Nyhedsbrev juni 2016

140X113_1 (15)

Sydstensløbet – Danmarks Sydligste ½-marathon søndag d. 26. juni

Tilmeldingen til dette nye løbe-arrangement er godt i gang, og arrangørerne forventer så småt, at maksimum deltagerantallet på 200 vil blive nået. Løbet går fra Sydstenen i Gedser til Marielyst. Løberne bliver kørt i bus af John’s Turistfart fra Marielyst til Sydstenen. De løbere, som forventes at bruge længst tid, starter først. Der er altså ikke samlet start, men til gengæld bør der være trængsel ved målindløbet. Man får målt sin individuelle tid med chip. Læs mere på vores hjemmeside www.guldborgsundloeberne.dk/arrangementer/sydstensloebet.

140X113_1 (12)

Biathlon (løb og skydning) lørdag d. 11. juni kl. 10

Dette arrangement gennemføres sammen med Nykøbing F. Skytteforening og DGI. Starten vil være ved skytteforeningens klubhus på adressen, Ved Kohaven 9. Løbet består af 3 løberunder af 1.500 meter og 2 skydninger.  Se vedhæftede indbydelse.

Tilmelding sker via DGI:  http://www.dgi.dk/arrangementer/201623744100

 

Nyhedsbrev2016_marts (3)

Løbeskolen delvis aflyst onsdag d. 8. juni – hold 1 & 2 træner som mormalt

På denne dag afvikles Enelco-løbet med start kl. 18.00 fra Cementen – altså nøjagtig samme tid og sted som løbeskolen. Løbet afvikles til fordel den lokale scleroseforening. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at tilmelde sig Enelco-løbet (5 eller 10 km samt børnerute). Samtidig aflyser vi løbeskolen, undtaget for hold 1 & 2, som træner som normalt. Tilmelding på https://app.lap.io/event/2016-enelcoloebet

140X113_1 (16)

Temaaften om Åndedrætstræning den 16. juni kl. 19.00-20.30 i Hallen

Oplæg af Jesper Carlson fra ResMed Maribo, Sports & Health Science om hvor vigtigt det er at åndedrætstræne! Jesper vil demonstrere, hvordan man kan lungemuskeltræne. Jesper tager udstyr med, så man kan prøve træningen på egen krop. Åndedrætstræningen bruges af sportsudøvere til at opnå en forbedret præstation. Vi trækker lod om 2 træningssæt på aftenen. Klubben er vært for vand og kaffe/the

Læs om vejrtrækning/lungetræning: http://www.xn--lungetrning-g9a.dk/lungetraening/

140X113_1 (10)

Sydhavsstafetten tirsdag d. 14. juni kl. 17.30 – Løbet er UDSOLGT

Selv om det mulige deltagerantal i år er hævet fra 1.600 til 1.800 deltagere, er løbet udsolgt. Sydhavsstafetten cementerer dermed sin position som Lolland-Falsters uden sammenligning absolut største løbebegivenhed.  Men det er stadig muligt at komme og heppe og hygge.

Nyhedsbrev2016_marts (2)

Løbeskolen slutter med udgangen af juni – men starter igen efter sommerferien

Onsdag d. 29. juni vil være den sidste gang i løbeskolen i denne omgang. Men der vil fortsat være fælles-løb hver mandag og onsdag kl. 18.00. Og mandag d. 15. august starter en ny omgang løbeskole op. For holdene 3-6 vil der i høj grad være tale om, at man fortsætter det forløb, som allerede er startet op, mens holdene 1-2 i højere grad vil blive tilpasset ny-løbere. Yderligere information følger.

Generalforsamling_03

Hjælpere søges

Afvikling af vores løbe-arrangementer kræver også hjælpere. Aktuelt vil vi meget gerne søge nogle hjælpere til Sydstensløbet. Der er tale om især vejvisere eller hjælpere ved depot. Alt arbejde i klubben er baseret på frivilligt arbejde, og vi håber meget, at klubbens medlemmer vil bakke op omkring aktiviteterne, enten selv at give en hånd med eller ved at overtale ægtefæller/familie/bekendte til at gøre det. Henvend dig til løbsarrangøren thomas@urfeldt.com.

140X113_1 (3)

Pr. 6. juli: Onsdagstræningen flytter til Hamborgskoven. 

Når løbeskolen slutter med udgangen af juni flytter onsdagstræningen til Hamborgskoven. Nyt startsted er Middelaldercentrets parkeringsplads – altså ikke plænen som de foregående år. Træningstidspunktet er fortsat kl. 18.00. I Hamborgskoven er der mulighed for at løbe forskellige skønne og afvekslende ruter af forskellige længder.

OBS. Gælder først fra juli.

140X113_1 (14)

Stafet for livet lørdag d. 21.august kl. 14 til 22. august kl. 11

Sæt X i kalenderen på den 20.-21. august, hvor der er Stafet for livet på det gamle atletikstadion i Nykøbing. Det handler om at indsamle penge til Kræftens Bekæmpelse. Grundlæggende skal der være en repræsentant for holdet på banen i alle de 21 timer, det varer. Man må gå - eller selvfølgelig også gerne løbe. Vores hold hedder GULDBORGSUNDLØBERNE. Man kan tilmelde sig allerede nu. Familie og venner må også gerne deltage på holdet. Det koster 100 kr. at deltage. Man kan købe mad og drikke på pladsen. Klubben stiller pavilloner op og sørger for et samlingssted for deltagerne. Tilmelding på https://www.stafetforlivet.dk/stafet/nykoebing-f/tilmeldte-hold/hold/5408. Eventuelle spørgsmål kan stilles til Kaj Aage Munk eller Tina Oldrup fra bestyrelsen. Se kontaktoplysninger på hjemmesiden.

140X113_1 (17)

Sommerfest d. 3. september

Endnu er de konkrete planer sparsomme. Men der planlægges afholdt en sommerfest lørdag d. 3. september. Sæt kryds i kalenderen.

140X113_løbekalender

 

Kalender

Lør. d. 11. juni kl. 10.  Biathlon (løb og skydning)

Tirs. d. 14. juni kl. 17.30. Sydhavsstafetten, 4 x 5 km holdløb

Tors. d. 16. juni kl. 19.00. Temaaften om åndedrætstræning

Søn. d. 26. juni kl. 10. Sydstensløbet, Danmarks Sydligste ½-marathon

Ons. d. 6. juli og frem til medio september. Onsdagstræning afvikles i Hamborgskoven

Man. d. 15. aug. Løbeskolen starter op efter sommerferien

Lør. d. 21. aug. kl. 14 til søn. d. 22. kl. 11 Stafet for livet

Lør. d. 27. aug. Høstløbet (øl-løb ved Krenkerup)

Lør. d. 3. sept. Sommerfest

Lør. d. 17. sept. Løb i naturen

Søn. d. 16. okt. Løb i naturen

Lør. d. 12.nov. Løb i naturen

Lør. d. 17. dec. Løb i naturen

140X113_1 (9)

Andre arrangørers løb

Lør. d. 4. juni kl. 11. Kvindeløb på Marielyst. 5 og 10 km. Tilmelding på https://lapio.dgi.dk/event/2016-kvindeloeb-marielyst?lang=da

Lørdag d. 11. juni kl. 11. Pandekageløbet i Maribo. 5 og 10 km. Se vedhæftede flyer.

Lørdag d. 9. juli kl. 8:15. Vordingborg Festugeløb. 3, 5 og 7 km. Se vedhæftede flyer

1. – 5. august. Etapeløb Møn. Se i vedhæftede ’Nyt fra DGI Løb’