • Alle medlemmer kan frit vælge at deltage i DGI’s kurser, når man selv afholder egenbetalingen.
  • Ved tilmelding på DGI’s hjemmeside skal man oplyse klubnavn B1938 Idestrup og tilmeldingskoden Idestrup – så deltager man med reduceret egenbetaling
  • Der gives supplerende klubstøtte til deltagelse i kurser, såfremt man planlægger at bruge kurset i en aktiv indsats for klubben (f.eks. som hjælpetræner)
  • Klubstøtte fordrer, at man på forhånd har aftalt det med formanden på smm.marathonman@privat.dk- samt at
  • Man fremsender umiddelbart efter kurset kursusprogram + deltagerbevis til samme mailadresse som nævnt ovenfor..

 

Licens til Dansk Atletik Forbund

En licens giver ret til at stille op til atletikstævner under DAF, samt danske mesterskaber på de forskellige distancer man kan løbe.

 

Ønsker du at gøre brug af denne mulighed:

  1. Send en mail til cheftræner Mikael Krøier Henriksen på henriksen.mikael@gmail.commed fulde navn og fødselsår.
  2. Listen over hvem der har licens skal indsendes til DAF i februar måned og det vil derfor være hensigtsmæssigt at gøre det senest 1. februar.
  3. En licens koster i 2011 75 kr. og Mikael får opkrævningen og betaler til DAF, hvorefter man afregner til Mikael.

Datoer, distancer mv. for de forskellige løb kan ses på www.dansk-atletik.dk.

 

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har ved mødet d. 4. januar 2011 konstitueret sig. Søren Møller-Madsen er fortsat formand, og Kirsten Mikkelsen er fortsat kasserer (men varsler, at hun gerne vil afløses).

 

Budgettet for kurser blev fastsat til 6.000 kr., som anvendes jf. ovennævnte retningslinier.

 

Budgettet for klubaftener i det kommende vinterhalvår er i alt 6.000 kr.

 

Der planlægges indkøbt forstærker m. mikrofon og højtalere til brug i forbindelse med afvikling af løb. Det tilstræbes at spare 40.000 kr. op til brug for indkøb af et tidtagningssystem med chip, mens den øvrige finansiering søges dækket via fonde.

 

Løbeprojektet ”Løb med Guldborgsundløberne” planlægges af en lille arbejdsgruppe (Mikael Henriksen, Rene Petersen og Søren Møller-Madsen). Rent økonomisk tilstræbes, at projektet skal hvile i sig selv. Deltagerbetalingen sættes til 200 kr.

 

Vi modtager mange opfordringer til at lave løb, f.eks. et lokalt kvindeløb, løb for velgørende organisationer mv. Skal nye løb udvikles, vil det kræve at nye kræfter træder til (efterfølgende bem.: Thomas Urfeldt har påtaget sig at være med til at udvikle et større stafetløbs-arrangement).