Nyhedsbrev februar 2016

140X113_GF16_forsamling

Noter fra generalforsamlingen d. 6. februar 2016

13 deltog inden generalforsamlingen i et pålidelighedsløb med indlagte opgaver. Mest pålidelige person i klubben er herefter Lisbeth Christiansen.

Formanden kunne berette om et aktivt år med en række medlemsarrangementer og afvikling af flere motionsløb. Løbene viser dog en vis afmatning i deltagertal, og flere nyskabende løb er derfor på vej.

Regnskabet udviste et underskud på ca. 40.000 kr. Det er dog ganske bevidst, at pengene skal ud og være til gavn for medlemmerne, og klubben har fortsat en pæn beholdning.

Nye bestyrelsesmedlemmer blev Lisbeth Christiansen, Kaj Aage Munk og Palle Myssen. Der var genvalg til Søren Møller-Madsen.

Der er heldigvis fortsat mange, som vil være med til at skabe aktiviteter i klubben, og det lykkedes næsten af få fuldt hus på opgaveskemaet.

Under ’Eventuelt’ blev 3 personer, som har udført en bemærkelsesværdig indsats for klubben hædret med diplom og gavekort. Se hvem de 3 er nedenfor.

Efter generalforsamling deltog godt 40 personer i en hyggelig fællesspisning.

140X113_GF16_03

Årets træner – Nina Rasmussen

Begrundelse: Nina har gennem en årrække og igen i år været en meget vellidt, respekteret og systematisk træner i løbeskolen, og er på den måde et stort plus for løbeskolen.

140X113_GF16_02

Årets nye leder – John Andersson

Begrundelse: John har efter at han blev valgt ind i bestyrelsen i starten af 2015 været med til at arrangere en række klubaftener, og har desuden forestået en lang række frivillige træningsseancer, som han har fået meget ros for.

140X113_GF16_01

Årets erfarne leder – Søren Møller-Madsen

Begrundelse: Søren har været formand fra klubbens start i Idestrup. Han har set klubben rykke adresse, udvides og ændres i takt med medlemmernes til tider småtossede ideer. Søren har udvist en forbilledlig ro og tillid på, at klubben er stærk, når der har været modgang, og har på trods af de mange år i klubben, stadig masser af energi i sit virke som formand.