Nyhedsbrev juli 2021

Juli 2021 Sommerferien står for døren for de fleste. Selv om det kan betyde afslapning, behøver det ikke betyde, at man holder op med at løbe. Man kan løbe de fleste steder, bare husk at tage løbeskoene med. Hvis det er meget varmt, kan det være en idé at løbe enten om morgenen, eller lidt senere på aftenen. Det kan også være rart med skyggen i en skov, eller et sted, hvor man kan gå i vandet efter løbeturen, så kroppen får normal temperatur igen. Husk at drikke vand og evt. tage noget med til turen, hvis den tager længere tid. Fællestræningen er nu mandag på Cementen og onsdag i Hamborgskoven, begge dele kl. 18.00. Der er ikke faste trænere, og man finder selv sammen i grupper. Løb i naturen holder sommerpause i juli. Mange sommerferiehilsner Tina Oldrup, formand 

 

Generalforsamling 2021 Årets generalforsamling blev gennemført, om end det var noget sent i forhold til vedtægternes bestemmelser. Bestyrelsen er uændret. Der er sat tovholdere på en del aktiviteter i resten af året , men der mangler lige nu tovholdere på Stafet for Livet og evt. klubaften. Kom gerne og meld dig, eller få at vide, hvad det indebærer – evt. på formand@guldborgsundloeberne.dk. Skema med klubopgaver lægges på hjemmesiden, så den kan tilgås af alle. Husk at vi alle er ansvarlige for at løse klubbens opgaver! 

 

Stafet for livet påregnes gennemført i år Der bliver brug nogen, der kan stå for planlægningen. Giv besked – evt. på formand@guldborgsundløberne.dk. Der er tilmeldt et hold for Guldborgsundløberne. 

 

Årets sommerfest bliver lørdag den 25. september 2021 Skriv datoen i kalenderen allerede nu! Nærmere følger senere

 

Afholdes den 17. august i Maribo. Kontakt Thomas Urfeldt, hvis du ønsker at give en hånd med og ikke allerede har meldt dig.

 

Trænersituationen Vi mangler nogle trænere, så hvis du går og tænker, du kunne hjælpe os, vil vi gerne høre det. Vi tilbyder alle DGI’s trænerkurser, så du kan blive godt klædt på med teori og gode ideer. Kom til bestyrelsen eller Janne Rasmussen og hør nærmere – også selv om du er i tvivl om det er noget for dig.