Nyhedsbrev januar 2014

Nyhedsbrev januar 2014                   - sammen gør vi det muligt 

Velkommen til et nyt aktivt løbeår Det er nu 1 år siden, at vi stiftede Guldborgsundløberne i den nuværende form. Forud var gået næsten 32 år som en underafdeling i B1938, men efter den stiftende generalforsamling d. 19. januar 2013 skulle vi stå på egne ben som en ny selvstændig forening.  Jeg synes, at vi er kommet godt fra start. Det formelle og organisatoriske er kommet på plads. Vi er godkendt som forening efter Folkeoplysningsloven og optaget i Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og (Dansk Atletik-Forbund (DAF) Lige nu er vi nøjagtig 150 medlemmer, og magter i fællesskab at gennemføre en række aktiviteter. Men der er også områder, hvor vi kan blive endnu bedre, eller hvor vi har ikke-opfyldte ønsker. Bestyrelsen har i samarbejde med DGI gennemført ”Foreningstesten”, hvor man klarlægger foreningens stærke og svage sider indenfor i alt 8 områder. Bestyrelsen har som konsekvens heraf besluttet i det nye år, at sætte fokus på emnet ”frivillige”. Uden frivillige – ingen aktiviteter. Men allerførst ser vi frem til at høre medlem- merne holdninger til, hvordan det går i klubben og hvor den skal bevæge sig hen. Det sker ved den første ordinære generalforsamling, som afholdes d. 25. januar. Vel mødt. 
Klubarrangement og generalforsamling 25. januar. Kl. 15.00. Pålidelighedsløb, altså et løb, hvor man skal holde styr på sit løbetempo uden at have et ur til rådighed. I år efter et nyt og indtil videre hemmeligt koncept. Den samlede distance vil være ca. 5 km. Start ved Sophieholmen på pladsen foran Roklubben og Motorbådsklubben. Efter- følgende vil være bademuligheder. Kl. 16.30. Generalforsamling. Afholdes i Motorbådsklubben, Sophieholmen 21, Nykøbing F. Se særskilt indkaldelse. Kl. 18.00. Fælles spisning og hygge (”Efter-jule-frokost”) En mere detaljeret indbydelse til dette arrangement følger. 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. januar kl. 16.30 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne. General- forsamlingen afholdes i Motorbådsklubben, Sophieholmen 21, Nykøbing F. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Hanne Brix-Hansen er villig til genvalg Tom Mogensen ønsker ikke genvalg Søren Møller-Madsen er villig til genvalg 7. Valg af 2 suppleanter Disse poster er vakante 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Disse poster er vakante 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. For forslag om vedtægtsændringer gælder dog, at de skal være formanden i hænde senest 2 måneder før udgangen af den måned, hvori den ordinære general- forsamling skal afholdes. 
Aqua træning tirsdag d. 4. februar kl. 19.00 i Svømmecenter Falster Kom og vær med til en anderledes klubaften med Aqua Circle i Svømmecenter Falster, Kringel- borg Allé 3, Nykøbing F tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 19.30 (mødetid i forhallen kl.19) 
Aqua Circle er 45 minutters cirkeltræning i højt tempo i vand! Aqua Circle er for alle - og du kan styrke din krop med en anderledes form for styrketræning på en sjov måde. 
Pris pr. person kr. 50 - tilmelding er nødvendig på aarslew1967@gmail.com senest mandag d. 27. januar. Tilmelding er bindende. Begrænset antal pladser... 
Medbring svømmetøj og drikkedunk (piger evt. en sports Bh) 
Crossløb Det 3. ud af seriens fire crossløb afvikles søndag d. 12. januar i Lundby. Se nærmere på http://vorespuls.dk/indhold/dgi-crosslob-serie-vinter-201314-3-runde 
Hvad er Nyhedsbrevet – og hvad er det ikke ! Guldborgsundløberne udsender 1 gang om måneden et elektronisk nyhedsbrev til alle medlemmer (og blandt andet derfor er det vigtigt, at du vedligeholder din korrekte mail- adresse). Nyhedsbrevet fortæller primært om løbe-aktiviteter på vej, og primært om aktivi- teter i Guldborgsundløbernes eget regi eller i lokalområdet. Men skulle der være med- lemmer, som har lyst til at fortælle om løbe-oplevelser, som de allerede har haft, og som de gerne vil delagtiggøre andre i, så vil sådanne indlæg også blive modtaget med glæde.  
I det hele taget modtages indlæg med glæde – gerne senest et par dage før månedsskif- te, så nyhedsbrevet kan udsendes d. 1. i den efterfølgende måned. Vi tilstræber kun at ”forstyrre” medlemmerne 1 gang om måneden, og vil helst undgå at sende materiale ud ’klatvis’ (men det lykkes ikke altid helt). 
Der afholdes et hav af løb rundt omkring i fædrelandet, og vi får jævnligt tilsendt indbydel- ser til sådanne løb. I nyhedsbrevet omtaler vi normalt kun de løb, som afvikles på Lolland- Falster eller Sydsjælland. Øvrige løb må man finde i de forskellige løbskalendere på net- tet, f.eks. www.motionslob.dk.  
Vi modtager også jævnligt opfordringer til at reklamere for en eller anden ’dims’, som lø- bere ’umuligt kan undvære’. Det overlader vi som regel til forhandleren at markedsføre på anden måde. 
Endelig modtager vi også af og til opfordringer til enten at afsætte startnumre, som nogen af en eller anden grund ikke kan udnytte, eller efterlysninger af startnumre til allerede ud- solgte løb. Det overlader vi til, at man selv må klare, enten via Facebook eller via løbe- hjemmesider, f.eks. www.dourun.dk.