Nyhedsbrev februar 2020

Tina Oldrup ny formand

Ved generalforsamlingen d. 1. februar skiftede klubben formand.  Den hidtidige formand, Søren Møller-Madsen, havde valgt ikke at genopstille. Det gav anledning til en rokade, så vores hidtidige kasserer, Tina Oldrup, påtog sig hvervet som formand, mens Kaj Aage Munk påtog sig hvervet som kasserer. Nyvalgt til bestyrelsen blev Henrik Thøgersen, mens der var genvalg til Dorte Mie Olsen og Janne Rasmussen

De frivillige blev hyldet for deres indsats

Uden frivillige – ingen aktiviteter i klubben. Dette tema gik igen mange gange i forbindelse med generalforsamlingen. I formandens beretning (vedhæftet) blev der mange gange sagt tak til årets frivillige, men formanden konstaterede også, at det er mindre end 1/5 af alle medlemmer, der på en eller anden har givet et nap med.

En speciel hyldest blev der givet til 3 frivillige. Dorte Mie Olsen blev hyldet som årets træner for sit engagement og løbeglæde. Bestyrelsen havde desuden valgt at sætte fokus på ”de usynlige frivillige” – dem der bare er der en hel masse gange. Helge Gohlke blev hyldet for at være ”klubbens mest erfarne vejviser”, og Gerd Nielsen blev hyldet for igennem en menneskealder at have påtaget sig utallige små og store opgaver.

Alle årets frivillige fik desuden overrakt en drikkedunk og en halsedisse – begge dele med klublogo.

Regnskabet viste både overskud og penge på kistebunden.

Ved generalforsamlingen gennemgik kassereren regnskabet (vedhæftet). Ud af en omsætning på godt 137.000 kr. udviste regnskabet et overskud på ca. 7.600 kr. De største indtægtskilder har været kontingent og tilskud fra Sydhavsstafetten. Udgifterne er fordelt over mange poster, bl.a. tøj, arrangementer, medlemsadministration, kontingenter, forsikring og kurser.

Løb i naturen lørdag d. 15. februar kl. 14

Februar måneds løb i naturen foregår lørdag d. 15. februar med start ved Bangsebrohus, Bangsebro Alle 3, 4800 Nykøbing F. Der vil som sædvanligt være ruter på ca. 5 og ca. 10 km. Alle deltagere til TV2 Øst Løbet indbydes til at deltage – uanset om de er medlem af klubben eller ej. Husk kaffe eller te til eget forbrug.

De efterfølgende Løb i naturen vil være:

Søndag d. 15. marts kl. 10. Start ved Middelaldercentret, Ved Hamborgskoven 2, Nykøbing F

Lørdag d. 18. april kl. 14. Start ved Hesnæs havn, Bageste vej 2, Stubbekøbing (og her er der en god badestrand, hvis man skulle få lyst…)

Resultat af spørgeskemaundersøgelse

I starten af januar gennemførte vi en lille spørgeskemaundersøgelse af, hvad der er medlemmernes interesse i forbindelse med klubbens aktiviteter. 73 medlemmer svarede på undersøgelsen. Resultatet er, at træningen bibeholdes som i dag, 2 hverdagsaftener om ugen, og med trænere på holdene i en begrænset periode (løbeskole som nu i ca. 4 måneder). Der var ønske om også at have et gå-hold. Vi vil forsøge at udvide aktiviteten ’Løb i naturen’, så den foregår hele året rundt. Der var interesse for både sociale arrangementer og egentlige motionsløb, samt klubaftener med et løbe-teknisk indhold.

TV2 Øst Løbet kommer til Nykøbing F. søndag d. 3. maj kl. 12

Det årlige TV2 Øst Løbet foregår i år i Nykøbing F. med Guldborgsundløberne og Guldborgsund Triathlon Klub som praktiske arrangører. Sidste år var der over 2.000 deltagere i løbet, hvor man også kan vælge at gå. Man kan vælge mellem at løbe 2, 5, 10 eller halvmarathon eller at gå 2, 5 eller 10 km. Guldborgsundløberne skal stille med 35 hjælpere til arrangementet, så vi håber på stor velvillighed blandt vores medlemmer. Tovholdere fra Guldborgsundløbernes side er Janne Rasmussen og Kaj Aage Munk.

Køb af klubtøj

Guldborgsundløberne har en aftale med Intersport Nykøbing F om køb af klubtøj. Butikken ligger inde med et mindre lager af tøj, hvorpå der allerede er trykt logo, så man kan få tøjet med hjem med det samme. Man afregner selv direkte med butikken. Intersport Nykøbing F giver desuden 25 % rabat til alle medlemmer på alle ikke-nedsatte varer. Læs mere på den vedhæftede flyer.

Det sidste nyhedsbrev fra min side

Efter 26 år i bestyrelsen, heraf de 21 år som formand, har jeg valgt at give stafetten videre. Det har været nogle interessante år. I 1990’erne og starten af 00’erne gik det ned ad bakke for klubben. Medlemmer forsvandt lige så stille og der kom ingen nye til. Til sidst var vi kun 28 medlemmer tilbage. Så startede DGI projektet ’Start to run’ i 2008 i stil med vores velkendte løbeskole. Med hjælp udefra fik vi samlet de krævede 12 trænere, og gennemførte projektet. Det gav et uventet stort respons, og det år steg medlemstallet til omkring 80. Siden er det steget stille og roligt og har stabiliseret sig omkring 200. I januar 2013 ændrede klubben status fra at have været en afdeling i B1938 til at blive en selvstændig klub. Mit ”ægteskab” med klubben har således været både i ”lyst og nød”. Jeg håber på ”medvind på løberuterne” til jer alle fremover.

Med venlig hilsen

Søren Møller-Madsen

 

Kalender

Lørdag d. 15. feb. kl. 14: Løb i naturen, start ved Bangsebrohus

Søndag d. 15. marts kl. 10: Løb i naturen, start ved Middelaldercentret

Mandag d. 30. marts kl. 18: Forventet opstart af løbeskolen

Lørdag d. 18. april kl. 14: Løb i naturen, start ved Hesnæs havn

Søndag d. 3. maj kl. 12: TV 2 Øst Løbet med start og mål på Torvet i Nykøbing

Tirsdag d. 9. juni: Sydhavsstafetten