Nyhedsbrev maj 2019

Nyhedsbrev2016_marts (2)

Velkommen til nye medlemmer

Guldborgsundløberne har igen her foråret fået et antal nye medlemmer. Velkommen til jer alle til vores løbefællesskab. Aktuelt har klubben 193 medlemmer. Vi vil her ganske kort fortælle lidt om, hvorledes klubben fungerer.

Information:

Guldborgsundløberne har 3 informationskanaler. For det første et månedligt elektronisk nyhedsbrev, som primært er en orientering fra bestyrelsen om kommende arrangementer. For det andet vores hjemmeside, som er en orientering både til omverdenen og vores egne medlemmer om, hvad vi er for en klub og om vores aktiviteter. Og for det tredje en åben Facebookgruppe, som er kontakten fra medlem til medlem.

Kontakt:

Du kan finde vigtige kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet. Andre kontaktoplysninger ligger på hjemmesiden.

Træning:

Der er 2 faste ugentlige træningsgange – mandage og onsdage, hver gang kl. 18. Dette gælder året rundt (dog med særlige aftaler hvis juleaften eller nytårsaften falder på en træningsdag). Herudover aftaler medlemmer ofte fælles løbeture via Facebookgruppen.

Organisering:

Guldborgsundløberne er en frivillig forening, hvor alle trænere, arrangører, bestyrelsesmedlemmer m.fl. er frivillige og ulønnede. Bestyrelsen sikrer, at de formelle krav til foreningen (regnskab, medlemsregistrering, kontakt til myndigheder mv.) overholdes, mens etablering af aktiviteter i foreningen er et fælles anliggende for alle medlemmer.

Fælles kaffe:

Hver den første mandag i måneden er der fælles kaffe i Hallens cafeteria kl. 19, så vi kan udnytte muligheden for snak på tværs af traditionelle hold og grupper.

avis

organisationsdiagram

Nyhedsbrev2016_marts (1)

Kursus i løbeteknik onsdag d. 15. maj kl. 18

Vi får ikke helt sjældent spørgsmål om, ”hvordan man løber rigtigt”. Svaret er ikke helt let at give. Men onsdag d. 15. maj får vi nogle gode bud, når DGI’s ekspert, Per Birkmose, kommer på besøg. Den normale onsdagstræning er den dag erstattet af dette kursus. Kurset er åbent for alle medlemmer af Guldborgsundløberne. Det er planlagt til at vare fra kl. 18 til 20. Mødestedet er Cementen som sædvanligt.

Madpakkeløb (og gang) onsdag d. 29. maj kl. 18

Denne dag mødes vi som vanligt kl. 18.00 på Cementen. Herfra løber/går alle en fastlagt rute på ca. 5 km, og kl. 19.00 spiser vi i fællesskab vores medbragte madpakker. Vi finder en plet i de grønne områder ved Svanedammen. Tanken er at alle løber med alle og at man denne dag ikke har fokus på fart og distance, men på hyggeligt samvær. Arrangementet er åbent for alle. Se den vedhæftede indbydelse.

Solopgangsløb 2. pinsedag kl. 06.00 (10. juni)

Igen i år hilser vi 2. pinsedag velkommen med Solopgangsløb på Marielyst Strand. Vi løber eller går en ud-og-hjem rute i strandkanten fra kl. 06 til kl. 07. Man bestemmer selv distancen (man vender efter ½ time). Herefter vil der være ½ times yoga på stranden med yoga-lærer Line Nyborg og derefter morgenmad. Man medbringer selv morgenkaffe og skiftetøj. Det plejer at være rasende hyggeligt. Læs mere i den vedhæftede indbydelse. Seneste tilmelding er 7. juni.

Fællesløb, men ingen løbeskole d. 10. juni

Som man kan læse ovenfor, starter vi dagen 2. pinsedag med solopgangsløb. Senere på dagen drager en del medlemmer til København for at deltage i Royal Run. For de tilbageværende vil der være fællesløb fra Cementen til sædvanlig tid kl. 18, men man kan ikke påregne, at der er trænere til stede.

Is-tur til Guldborg 19. juni

Den efterhånden traditionsrige gå- og løbetur til Guldborg finder sted 19. juni. Der løbes holdvis og der vil være flere forskellige hold. Afgangstiderne er tilpasset, så alle hold skulle være fremme i Guldborg kl. 19. Ovenpå strabadserne nyder vi en stor is ved Lagunen i Guldborg. Heldigvis er der mulighed for at komme med en bus hjem formedelst en pris på 25-30 kr. Der modtages kun kontanter. Tilmelding til bussen foretages til Lone Clausen, lobeclausen@mail.dk. Der følger nærmere oplysninger om afgangstider mv.

Kommende arrangementer

Lørdag-søndag d. 17.-18. august - Stafet for livet

Lørdag 31. august - Guldborgsundløbernes Sommerfest

Lørdag d. 21. september - Hamborgskovløbet

Reserver disse datoer

Enelcoløbet 4. juni kl. 18.00

ENELCO løbet er et årligt byløb i Nykøbings gader. Løbet er et velgørenhedsarrangement, hvor hele overskuddet ubeskåret går til en lokal forening på Lolland-Falster. I 2019 går hele overskuddet til Team Giv Håb Lolland Falster. Formålet med Team Giv Håb er at støtte Børn, Unge & Sorg.

Guldborgsundløberne støtter dette arrangement ved, at medlemmer fra klubben forestår tidtagningen uden beregning. Se mere om løbet på http://www.enelco.dk/enelco-loebet/

Køb af klubtøj – nem og praktisk aftale

Guldborgsundløberne har indgået en aftale med Intersport på Lilletorv om salg af klubtøj. Tøj – og i øvrigt også løbesko – fås med 20 % rabat (gælder ikke nedsatte varer). I forretningen ligger der et mindre lager af tøj (jakker og kortærmede T-shirts), der allerede på forhånd er trykt med klubbens logo. Du kan altså gå op i forretningen og købe tøjet med hjem straks med logoet på. Du betaler direkte i forretningen. Du nævner blot, at du kommer fra Guldborgsundløberne for at få rabatten.

Gæsteløbere

Med henblik på at tilbyde træning op til nogle af de lokale løbebegivenheder – Sydhavsstafetten 11. juni, ColorRun 10. august og Hamborgskovløbet 21. september – har vi åbnet op for at gæsteløbere kan deltage i klubbens træning i en periode. Initiativet er støttet økonomisk af Guldborgsund Kommune. Gæsteløberne kan deltage i klubbens træning frem til Hamborgskovløbet, men kan normalt ikke deltage i klubbens øvrige medlemsaktiviteter.

140X113_løbekalender

Kalender

Onsdag d. 15. maj – Kursus i løbestil og løbeteknik

Onsdag d. 29. maj – Madpakkeløb (og gang)

Mandag d. 10. juni (2. Pinsedag) – Solopgangsløb på Marielyst Strand

Tirsdag d. 11. juni – Sydhavsstafetten, se www.sydhavsstafetten.dk

Onsdag d. 19. juni – Is-tur til Guldborg

Lørdag-søndag 17.-18. august – Stafet for livet

Lørdag d. 31. august – Sensommerfest

Lørdag d. 21. sept. – Hamborgskovløbet