Nyhedsbrev januar 2013

19. januar kl. 15.30: Indkaldelse til stiftende generalforsamling (bemærk tidspunktet) i B1938’s lokaler (Idestrup)

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er det planen at stifte en ny, selvstændig klub. Navnet vil stadig være Guldborgsundløberne, men vi vil ikke længere være en afdeling af en anden klub. Det sker d. 19. januar. Og vi slår denne begivenhed sammen med traditionerne fra den normale julefrokost, hvor vi løber 2 gange 3 kilometer pålidelighedsløb og hygger os i godt kulinarisk lag bagefter.

Dagsorden for den stiftende generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om baggrunden
  3. Vedtagelse af vedtægter (forslag til vedtægter vedhæftet dette nyhedsbrev)
  4. Forslag til budget
  5. Valg af bestyrelse
  6. Aktiviteter i det kommende år (ide-skema vedhæftet)
  7. Eventuelt

Programmet for dagen ser herefter således ud (se også den særskilte indbydelse):

Kl. 14.00 Pålidelighedsløb– 2 x 3 km, hvor ure er strengt forbudt

Kl. 15.30 Stiftende generalforsamling

Kl. 17.30 Nytårsfrokost (tilmelding til lobeclausen@mail.dk (Lone Clausen)

 

26. januar. kl. 10.00: Løb i naturen

Den næste fælles tur i naturen bliver i Hamborgskoven. Mødestedet er den store plæne på Hamborgskovvej (overfor Kirsebærhaven). Bemærk tidspunktet.